Termékek és megoldások
Iparágak
Megoldások
Activity-Based Management
Compliance
Customer Relationship Mgmt.
Financial Intelligence
- Activity-Based Management
- Planning & Budgeting
- Sarbanes-Oxley
Human Capital Mgmt.
Information Technology Mgmt.
Perfomance Management
Production & Service Quality
Risk Management
Supplier Relationship Mgmt.
Supply Chain Intelligence
Warranty Analysis
Web Analytics
Adatintegráció
Üzleti intelligencia
Analitika
Enterprise Intelligence Platform
Termékek A-tól Z-ig

 

SAS® for Sarbanes-Oxley Compliance

Rövidebb, negyedéves jelentéskészítési határidők. Komolyabb büntetések a szabályok be nem tartása miatt. Az anyagi körülmények gyorsabb közzététele. A Sarbanes-Oxley Törvény által megfogalmazott követelmények hosszú sora ma már ismerős, de a megfelelés még mindig kihívást jelent.

A SAS segíti a vállalatokat, hogy szembenézzenek a Sarbanes-Oxley-hoz köthető leggyakoribb kihívásokkal.

Információsilók
Amikor a vállalatok értékelik a jelenlegi folyamatokat a Sarbanes-Oxley követelményeinek megfelelően, gyorsan rádöbbennek, hogy a szükséges információk egymástól független silókban vannak tárolva a szervezet különböző részein. Ezek az információsilók erősen nehezítik az átláthatóságot és csökkentik az információk sértetlenségének valószínűségét – megakadályozva ezzel, hogy a pénzügyi adatokat következetes, vállalati nézőpontból lássuk.

A SAS Data Integrationnal integrálhatók az információsilók és teljes körű auditálási leírás készíthető az információ keletkezéséről, mozgatásáról és változtatásáról a vállalaton belül. A SAS Data Integration az információk hitelességét is növeli bizonyítottan hatékony adattisztítási módszerek révén.

Különböző pénzügyi rendszerek
Az összeolvadások és felvásárlások a piacon manapság igen gyakoriak és általuk sok szervezetnek kell felszámolnia a többrétű pénzügyi konszolidáció és riportoló rendszereket. Ez a helyzet késleltetheti a vállalat hiteles képének kialakítását pénzügyi szempontból. A különböző pénzügyi renszerek átlátható konszolidálása önmagában is egy kihívás. A SAS Financial Management átláthatóbbá teszi a vállalati pénzügyi jelentéseket és lerövidíti elkészítésük idejét.

Információhiány a folyamatszintű költségekről
A Sarbanes-Oxley minden pénzügyi folyamat pontos dokumentálását írja elő a vállalatok számára. Azonban nem írja elő a folyamatköltségek kalkulálását, a szervezetek a pénzügyi rendszerektől függenek egy anyagi esemény költséghatásainak meghatározásakor. Ugyanakkor a pénzügyi elszámolás nem könnyen érthető a vállalat minden részlege számára, és többnyire túl magas szinten történik az összegzés. Ennek eredményeként a vezetők nem tudják beazonosítani a bizonyos tevékenységekhez vagy folyamatokhoz kapcsolódó költségeket. A SAS Activity-Based Management lehetővé teszi a szervezetek számára a folyamatszintű költségek kalkulálását.

Emberi tőke kockázata
Sok vállalat nem biztos abban, hogy a megfelelő embereket a megfelelő munkára alkalmazza-e. Annak az információnak a hiánya, hogy az alkalmazottak képzettsége, képzése és képessége megfelel-e az egyes pozíciókhoz, működési kockázatot hordoz magában. A SAS Human Capital Management segíti a szervezeteket az alkalmazottak képzettségének, képzésének és képességeinek megismerésében és fejlesztésében pozíciójukhoz és a velük szemben támasztott követelményekhez kapcsolódóan. A SAS Human Capital Management segítségével a szervezetek emelhetik terveik sikerességét a vállalatot elhagyni kívánó alkalmazottak azonosítása révén.

Nem hatékony kommunikáció
A szervezetek gyakran kihívásként élik meg jelenlegi helyzetük és céljaik világos és tömör megfogalmazását. Még ennél is nehezebb átrágni magukat az információk tengerén a potenciális veszélyek meghatározása érdekében.
A SAS Strategic Performance Management lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy összegyűjtsék a jelen állapotot, valamint a jövőbeli veszélyeket és lehetőségeket egyszerre bemutató kritikus teljesítménymutatókat. A SAS Strategic Performance Management emellett azt is dokumentálja, hogyan hatnak az alkalmazottak a folyamatokra, hogyan hatnak a folyamatok az ügyfelekre és hogyan hatnak az ügyfelek a pénzügyekre. Az ilyen ok-okozati információk felruházzák a szervezeteket a problémameglátás erejével, hogy időben tudjanak reagálni az eseményekre.

Nem megfelelő folyamat- és ellenőrzési dokumentáció
Míg a Sarbanes-Oxley a pénzügyi folyamatokra koncentrál, a működési kockázat túlmegy ezen és egy szervezet minden területére hatással van. A SAS OpRisk Monitor átfogóbb képet mutat a vállalatról és minden tevékenységet kontrollál, s így a vállalat jobban tudja azonosítani és menedzselni az eseményeket jóval azelőtt, hogy azok anyagi formát öltenének.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Hírek és rendezvények