Termékek és megoldások
Iparágak
Megoldások
Activity-Based Management
Compliance
Customer Intelligence
Financial Intelligence
Human Capital Mgmt.
Information Technology Mgmt.
Performance Management
- Dashboards & Strategy Maps
- Balanced Scorecard
- Activity-Based Management
- Financial Reporting/Planning
Production & Service Quality
Risk Management
Supplier Relationship Mgmt.
Supply Chain Intelligence
Warranty Analysis
Web Analytics
Adatintegráció
Üzleti intelligencia
Analitika
Enterprise Intelligence Platform
Termékek A-tól Z-ig

 

Balanced scorecard

A BSC a szervezet küldetését és stratégiáját összefüggő célok és mutatók rendszerévé alakítja a szervezet mint egység számára, mely azután az egyes üzleti egységek és alkalmazottak számára érthető és végrehajtható célokká fordítható le. A jellemzők tipikusan négy nézőpontot fognak át:

  • a múltbeli teljesítményen alapuló pénzügyi perspektívát, valamint a jövőbeli teljesítmény kulcsfontosságú meghatározóit,
  • az ügyfélre összpontosítást,
  • üzleti folyamatokat és
  • szervezeti tanulást és fejlődést.

A BSC koncepciója felismeri azt, hogy az egyes területeken elért teljesítmény hatással van a többi terület eredményeire is. A BSC menedzsment sikeres megvalósítása rendkívül hatékonyan segíti a szervezetet, hogy a vállalat stratégiai céljainak megvalósítására koncentrálhasson. Ráadásul ez a vezetői rendszer lehetővé teszi a végrehajtott stratégia sikerességének folyamatos nyomon követését.

Mit ajánl a SAS a BSC rendszerek számára?
A SAS olyan nagy menedzsment tanácsadó cégekkel áll partneri kapcsolatban, melyek meghatározó módon vesznek részt a mutatószámok meghatározásában, ajánlásokat adnak a követendo stratégiát illetően. A SAS számos iparág fogyasztóiról szerzett tapasztalatával segíti a BSC-vel kapcsolatos üzleti folyamatok megértését, a SAS Balanced Scorecard bevezetési módszertanának alkalmazása pedig lehetővé teszi a projektek zavartalan megvalósítását.

A SAS Balanced Scorecard megoldása a David Norton és Robert Kaplan által kidolgozott elméletet követi, az informatikai megvalósítás megfelel a két professzor által alapított Balanced Scorecard Collaborative szervezet standardjának.

A SAS olyan BSC megoldást kínál (SAS Strategic Performance Management), mely mind a négy fent említett területen vezető technológiát képvisel. Ennek eredményeképpen a vállalati BSC rendszer teljes mértékben integrálható a pénzügyi megoldásokkal, ügyfélkapcsolati rendszerekkel, a szervezeti folyamatok információszolgáltató rendszereivel és a humánerőforrás menedzsment megoldással.

A front-end adatmegjelenítő technológiára koncentráló BSC-rendszer szállítóktól a SAS-t az adattárház-kezelés, az adatbányászat és az OLAP alkalmazások területén megszerzett piacvezető szerepe különbözteti meg. Hisszük, hogy a BSC rendszert támogató adattárházak minősége kritikus a rendszer optimális működése szempontjából, mivel ha nem gyűjthető össze és rendszerezhető valamennyi, a kiválasztott jellemzőhöz kapcsolódó adat, nem alakíthatjuk ki pontosan a velük szemben támasztott teljesítményelvárásokat sem. Hasonlóképpen, a teljesítménymutatók közötti korrelációt kereső adatbányászati és statisztikai eszközök minősége is közvetlenül hat arra, hogy a szervezet milyen következtetéseket tud levonni általános teljesítményéről.

A SAS-sal a piacon elérhető legátfogóbb Balanced Scorecard megoldást kapja kézhez, mely a következő területeket öleli fel:

Stratégia
A BSC képes arra, hogy mérje és megjelenítse, hogy a szervezet miképpen halad a stratégia megvalósításának útján. Megmutatja, milyen sikerrel volt képes a szervezet a stratégiáját megvalósítható, operatív lépésekre bontani. Különböző eredménymutatók és teljesítményokozók elemzésével kideríthető, hogy milyen stratégia követésével érhető el a kívánt eredmény.

Kommunikáció
A stratégia megvalósításához elengedhetetlen, hogy a szervezet minden egyes tagja felé egyértelműen kommunikáljuk azt. A SAS Balanced Scorecard megoldásában ez a tényező kulcsszerepet kap; a SAS olyan technológiát nyújt, amely a legmodernebb eszközökkel (e-mail, Internet, WAP, SMS) teszi lehetővé a valóban közös munkavégzést.

Automatizálás
A SAS nem csupán az általa ajánlott BSC technológiák hatókörében és minőségében különbözik versenytársaitól, hanem abban is, hogy egy igazán egységes szerkezetű megoldást kínál. A szervezetek teljes Balanced Scorecard rendszerüket ki tudják alakítani a SAS szoftverrel, jelentősen csökkentve ezzel az alkalmazási és irányítási költségeket. A SAS olyan BSC módszert ajánl, mely vezérfonalat ad a szervezetnek az alkalmazás kivitelezéséhez. Segít a BSC kialakítási és fejlesztési folyamatának automatizálásában a keretrendszer kialakításától annak adatokkal való rendszeres és ütemezett feltöltéséig. A SAS megoldása segítségével a technológiai kérdésekben kevésbé járatos üzleti szakember is egyszerűen hajthatja végre ezeket a feladatokat, hiszen a SAS BSC megoldása azonnali és korlátlan hozzáférés nyújt a szervezet adataihoz, és a rendszer minden megoldást támogat az adatok feldolgozására, a manuális adatbeviteltol kezdve a teljesen automatizált adatgyűjtésig.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Piaci elemzők

Hírek és rendezvények

Magyar referenciák

Nemzetközi referenciák

White Paper

Interactive Tour