Ratkaisut / Business Analytics

Liiketoiminta-analytiikka tuo tehoa ja ennakoitavuutta päätöksentekoon

Yrityksillä on vastassaan monenlaisia haasteita. Viranomaissäädökset lisääntyvät ja globaali kilpailu kasvaa. Tarve ennakoivalle, todennettuun tietoon perustuvalle päätöksenteolle ja ketterille strategioille on siksi suurempi kuin koskaan. SASin liiketoiminta-analytiikan avulla yrityksen tieto voidaan muuttaa todelliseksi kilpailueduksi. Asiakkaista, alihankkijoista, toimenpiteistä ja suorituskyvystä koottua tietoa hyödyntämällä SASin liiketoiminta-analytiikan avulla voidaan: 

  • Ratkaista monimutkaisia liiketoiminnan haasteita
  • Hallita ja tehostaa suorituskykyä mitattavien liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi
  • Ajaa kestävää kasvua innovaation avulla
  • Ennakoida ja hallita muutosta

SAS tarjoaa maailmanluokan ratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja joustavassa liiketoiminta-analytiikan kehyksessä. Ratkaisut kattavat organisaatioiden kaikki toiminnot: toimittaja- eli alihankkijasuhteet, asiakassuhteiden hallinnan, sekä organisaatioiden oman toiminnan, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon, riskienhallinnan ja IT-palvelut.

SASin liiketoiminta-analytiikka (SAS® Business Analytics) tarjoaa tarvittavan teknologian, ratkaisut ja palvelut sisältävän joustavan ja yhtenäisen viitekehyksen datan hallintaan (data management), ennakoivaan analytiikkaan (analytics), tulosten raportointiin (business intelligence/reporting) sekä erilaisten liiketoimintahaasteiden ratkaisuun. Viitekehys kasvaa ajan ja tarpeiden myötä kustannustehokkaasti organisaation tavoitteita tukien. 

 

SAS® Business Analytics Frameworkin avulla voidaan esimerkiksi:

  • Kasvattaa liikevaihtoa parantamalla tiedonlaatua ja liiketoiminta-analyyseja.
  • Vähentää kustannuksia parantamalla operatiivista tehokkuutta ja resurssien hallintaa.
  • Lisätä asiakasuskollisuutta tunnistamalla parhaat asiakkaat.
  • Vähentää liikevaihtomenetyksiä varastojen loppumisen vuoksi ennustamalla kysyntää luotettavasti.
  • Nopeuttaa varastonkiertoa räätälöimällä valikoimaa liikekohtaisesti.