palvelut / konsultointi

Konsultointi

Konsultointi
SAS Instituten konsultointipalvelut kattavat koko informaation hallinnan elinkaaren inspiraatiosta jatkokehitykseen, sisältäen vastuulliset projektitoimitukset joko perinteisin tai ketterin menetelmin. Ensisijaisia fokusalueitamme informaation hallinnan lisäksi ovat markkinoinnin ja riskienhallinnan ratkaisut.

Arkkitehtimme ovat kokeneita liiketoiminnan prosessien ja tietojen mallintajia, ja projektipäällikkömme ovat sertifioituneita ammattilaisia, jotka soveltavat työssään parhaita projektien hallinnan menetelmiä. Lisäksi asiantuntijamme ovat tyypillisesti fokusoituneet primääristi joko edistyneeseen analytiikkaan, BI:hin ja visualisointiin, tai tiedon hallintaan.

Kauttamme voimme tarvittaessa tarjota niin globaalit kuin lokaalitkin SAS Instituten ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Projektitoimitukset teemme asiakkaillemme kustannustehokkaasti panostamalla huippuosaamisen kautta nopeisiin ja laadukkaisiin toimituksiin.

Analytiikka tarkoittaa meille mm. ennustamista, matemaattista optimointia, tiedon ja tekstin louhintaa, varastosaldojen ja sidotun pääoman laskemista, relevanttien tarjousten oikea-aikaisuutta oikealle kohderyhmälle, skenaarioiden laskemista sekunneissa vuorokausien sijaan, parempaa potilasturvallisuutta ja asiakaspalvelua.

BI ja tiedon visualisointi on meille mm. salamannopeaa, muistinvaraista ja mobiiliystävällistä sekä samalla analyyttisesti mielenkiintoista ja helposti lähestyttävää. Se antaa meille näkemystä ja paljastaa entuudestaan tuntemattomia yhteyksiä isostakin tietomassasta sekunneissa pitäen meidät kilpailijoidemme edellä tänäänkin.

Tiedon hallinta tarkoittaa meille mm. liiketoiminnan prosessien ymmärrystä ja niitä tukevien tietomallien hahmottamista, tiedon laadun analysointia ja parantamista, saumatonta integroitumista mihin tahansa järjestelmään, tietokantaan tai palveluun. Meillä on menetelmät ja välineet, joilla MDM ja Hadoop saadaan luontevaksi osaksi informaatioarkkitehtuuria.