Termékek és megoldások
Iparágak
Banking
- Anti-Money Laundering
- Credit Risk Management
- Credit Scoring
- Customer Retention
- Fraud Detection
- Market Risk Mgmt.
- Marketing Automation
- Operational Risk Mgmt.
- Performance Management
- Risk Management
Government
Insurance
Manufacturing
Energy & Utilies
Life Sciences
Retail
Telecommunications
Megoldások
Adatintegráció
Üzleti intelligencia
Analitika
Enterprise Intelligence Platform
Termékek A-tól Z-ig

 

SAS® MARKETING AUTOMATION FOR BANKING

A SAS Marketing Automation for Banking megoldása a marketingkampányok tervezésének (plan), célcsoport kiválasztásának (target), a kampány megvalósításának (act) és visszamérésének (learn) teljes folyamatát támogatja.

A folyamat a bankok stratégiai terveihez igazodó marketingkampányok ütemezését, időzítését, a célcsoportok analitikus modellekre vagy szűrőfeltételekre épülő kiválasztását, az egymást követő, ismétlődő vagy párhuzamosan futó kampányok időzítését és automatizált végrehajtását, a többcsatornás kommunikáció hatékonyságának visszamérését öleli fel.

A marketing automatizálás folyamata a tervezés fázisával kezdődik. Ennek során a statégiai célokhoz illeszkedő marketing célkitűzéseknek megfelelő kampányok és a kampányokhoz rendelt kommunikációs formák kerülnek meghatározásra adott időtávra vonatkozóan (éves terv). Ez teszi lehetővé az egymásra épülő, egymást követő kampányok áttekintését, a marketing és stratégiai célok összhangjának megvalósulását.

A kampány célcsoportjának kiválasztása történhet manuálisan (szűrőfeltételek mentén) vagy adatbányászati modellek és azok valós-idejű futtatásából származó listák alapján. A szabályok alapján definiált célcsoport kiválasztás lehetősége nagymértékben hozzájárul a szabályok ismétlődő felhasználásához, egy korábban definiált kampány célcsoportja – további finomítások révén – újabb kampány célcsoportját adhatja. Az adatbányászati modellezésből származó szabályok során érvényesül a SAS adatbányászati komponensének összhangja a teljes automatizálási folyamattal. A célcsoport szelekciója során a SAS megoldása képes a prioritások kezelésére (azaz adott ügyfél több kampánnyal való megkeresése során –generált szabály alapján – az optimális termékajánlatot kínálja fel).

A célcsoporthoz rendelt kommunikációs forma, illetve a preferált kommunikációs csatorna hozzárendelése szintén a rendszeren belül történik. A kommunikációs formához (ATM-felület, direktlevél, fax, telefon, e-mail, sms, stb.) költség adatok adhatóak meg, mely a kampányok hatékonyságának visszaméréséhez szükségesek. A kampányok végrehajtása – hozzárendelt időbeli ütemezéssel végrehajtható, illetve ismételhető.

A válaszadás méréséhez a SAS megoldása lehetőséget biztosít a közvetlen válaszadás (tényleges termékigénylés – adattárházból mérhető) illetve a közvetett válaszadás (érdeklődés, információkérés – call center, email, ügyfélszolgálati jelentésekből – mérhető) nyomonkövetésére.

A SAS Marketing Automation for Banking megoldása lehetővé teszi:

Az üzleti oldal számára:

  • A kampányok megvalósítására fordított idő csökkentését.
  • Standardizált kampányfolyamatok kialakítását és futtatását.
  • A kommunikációs stratégiák automatizálása révén a párhuzamos és követő kampányok hatékonyságának növelését.
  • A kampányhatékonyság mérését, elemzését és folyamatos nyomonkövetését.

Az informatika számára:

  • A kampányok folyamatának kézbentartását sok párhuzamosan futó kampány esetében is egy jól menedzselhető, skálázható, könnyen kezelhető grafikus felhasználói felületű, a meglévő informatikai környezetbe jól integrálható alkalmazáson keresztül.
  • A manuális adat leválogatás csökkentését.
  • Az adattárházban rejlő lehetőségek kiaknázását.
  • A jogosultság kezelés, adatvédelem a teljes marketing automatizáció folyamatán keresztül érvényesülő vezérlését.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Magyar referenciák

Nemzetközi referenciák

Brosúra

White Paper