PRODUCTEN & OPLOSSINGEN / LIFE SCIENCES

LIFE SCIENCES

De farmaceutische industrie heeft in toenemende mate te maken met uitdagingen die de economische slagkracht in gevaar brengen en een bedreiging vormen voor hun intellectuele kapitaal. Voorbeelden daarvan zijn de neerwaartse prijsspiraal, octrooien die aflopen, de druk op kosten en de forse investeringen die gemoeid zijn met het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. In de gezondheidszorg is steeds meer focus op 'personalized medicine' - het juiste medicijn voor de juiste patiënt - zullen persoonspecifieke geneesmiddelen naar verwachting leiden tot ingrijpende organisatorische veranderingen in de farmaceutische industrie. De vraag is hoe geneesmiddelenproducenten hun winstmarges kunnen behouden en gelijktijdig de beste geneesmiddelen kunnen produceren.

"Whether we're doing development in Europe or in the U.S., we need to be able to combine and share data – and learn from it – so that we can submit it for regulatory approval," Miller says. "SAS gives us the ability to be a truly global organization."

—Rick Miller, Director of Clinical Information Management
Solvay Pharmaceuticals Inc.

Lees verder

 

Hoe kan SAS u helpen?

De oplossingen voor life sciences omvatten:

SAS® Drug Development
SAS® Drug Development maakt een efficiënte ontwikkeling, uitvoering en behandeling van analyse- en rapportage-activiteiten voor klinisch onderzoek mogelijk.

SAS® Clinical Data Integration
SAS® Clinical Data Integration biedt het fundament dat u nodig heeft voor gestandaardiseerde en betrouwbare klinische data die gebruikt kunnen worden om veilige, doeltreffende en strategische cross-study analyses te leveren.

SAS® OnDemand: Drug Development
SAS® OnDemand: Drug Development bieden een gecentraliseerd en gecontroleerd platform voor het op efficiënte wijze ontwikkelen, uitvoeren en beheren van de transformatie, analyse en indiening van klinische onderzoeksgegevens.

SAS® for Physician Targeting
De stijgende kosten, toenemende regelgeving en afnemende sales productiviteit zorgen ervoor dat life science bedrijven opnieuw onderzoeken op welke manier ze onderzoeksartsen benaderen.

Waarin SAS zich onderscheidt

Bewezen succes
SAS is wereldwijd marktleider op het gebied van Business Intelligence en Analytics, de standaard voor de analyse van klinische data en de FDA standaard voor elektronische submissies. Oplossingen van SAS worden gebruikt door alle farmaceutische bedrijven uit de Fortune 500.

Verbetering efficiency
SAS is de enige die complete oplossingen biedt ter verbetering van de efficiency in de levenscycli van geneesmiddelen. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen tijdens onderzoek, ontwikkeling en marktbewerking.

Verkort uw Clinical Trial Proces
Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is een race tegen de klok. De strijd om onder andere de eerste te zijn met een nieuw product vraagt van u als farmaceut een optimaal ingericht efficiënt proces. SAS heeft een product ontwikkeld dat u hierbij kan ondersteunen: SAS PheedIt. PheedIt is een efficiënte, simpele en gebruiksvriendelijke webgebaseerde oplossing gebouwd op de succesvolle SAS technologie. Met PheedIt boekt u 30% tijdwinst tijdens het Clinical Trial proces, beschikt u over een versie van de werkelijkheid, kunt u gemakkelijk linken met web gebaseerde informatiepagina´s voor specifieke studies, voert u validatiechecks uit én bespaart u op datamanagement kosten.