PRODUCTEN & OPLOSSINGEN / UTILITIES

SAS voor Utilities

Waarborg uw winstgevendheid en continuïteit

Energiebedrijven opereren in een veranderende markt. Uitdagingen als de noodzaak tot duurzaam ondernemen, toenemende concurrentie, liberalisering, fusies en overnames en de druk van regulering zijn aan de orde van de dag. Floreren in dit dynamische speelveld vraagt om continue monitoring van de markt, tijdige bijsturing en het nemen van de juiste strategische beslissingen. SAS helpt u met het transformeren van complexe data in een heldere strategie. Zo bent u in staat de winstgevendheid en continuïteit van uw onderneming op korte en lange termijn te waarborgen.
"We zijn trots dat SAS een bijdrage kan leveren met de combinatie van software voor datakwaliteit, Enterprise BI en kennis van gegevenskwaliteit management. Zo krijgt Stedin snel zicht in waar verbeteringen vereist zijn en is ze beter in staat operationele processen te optimaliseren."

—Norbert Detollenaere, Hoofd Aansluitingenregister
Stedin

Lees verder

 

 

Hoe kan SAS u helpen?

Met de SAS-software voor utilities kunt u:

  • Enterprise Risk Management - Voorkom verrassingen. Bewaak uw marges en kredietrisico's. Neem maatregelen op het juiste moment om de beste inkoopprijs voor energie te betalen. Wees voorbereid op de effecten die operationele risico's met zich meebrengen.
  • Debt Intelligence - Optimaliseer uw debiteurenbeheer. Reduceer afschrijvingen voor dubieuze debiteuren door ze tijdig te signaleren en debiteurenvorderingen sneller te innen.
  • Customer Intelligence - Kennis van uw klanten. Ken uw klanten en speel in op hun individuele behoefte en verhoog daardoor hun loyaliteit.
  • Predictive Asset Maintenance - Voorkom ongeplande productie-uitval. Ontwikkel een duurzame onderhoudstrategie die de prestatie en beschikbaarheid van uw productieapparatuur maximaliseert.
  • Sustainability Management - Identificeer en anticipeer op ecologische, sociale en economische kansen en risico's. Rapporteer over uw duurzaamheidsinitiatieven.

Waarin SAS zich onderscheidt

Inzicht in informatie vanuit verschillende systemen
Om te overleven in het dynamisch speelveld moeten energiebedrijven inzicht hebben in informatie vanuit verschillende systemen. Zo kunt u de markt monitoren, tijdig bijsturen en de juiste strategische beslissingen nemen.

Verbeter uw performance
SAS oplossingen voor utilities stellen u niet alleen in staat om om uw performance te managen, maar deze ook daadwerkelijk te verbeteren.