Termékek és megoldások
Iparágak
Megoldások
Adatintegráció
Üzleti intelligencia
Analitika
Enterprise Intelligence Platform
Termékek A-tól Z-ig

 

SAS®9

Az új, nyitott SAS környezettel, a barátságos felületek jóvoltából, könnyen teremthető intelligencia a különböző felhasználói csoportok számára,az egyre növekvő adatmennyiségek és növekvő felhasználószám mellett is. A SAS technológiai megújulása négy, önmagában is megváltozott sarokkőre épült. Ez a négy sarokkő a használhatóság, a skálázhatóság, a menedzselhetőség és az együttműködési készség.

Használhatóság - A SAS®9 felhasználói felületeit az egyes végfelhasználói típusok igényeinek figyelembevételével tervezték. A felhasználók egy szervezeten belül különböző elvárásokkal, szükségletekkel és szoftverhasználati szokásokkal rendelkeznek. Az eltérő készségszintek mellett a preferált interakciók is mások. A professzionális felhasználók, üzleti elemzők szoftverekkel szembeni szükségletei alapvetően különböznek az információfogyasztókétól, illetve az egyes részterületek szakértőiétől. A SAS®9 felhasználói felületei tehát ezeknek a felhasználói típusoknak készültek; jellemzően ők alkotják a szervezetek 80 százalékát.

Skálázhatóság - Az egyre gyorsabb CPU-k, többprocesszoros rendszerek, nagyságrendekkel nagyobb háttértárolók korában számottevően nőnek az adatgyűjtéssel és adattárolással kapcsolatos elvárások, s ezekben a gyorsabb eredmények iránti igények a szervezetek egyre alacsonyabb szintjein fogalmazódnak meg. Mindezek oda vezetnek, hogy a vállalati szintű skálázhatóság és teljesítmény kérdéskörével foglalkozni kell. A SAS®9-ben elérhető feldolgozási és I/O-teljesítmény jelentősen növekedett az új SAS skálázható architektúra megjelenésével.
A SAS olyan skálázható platformot kínál, amely optimálisan ki tudja használni a rendelkezésre álló erőforrásokat, ezáltal a növekvő számú felhasználó és az egyre nagyobb adatvolumen kezelhetővé válik. A SAS®9-est tervezői felkészítették a többprocesszoros hardverek maximális kiaknázására, ezenkívül támogatja a 64 bites architektúrák alkalmazását.

Menedzselhetőség - Ahogy egyre inkább az operatív szinteken is megjelenik a döntéshozás, és drasztikusan emelkedik a végfelhasználói létszám, egyre nőnek az elvárások az informatikai infrastruktúra menedzselésével szemben. Teljesen új menedzsment-keretrendszer szükséges a környezet támogatására, amely rugalmas, és egyben segíti a központi adminisztrációt.
A SAS®9-ben megjelenő SAS Management Console segítségével központilag kezelhetők a SAS-erőforrások, függetlenül azok helyétől. A könnyen használható grafikus felületen keresztül a központi metaadattárban tárolt információk alapján a teljes SAS-környezet (felhasználói jogosultságok, szerverek, adatkönyvtárak, ütemezés stb.) egyszerűen hozzáférhető, adminisztrálható és monitorozható.
Együttműködési készség - A SAS®9 tervezésekor alapvető szempont volt a nyílt szabványokon alapuló architektúra kialakítása, illetve továbbfejlesztése, hiszen mindez a lehetséges integrációs elképzelések kiindulópontját jelenti. Létfontosságú manapság a kapcsolódás a meglévő infrastruktúrákhoz, ugyanakkor harmadik gyártók számára is meg kell teremteni a kapcsolódás lehetőségét különböző API-k segítségével.
A SAS platform rugalmasságát különböző szempontok szerint lehet jellemezni, de az adatelérésben nyújtott páratlan lehetőségek mindenképpen kiemelendők. A legkülönfélébb relációs (például Oracle, MS SQL, DB2), nem relációs (Adabas, CA-IDMS stb.), ERP (SAP, SAP BW, Oracle Applications stb.) és fájl alapú adatforrások kétirányú elérését a közvetlen adatelérést biztosító motorok támogatják. A SAS-adatforrások elérése is szabványos interfészeken keresztül egyszerűen megoldható, emellett az export/import képességek is gyakran hasznosnak bizonyulnak.
A különböző komponensszabványok (J2EE, .Net, COM/DCOM), Java és .Net alapú webszolgáltatások, címtárak (Active Directory, LDAP), üzenet alapú rendszerek (WebSphere MQ, MSMQ, Tibco) támogatásával a SAS®9 rendkívül rugalmasan kapcsolódik a meglévő infrastruktúrákhoz, továbbá megnyitja a SAS-ban rejlő analitikai, információszolgáltató lehetőségeket külső alkalmazások számára.
A SAS együttműködési készsége a nyílt szabványok alkalmazásán alapul, ahol a SAS, különböző szövetségek és szervezetek (Object Management Group, Data Mining Group, Global Grid Forum stb.) tagjaként, sok szabvány kialakításában maga is aktívan részt vesz.

A rugalmas, kiaknázásra optimalizált SAS szoftver architektúra segítségével vállalati szintű információs stratégia valósítható meg, melynek elemei egymásra épülõ, egyre magasabb értéket nyújtó értékláncként a magas szintű döntéstámogatást szolgálják.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Piaci elemzők

Hírek és rendezvények

Magyar referenciák

Nemzetközi referenciák

Brosúra

White Paper

Interactive Tour

Technológiák

Enterprise Intelligence Platform

SAS Enterprise Data Integration Server

SAS Enterprise BI Server

SAS Intelligence Storage

SAS Analytic Technologies