professional services /

Business Intelligence Competency Center (BICC)

SAS heeft speciaal voor haar BI gebruikers het Business Intelligence Competency Center-programma (BICC) ontwikkeld. Het BICC programma geeft organisaties de mogelijkheid het huidig rendement van investeringen in Business Intelligence-technologie te evalueren. Ook verzorgt het ondersteuning bij het inrichten van een competency center binnen de onderneming om het rendement van BI investeringen te verbeteren.

Het BICC-programma richt zich met name op het optimaliseren van de Business Intelligence-strategie, het vergroten van de Business User tevredenheid, het versnellen van strategische besluitvorming en het reduceren van kosten.

SAS Professional Services heeft hiervoor een aantal specifieke diensten ontwikkeld, die erop gericht zijn het BICC volledig af te stemmen op de bedrijfscultuur, de branche en de zakelijke behoeften. Wij helpen organisatie haar bestaande inspanningen te stroomlijnen. Tegelijk worden bedrijfsprocessen vereenvoudigd, waardoor de effectiviteit van de onderneming wordt verhoogd. Het centraliseren van deze inspanningen waarborgt dat informatie en 'best practices' worden gedeeld, waardoor de hele organisatie ervan profiteert.

BICC - Business Intelligence Competency Center [in kader] BetterManagement.com heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd onder de title: "How do you plan for Business Intelligence?" .Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek zien organisaties die de BICC aanpak hebben omarmd de volgende voordelen:

  • toename in gebruik van business intelligence (74%);
  • toename van tevredenheid bij business managers (48%);
  • beter begrip van de BI mogelijkheden en consequenties (45%);
  • toename van snelheid met betrekking tot het nemen van beslissingen (45%);
  • gereduceerde personeelskosten (26%);
  • gereduceerde softwarekosten (24%).