Professional Services / SAS Opleidingen

Onze services

Certificering
Het SAS Certified Professional Program is ontwikkeld als vorm van erkenning voor SAS software gebruikers die blijk geven van een groot inzicht in de SAS software. Lees meer.

Quick Scan opleidingsbehoefte
U begrijpt het belang van een SAS opleiding om optimaal gebruik te maken van de SAS software. Maar u weet nog niet welke opleiding het beste aansluit op het huidige kenninsniveau binnen uw organisatie en welke kennis u wilt toevoegen?

SAS kan die vragen voor u beantwoorden met een Training Needs Assessment. Die beoordeling resulteert in een advies waarin is aangegeven hoe SAS Opleidingen u verder helpt.