ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /

Άδειες λογισμικού για διδασκαλία και έρευνα

Οι ανάγκες των πανεπιστημίων ποικίλουν ανάλογα με την προτεινόμενη χρήση της SAS. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη SAS για να συζητήσετε τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για την άδεια χρήσης του λογισμικού μας για τις ανάγκες σας. Εν συντομία, οι επιλογές είναι:

  • SAS Graduate Research Fellowship Programme

    Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση της SAS για την Τελική Έρευνα της Διατριβής σας, η SAS επιτρέπει να δίνεται άδεια για το λογισμικό δωρεάν σε επιλεγμένους φοιτητές για χρονικό διάστημα από έξι έως δώδεκα μήνες. Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών SAS με Υποτροφία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο 210 6898730.

  • Point-and-Click

    JMP for Statistical Discovery - Το Ακαδημαϊκό JMP Partnership προσφέρει στους καθηγητές και φοιτητές την ευκαιρία να διδάξουν, να μάθουν και να αναπτύξουν ερευνητικά προγράμματα που χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες της JMP οι οποίες χρησιμοποιούνται από εταιρείες σε όλο τον κόσμο - σε ένα κλάσμα των εταιρικών τελών αδειοδότησης. Η JMP τρέχει σε Mac και Windows λειτουργικά περιβάλλοντα. Επικοινωνήστε με την Ομάδα JMP στο 2106998730.

  • SAS OnDemand for Academics

    Το SAS analytical software είναι τώρα online διαθέσιμo δωρεάν στους πανεπιστημιακούς καθηγητές για διδασκαλία σε όλο τον κόσμο.