Termékek és megoldások
Iparágak
Megoldások
Adatintegráció
Üzleti intelligencia
Riportolás
Lekérdezések & elemzések
OLAP
Integrált analitika
Képi megjelenítés
MS Office integráció
Visual Analytics
Analitika
Enterprise Intelligence Platform
Termékek A-tól Z-ig

 

SAS® ENTERPRISE GUIDE

A SAS Enterprise Guide ötvözi a SAS szoftver világszinten elismert statisztikai és adatmanipulációs képességeit egy modern, Windows-os grafikus felhasználói felülettel. Segítségével a felhasználók könnyen és gyorsan végezhetnek statisztikai elemzéseket, adatösszesítéseket, leválogatásokat, az eredményt pedig látványos, jól áttekinthetõ formában publikálhatják.

Használata nem igényel programozói tapasztalatot. A szoftver lehetõvé teszi, hogy bármilyen - a SAS rendszer által támogatott - adatot elérjünk, lefutassunk SAS procedúrákat, alkalmazásokat a SAS szerveren, az eredményeket pedig változatos jelentés, kimutatás, grafikon formátumban jelenítsük meg. Az eredmény automatikusan HTML-ben generálódik, weben publikálható, átemelhetõ MS Office alkalmazásokba, e-mailen terjeszthetõ, nyomtatható.

A SAS Enterprise Guide segítségével az elemzéseket megelõzõ adattisztítás és adatmanipuláció hatékonyan végezhetõ el. Az alkalmazás - amit a felhasználó többnyire egér kattintásokkal állít össze - elmenthetõ és egy késõbbi idõpontban ugyanaz a feladatsor végrehajtható. Az adatmanipulációs lehetõségek mellett egy nagyon komplex statisztikai eszköztár áll rendelkezésre. Az alapstatisztikák mellett klaszter elemzés, regresszió és számos egyéb elemzõ eszköz is elérhetõ a SAS Enterprise Guide-ban.

Funkcionalitás

 • Adatelérés (SAS data set, PC fájl formátumok, MDDB-k)
 • Adatkezelési feladatok (rangsorolás, standardizáció, formátum készítése, MDDB készítése és regisztrálása, véletlen mintavétel)
 • Grafikus lekérdezés építõ (szűrés, rendezés, számított oszlopok képzése, táblák összekapcsolása)
 • Leíró statisztikák (listázás, összesítõ statisztikák, eloszlás elemzés, korreláció, egytényezõs gyakoriság, összesítõ táblák)
 • Kereszttábla készítõ
 • ANOVA (t-teszt, egytényezõs ANOVA, nem paraméteres egytényezõs ANOVA, lineáris modellek)
 • Regresszió (lineáris, nem-lineáris, logisztikus)
 • Többváltozós elemzések (kanonikus korreláció, fõkomponens-analízis, faktoranalízis, klaszteranalízis, diszkriminancia elemzés)
 • Maradványérték analízis (élettáblák, arányos kockázatok)
 • Alkalmasság vizsgálat (hisztogram, valószínűségi ábra, Q-Q diagram, P-P diagram, CDF diagram)
 • Kontroll diagramok (átlag- és terjedelem-diagram, átlag és std diagram, egyedi mérések ábrázolása, dobozábra, p diagram, np diagram, u diagram, c diagram)
 • Pareto diagramok
 • Idõsorelemzés (idõsoros adatok elõkészítése, alap-elõrejelzés, ARIMA modellezése és elõrejelzése, regresszió autoregressziós hibával, paneladatok regresszióanalízise)
 • Grafikus ábrázolás (oszlop-, kördiagram, terület-, vonal-, pont-, perec-, buborék-, felületdiagram, térkép, pénzügyi, vetület, radar)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Fact Sheet

Demo

Interactive Tour