Professional Services / SAS Opleidingen

Quick Scan opleidingsbehoefte

U begrijpt het belang van een SAS opleiding om optimaal gebruik te maken van de SAS software. Maar u weet nog niet welke opleiding het beste aansluit op het huidige kenninsniveau binnen uw organisatie en welke kennis u wilt toevoegen?

SAS kan die vragen voor u beantwoorden met een Training Needs Assessment (TNA). Die beoordeling resulteert in een advies waarin is aangegeven hoe SAS Opleidingen u verder helpt.

Een QUICK SCAN van uw opleidingsbehoeften
Een TNA maakt duidelijk welke bestaande SAS kennis in uw organisatie aanwezig is, aan welke SAS kennis er behoefte is en hoe deze kennis kan worden opgedaan. Het assessment levert u de volgende voordelen op.

Effectieve inzet van opleidingsbudget
De specialisten die SAS inzet voor het uitvoeren van een TNA hebben naast kennis van onze oplossingen, ook ervaring in verschillende branches. Daardoor kunnen ze precies bepalen op welke punten en bij welke medewerkers sprake is van een opleidingsbehoefte. Zo zorgen de specialisten dat uw organisatie alleen budget besteedt aan de juiste opleidingen.

Lagere risico's bij nieuwe projecten
Als u overweegt een nieuw project aan te pakken is het belangrijk om eerst een TNA te laten uitvoeren. Onze specialist laat met behulp van een matrix zien over welke expertise u in welke fase moet beschikken. Dit kan gerelateerd worden aan de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende medewerkers. Door de juiste opbouw van kennis verkleint u de risico's van uw project aanzienlijk.

Zekerheid voor uw SAS omgevingen
Om de continuïteit van uw SAS omgeving te waarborgen, moeten er op elk moment medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Onze specialisten brengen in kaart of dat binnen uw bedrijf het geval is. Ze stellen per medewerker een persoonlijk opleidingspad op.

Planmatige aanpak opleidingsbehoeften
Een TNA begint met een beoordeling van het huidige kennisniveau. Daarna bepalen we samen met u welk niveau gewenst is. Tot slot krijgt u advies over passende opleidingen. Die planmatige aanpak zorgt voor een perfecte afstemming tussen uw opleidingsbehoeften en ons opleidingsaanbod.

  • Stap 1: de scope
    De SAS specialist overlegt met de opleidingsverantwoordelijke(n) op welke plaatsen en bij welke medewerkers een opleidingsbehoefte wordt vermoed. Daarbij kunnen zowel bestaande als geplande SAS projecten de insteek vormen. We bespreken hierbij niet alleen de technologische eisen, maar ook organisatorische kwesties en de bedrijfsdoelstellingen die de systemen ondersteunen.


  • Stap 2: de analyse
    Op basis van individuele gesprekken met medewerkers beoordeelt de specialist het kennisniveau en de noodzaak tot uitbreiding van de SAS kennis. Die informatie wordt samengebracht in een gedetailleerd rapport, waarin is aangegeven op welke punten het kennisniveau verbeterd kan worden. Dat gebeurt per team dat verantwoordelijk is voor een project of systeem en per individuele medewerker binnen een team.


  • Stap 3: het advies
    De bevindingen in stap twee worden hier vertaald naar een advies voor een persoonlijk opleidingspad per medewerker. Daarbij geven we aan welke opleidingen gewenst zijn. Natuurlijk verplicht dit advies u niet om medewerkers de aanbevolen opleiding(en) te laten volgen.

Meer informatie over uw specifieke situatie
De investering voor het uitvoeren van een TNA wordt bepaald door de vorm en de omvang; het aantal personen en rollen welke worden meegenomen in de Assessment en of wordt gekozen voor interviews of vragenlijsten bepalen de duur.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Neemt u dan contact op voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs via telefoonnummer 035 - 6996 999.