PRODUCTEN & OPLOSSINGEN / Overheid

SAS voor de Overheid

Verhoog uw service, slagvaardigheid en transparantie

Nederland wil sterker uit de crisis komen en maakt zich op voor grote hervormingen en doorbraken in de zorg, bij crisis- en fraudebestrijding, in het buitenlandbeleid en op de arbeidsmarkt, woningmarkt en op energiegebied. Dat gaat gepaard met het stimuleren van innovatie en duurzame technologie en met overheidsfinanciën die op orde zijn.

Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid. Een overheid die in een tijd van krimp en herstructureringen de opdracht heeft om de samenleving kansen te bieden, grenzen te stellen, optimaal te beschermen en minimaal te belemmeren. En bovenal betrouwbaar is. Van een kleinere, compacte overheid wordt verwacht dat er adequaat wordt opgetreden bij crisis en incidenten, processen doelmatig en efficiënt worden uitgevoerd en dat er, waar nodig en mogelijk, vernieuwd wordt. Kortom, de overheid moet een slimmere overheid worden.

De uitdaging van elke overheidsorganisatie is om uit de steeds grotere hoeveelheid gegevens relevante informatie te halen. Om tot een goede informatiemanagementstrategie te komen, is het koppelen van informatie aan de organisatiestrategie
en -doelstellingen van belang.

" Wij zijn dankzij SAS in staat om grote hoeveelheden datasets met elkaar te combineren, analyseren en inzichtelijk weer te geven, zodat we efficiënter handhaven en verantwoorden conform de auditvoorschriften."

— Kees Kloet, Teammanager Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen
Dienst Regelingen.

Lees verder

 

Hoe kan SAS u helpen?

Met de SAS-software voor de overheid kunt u:

Cyber Security
Detecteer en bestrijdt cyberdreigingen

Enterprise Case Management
Processen stroomlijnen en efficiëntere en effectievere onderzoeken.

Fraude en ongeoorloofde betalingen
Help fraude, ongeoorloofde betalingen, misbruik en verspilling te voorkomen


Openbare orde en veiligheid
Voorkom rampen en verhoog de veiligheid van het publiek

Citizen Intelligence
Inzicht in sentimenten van burgers zodat beleid en processen hierop afgestemd zijn

Meer oplossingen voor de overheid

Waarin SAS zich onderscheidt

SAS helpt overheidsinstanties wereldwijd hun prestaties te verbeteren en slagvaardiger te worden door sneller betere beslissingen te nemen. SAS biedt met Business Analytics de kracht om gegevens te integreren uit verschillende databronnen, zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Om hieruit vervolgens met geavanceerde analyses inzichten te genereren en die in de meest toepasselijke vorm te presenteren. SAS kiest voor een aanpak van "kleine stappen, snel resultaat" waardoor snel meerwaarde voor uw organisatie wordt gerealiseerd.