ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /

SAS Ευκαιρίες Καριέρας & απαιτούμενες SAS Δεξιότητες

Ποτέ πριν οι δεξιότητες της SAS δεν είχαν μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα.

" SAS expertise has never been more valuable or more in demand.
SAS is not only used today for statistics courses but also in marketing, finance, economics,
molecular biology, engineering, life sciences and more... " 

Jim Goodnight 

CEO & President of SAS