Termékek és megoldások / SAS® for Performance Management

Miért alapvető fontosságú a modellezés a teljesítménymenedzsmentben?

(Gary Cokins)

A teljesítménymenedzsment valójában a vállalati működés optimalizálása.

A vállalati működés optimalizálása nem más, mint – az állandóan változó környezetben – a szervezet stratégiai céljainak követése és megvalósítása a lehető legkevesebb erőforrás felhasználásával. Ez a törekvés az ügyfelek mélyreható ismeretéből indul ki és hosszú távon növeli a részvényesi értéket. Ám az optimalizálás ilyesfajta meghatározása még ezen a szinten is csak üres retorika. Mélyebbre kell ásnunk, és ki kell derítenünk, milyen szerepet játszik az üzleti analitika és a modellezés a vállalati működés optimalizálásában.

A modellezés kulcsfontosságú a jobb döntések meghozatalához. A modell valójában fizikai tevékenységek és a belőlük származó eredmény ábrázolása. Egyes modelleknél (pl. időjárásjelentésnél) a változók bonyolult egymásra hatása rontja a pontosságot, így a modellt gyakran újra kell kalkulálni. Ezért van az, hogy az időjárásjelentés legfeljebb 1-2 hétre jelzi pontosan előre az időjárás alakulását. A modell azonban alapvetően mindig az ok-okozati kapcsolatok feltárására épül – különös tekintettel a többféle párhuzamos kapcsolatra. Minél jobban ismerjük a kapcsolatokat, annál megbízhatóbb és tartósabb lesz a modell.

Hogyan ismerhetjük meg a modellezéshez szükséges input-output kapcsolatokat? Az analitikából. Bármilyen dolog viselkedéséről az analitika különböző válfajai adnak tájékoztatást – a szegmentációtól a statisztikai korrelációelemzésig.

" „Az optimalizálás lényege, hogy meghatározzuk a lehető legmagasabb hozamot és a kívánt eredményt biztosító, ideális erőforrás-szintet (pl. a humántőke vagy az eszközök szintjét). Az optimalizálásba beletartozik az erőforrások így megállapított „ideális" szintjének menedzselése, valamint az erőforrások viselkedésének és prioritásainak összehangolása a vezetőség stratégiai célkitűzéseivel. Az optimalizálás nem hajtható végre üzleti analitika nélkül. "

—Gary Cokins

SAS teljesítménymenedzsment megoldásokért felelős globális termékmarketing-menedzsere

SAS

Az üzleti analitika kialakulása

A modellezés fontos szerepet játszik a felhőkarcolók építésében éppúgy, mint az olaj- és gázkutatásban. A biológusok modellezik a sejtek viselkedését. A genetikusok a DNS modellezésével próbálják jobban megismerni a betegségek természetét. A baseball-szövetségek modellezik az egyes játékosoktól várható eredményeket, hogy ennek alapján döntsék el, kitől érdemes megválni, és ki érdemel magasabb fizetést. Innen már nem is olyan nagy lépés az analitikai módszereket, és a mérnökök, tudósok képességeit a szervezetek irányítására és átalakítására alkalmazni.

A modellezésben központi szerepet játszik a döntéshozatal. A helyes döntésekhez a marketingelemzőknek meg kell határozniuk, mely típusú ügyfeleket érdemes megtartani, felfuttatni, visszaszerezni és melyeket nem. Vagy konkrétabban: azonosítaniuk kell, mekkora az optimális ráfordítás az egyes ügyleteknél, árengedményeknél és ajánlatoknál a megfelelő jövőbeni nettó ügyfél-árbevétel (nyereség) eléréséhez? Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szervezet kockázatviselési hajlandósága és kockázati kitettsége között? Hogyan végezhet a CFO megbízható gördülő pénzügyi tervezést (amikor a váratlan változások gyorsan felülírják a költségvetést)? Miként azonosíthatja a HR azokat a dolgozókat, akik hamarosan önként távoznak majd a cégtől, vagy akiket érdemes felvenni? Az üzleti analitika a fenti kérdések mindegyikét segít megválaszolni.

A stratégiatérképet és a hozzá tartozó kiegyensúlyozott mutatószámrendszert (balanced scorecard) egyre gyakrabban használják arra, hogy a vezetők és a dolgozói csapatok viselkedését összehangolják azokkal a mérhető stratégiai célokkal, amelyek teljesítéséért éppen ők tartoznak felelősséggel. Ha jobban belegondolunk, a stratégiatérkép valójában a szervezet modellje. Melyek a legfontosabb teljesítménymutatók? Az üzleti analitika segít feltárni a köztük fennálló összefüggéseket.

Az optimalizáció az erőforrásokról és az eredményekről szól

Vannak, akik abban a tévhitben élnek, hogy az integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek kínálják a tökéletes megoldást a vállalati működés optimalizálására. Ez nem így van. Az ERP-rendszerek tranzakciós adatokat szolgáltató technológia-alapú eszközök. A vezetői feladatok ellátásához – a tervezéshez, az alternatívák szimulálásához, meghatározásához és elemzéséhez, majd – az ERP-rendszerből kinyerhető tranzakciós adatoknál jóval többre van szükség. Az optimalizálást megalapozó információkat kizárólag a teljesítménymenedzsment-keretrendszert alkotó különféle módszerek integrálásával és az üzleti analitika - különösen az előrejelző analitika – egyes módszerekbe ágyazásával lehet megszerezni.

A modellezés kulcsszerepet játszik az eredményes vállalati teljesítménymenedzsmentben, a modellezés alapját pedig az üzleti analitika képezi.

További információra van szüksége?

Hívjon minket a +36 (1) 224 2010 számon vagy lépjen velünk kapcsolatba.

Kivonat Gary Cokins Teljesítménymenedzsment: a hiányzó láncszem (az intelligencia-szakadék megszüntetéséhez) – Performance Management: Finding the Missing Piece (to Close the Intelligence Gap) – c. könyv második fejezetéből, a John Wiley & Sons Inc. kiadó engedélyével.