Nieuws / Persberichten

SAS Nederland
Flevolaan 69
Postbus 3053
1270 EB Huizen
Mediacontact: Sanjay Korteweg,
Communications Executive
Email: sanjay.korteweg@snl.sas.com
Tel: + 31 35 699 68 92

Press Release

Printvriendelijke Printvriendelijke

Nieuws

 

Data horen op de balans 

Waardering data essentieel voor afgewogen besluitvorming en investeringen 

THE PREMIER BUSINESS LEADERSHIP SERIES, AMSTERDAM, 11 juni 2013 - Bedrijven hebben het belang ontdekt van big data en analytics. Dit komt onder meer door de financiële crisis en de daaropvolgende aanpassingen van regelgeving en compliance. Met de huidige boekhoudmethodes hebben deze bedrijven echter moeite de daarvoor benodigde gegevens als assets* op hun balans te waarderen en weer te geven.

Volgens een recent rapport, " Data on the Balance Sheet ", heeft het erkennen van de waarde van gegevens een positieve impact die verder gaat dan de belangen van de onderneming. Doordat bedrijven nu niet in staat zijn de waarde van data goed weer te geven, is het bewustzijn van de potentie van data laag waardoor goede beleids- en besluitvorming geremd worden.

Dit rapport, uitgebracht door het Centre for Economics and Business Research (Cebr) en SAS, specialist in business analytics, bespreekt het vermogen van ondernemingen om op basis van de inzichten die ze opdoen met big data analytics hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het geeft aan dat alle gegevens die een bedrijf in staat stellen om relaties met klanten te verbeteren, de productie te stroomlijnen en nieuwe producten te ontwikkelen, resulteren in toekomstig economisch voordeel en daarom als activa moeten worden beschouwd en behandeld.

Bedrijven leggen nu al verantwoording af over de kosten van het verzamelen, opslaan en analyseren van data. Maar ze houden onvoldoende rekening met de waarde van de gegevens, op dit moment zowel als in de toekomst.

Volgens Cebr CEO Graham Brough is er behoefte aan een toekomstgericht geïntegreerd boekhoudkundig kader, dat beleggers een uitgebreid beeld geeft van de waarde van een onderneming, inclusief de manier waarop het zijn data waardeert. "Er zijn drie manieren om de waarde van data vast te stellen: op marktwaarde, via de kosten die je moet maken om de data te verzamelen en op basis van de inkomsten die je ermee kunt genereren in situaties waar er geen markt voor is. Alle drie manieren hebben hun beperkingen als het gaat om afschrijvingen, dus is er behoefte aan systemen buiten de gebruikelijke boekhoudkundige praktijk, die niet alleen rekening houden met het financiële en fysieke kapitaal van een organisatie, maar ook met het menselijke, relationele en kenniskapitaal. We hebben toekomstgerichte verslaglegging nodig waarbij ook de vooruitzichten van de onderneming worden meegenomen en niet alleen gebaseerd op beoordelingen van prestaties uit het verleden."

Vanuit economisch perspectief zou de waardering van data beleggers beter informeren over het relatieve rendement, waardoor het makkelijker is kapitaal toe te wijzen aan activiteiten met de hoogste verwachte rendementen. Een dergelijke efficiëntere allocatie van kapitaal zou de economische vooruitgang sterk versnellen. Daarnaast biedt zo'n nieuw kader dat beter in staat is de waarde van gegevens in de verslaglegging mee te nemen, ook een sterker macro-economische platform voor beleidsmakers.

Het erkennen van de waarde van de gegevens is ook van vitaal belang bij de waardering van nationale economieën. De gangbare nationale boekhoudkundige methodes zijn niet in staat het toenemende belang van software-en informatiediensten vast te leggen en de relatieve omvang van de sector is in de laatste 10 jaar dan ook op 5% blijven steken. Dit gebrek aan bewustzijn van de omvang en het belang van data in de moderne economie kan als gevolg hebben dat regeringen bepaalde groeisectoren niet op waarde schatten en daardoor hun regelgeving en fiscale maatregelen onjuist inrichten.

Gezien de uitdagingen bij het bepalen van de waarde van de gegevens, stelt het rapport een geïntegreerd rapportagestructuur voor, waarbij investeerders en andere belanghebbenden - door in te gaan op de factoren en risico's die de waarde van de data kan stimuleren of onderdrukken - een beter en vollediger overzicht krijgen van de waarde van een onderneming. Download hier het rapport "Data on the Balance Sheet".

Het rapport werd vandaag gepubliceerd tijdens The Premier Business Leadership Series in Amsterdam, een business conferentie gepresenteerd door SAS, waar meer dan 700 deelnemers uit de publieke en private sector bij elkaar komen om ideeën te delen over bedrijfskritische vraagstukken.

*Een asset wordt in het rapport gedefinieerd als elk middel dat in het bezit is van een bedrijf, dat toekomstige economische voordelen genereert en eigen kosten kent die betrouwbaar gemeten kunnen worden. Omdat data waarde kunnen genereren voor organisaties kunnen zij geïdentificeerd worden als immateriële (intangible) asset's.

Over SAS

SAS is specialist op het gebied van business analytics software en dienstverlening, en de grootste onafhankelijke business intelligence leverancier. Met innovatieve oplossingen binnen een geïntegreerd raamwerk, helpt SAS klanten op meer dan 60.000 locaties hun prestaties te verbeteren en waarde te creëren door sneller, betere beslissingen te nemen.

Al sinds 1976 levert SAS haar klanten wereldwijd 'THE POWER TO KNOW'.

Meer informatie is te vinden op: www.sas.com/nl.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Mediacontact: