Termékek és megoldások / SAS® for Performance Management

SAS® for Performance Management

Ne csak menedzselje a teljesítményt – javítsa is!

A SAS-nál teljesítménymenedzsment alatt azt értjük, hogyan állítja a szervezet eszközeit (dolgozóit, anyagi forrásait és technológiáját) rövid, közép és hosszú távú stratégiai céljai szolgálatába. Az értékteremtés javítását célzó folyamat és fejlődés során a szervezetnek az alábbi négy fő célra kell összpontosítania:

" A múlt bevált eszközei nem mindig alkalmasak a jelen problémáinak megoldására, hiszen maguk a problémák is megváltoztak. A Performance Management segít felismerni, hogy ebből a szempontból mi számít igazán, sőt - ami még fontosabb - segít jobb kérdéseket feltenni. Tájékoztatja a szervezetet arról, hogy pontosan hol áll, milyen irányba tart, merre kell tovább haladnia, és mire van szükség ahhoz, hogy elérje céljait. "

—Gary Cokins

globális termékmarketing-menedzser

SAS

  • A költségek kézben tartása a jövőbeni növekedési célok feláldozása nélkül – A szervezeteknek több feladatot kell elvégezniük kevesebb erőforrással ahhoz, hogy nagyobb értéket tudjanak termelni. A jelenlegi ösztönzők (negyedéves vagy éves célok) természetéből adódóan fennáll a veszélye annak, hogy ezen szervezetek a rövid távú célokat a stratégiai növekedési programok rovására teljesítik.
  • A költséget és a nyereséget (értéket) meghatározó tényezők megismerése – A cégvezetők kevesebb mint fele érzi úgy, hogy megfelelően ismeri a nyereséget/értéket meghatározó tényezőket. Pedig ennek ismerete nélkül valószínűleg nem tudják jól elosztani az erőforrásokat és azonosítani a - növekedés szempontjából - kiemelt figyelmet érdemlő területeket. Ez pedig a legjobb esetben is azt jelenti, hogy a szervezet szuboptimális eredményeket ér el; a legrosszabb esetben pedig odáig vezethet, hogy értéket rombol anélkül, hogy tudatában lenne ennek, és mire ráeszmél a bajra, már túl késő.
  • A reagálókészség javítása – A változás és az információtömeg bővülése gyorsabb mint valaha. Ebben a környezetben azok a szervezetek lehetnek sikeresek, amelyek versenytársaiknál könnyebben azonosítják a lehetőségeket és a veszélyeket, gyorsan felismerik azok lehetséges következményeit, és ennek megfelelően korrigálják és a szervezet egészében következetesen végre is hajtják stratégiájukat. Ugyanakkor a vezérigazgatók és pénzügyi vezetők mindössze 20 százaléka elégedett szervezete reagálókészségével. A teljesítmény fokozásának fő akadályai között a számonkérhetőség, a mérési kultúra és az átláthatóság hiányát említik.
  • A környezeti, társadalmi és gazdasági kockázatok és lehetőségek azonosítása, enyhítése illetve kiaknázása – A globális szervezetek vezetőinek 60 százaléka tulajdonít stratégiai jelentőséget a klímaváltozásnak a termékfejlesztés, a beruházástervezés a márkamenedzsment terén. Nyolcvankét százalékuk számít valamilyen klímaváltozást érintő szabályozó bevezetésére a következő öt évben. A gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok összehangolását célzó hármas optimalizálás (triple bottom line) megvalósulásával egyre fontosabb tényezővé válik a márkaérték szempontjából az innováció, javul a belső hatékonyság, a számonkérhetőség, és erősödik a fogyasztók, a dolgozók és a többi érintett lojalitása.

Főbb előnyök

A SAS szabad kezet ad ügyfeleinek az általuk kiválasztott, tetszőleges teljesítménymódszertan alkalmazásához – legyen szó a kiegyensúlyozott teljesítménymutatókról (balanced scorecard), a Baldrige modellről, a hat szigmáról vagy más testre szabott keretrendszerről. Akár bevezetik e módszerek valamelyikét, akár nem, a SAS teljesítménymenedzsment képességeitől számos előnyt remélhetnek:
Az erőforrások szorosabb összehangolása a stratégiával – Ha a szervezet ismeri az üzleti működését meghatározó központi tényezőket, hozzájuk tudja igazítani működését. A dashboardok és prediktív scorecard-készítő képességek lehetővé teszik a hagyományos scorecard-jellemzők (pl. közlekedési lámpa, sebességmérő) összekapcsolását a fejlett prediktív analitikával.

A pénzügyi és működési stratégiák szinkronizálása – A pénzügyi tervezést, költségvetés- és jelentéskészítést támogató integrált megoldással a SAS ügyfelei gyakrabban, pontosabb előrejelzéseket készíthetnek, biztosíthatják a pénzügyi átláthatóságot és hamarabb publikálhatják a jelentéseket. A dinamikus konszolidáció arról is gondoskodik, hogy a döntéshozók mindig a legfrissebb információhoz férjenek hozzá.

Gyors reagálás az üzleti működés és a piac változásaira – Az első pillantásra értelmezhető dashboard adatok pontos képet adnak a szervezet aktuális állapotáról. Az automatikus riasztások azonnal tájékoztatnak a fontos eseményekről. Az események ok-okozati összefüggései is megjeleníthetők, ami segít megfelelő kontextusba helyezni az eredményeket. A diagramszerkesztővel egyszerűen ábrázolhatók a stratégiák és a folyamatok. Ráadásul mindezek a képességek egyetlen integrált megoldás részeként állnak rendelkezésre.

Egységes nézet a nagyvállalati információkról  Az egyes szervezeti egységek információinak tiszta, egységes megjelenítése érdekében a SAS összes teljesítménymenedzsment megoldása az intelligencia-platformra épül. Ez a platform pedig páratlan adatintegrációs, adattárolási, üzleti analitikai és intelligencia képességekkel garantálja, hogy a meghozott döntés mindig a kívánt eredményhez vezessen.

Az ügyfelek, termékek és csatornák valódi értékének azonosítása – A profitmenedzsment nagy pontosságú eredményszámítási mérőszámokat hoz létre a részletes tranzakciós adatokból. Ezek birtokában eredményesebb a stratégiai döntéshozatal és nagyobb magabiztossággal hajthatók végre a teljesítménymenedzsment programok. A SAS lefúrási lehetőségeket biztosító eredménykimutatási jelentéseiben a felhasználó kiválaszthatja, hogy milyen részletezettségű adatokra van szüksége a kritikus üzleti döntések meghozásához.
Költségcsökkentés profitvesztés nélkül – A SAS tevékenységalapú költségmenedzsment- megoldásai teljes képet adnak a költségekről és a költségjellemzőkről.

Célzott részlegszintű megoldások

A SAS többféle célzott üzleti megoldást is kínál az adott kontextusban végzett teljesítménymenedzsmenthez:

  • IT - Az információs eszközök valós költségeinek és értékének tisztázása, és az értéknövelés szempontjából legjobb projektek és stratégiák azonosítása.
  • Emberi erőforrások - Holisztikus kép a munkaerőről a humántőke elemzéséhez és optimalizálásához.
  • Pénzügy - A valódi költségek, a nyereségesség, a hatósági megfelelés, az előrejelzési forgatókönyvek és az optimalizációs stratégiák összefüggő, holisztikus perspektívába helyezése.
  • Ügyfélintelligencia - Az ügyfelek viselkedésének megismerése, a velük kapcsolatos kockázatok és a tőlük várható nyereség azonosítása, és e tudás felhasználása eredményesebb ajánlatok és marketingkampányok kidolgozására.
  • Marketing performance management - A marketingtevékenységek jobb megismerése, összehangolása és teljesítményük javítása, valamint a marketing vállalati sikerben játszott szerepének számszerűsítése.
  • Beszerzés - A ráfordítások és a szállítói teljesítmény elemzése a stratégiai sourcing döntések támogatásához és a beszállítói kör optimalizálásához.

Keretrendszer

A nagyvállalati szervezet minden szintjén egyértelmű és egységes információközlés érdekében a SAS teljesítménymenedzsment megoldásai egységes platformra épülnek. A platform egyedülálló képességekkel rendelkezik: adatintegrációs képesség, adattisztítás, beépített analitikus megoldások, az eredmények pontos, szemléletes riportálása, kommunikálása.

Bővebben a SAS teljesítménymenedzsment-keretrendszeréről – SAS Performance Management Framework.

További információra van szüksége?

Hívjon minket a +36 (1) 224 2010 számon vagy lépjen velünk kapcsolatba.