Opleidingspaden

SAS Solutions
Text Analytics
SAS Text Analytics levert een raamwerk waarmee maximale informatie te halen is uit grote hoeveelheden tekst. Via extractie, interpretatie en structurering van taalconcepten zijn patronen en sentimenten zowel in documenten als tussen documenten te ontdekken. Hiermee zijn bijvoorbeeld teksten te categoriseren en is grootschalige elektronische massacommunicatie relevant te personaliseren.

Selecteer een box om de opleidingsbeschrijving te zien en te registreren.

TACIIN TASAS Text Analytics learning path

Zie ook
eLearning modules