Uutisia / Lehdistötiedotteet

SAS Institute Oy
PL 85
Tekniikantie 14
02151 ESPOO
Puh: +358 9 525571
Fax: +358 9 5255 7200
Sposti: info@ssf.sas.com
www.sas.com/fi

Press Release

Tulostin-ystävällinen Tulostin-ystävällinen

Lehdistö

 

SAS Instituten liikevaihto jatkaa kasvuaan – ylitti ensimmäistä kertaa 3 Mrd. USD

Visuaalinen analytiikka yhä laajemmin käyttöön organisaatioiden liiketoiminnan ohjaamisessa

ESPOO  (24 Tammi 2014)  –  Liiketoiminta-analytiikan johtava yritys SAS Institute kasvatti liikevaihtoaan ensimmäistä kertaa yli 3 miljardiin  dollariin (n. 2,21 miljardia euroa) viime vuonna. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5,2 %. Pohjoismaiden liikevaihto vuonna 2013 oli 217,5 miljoonaa dollaria (n. 160 miljoonaa euroa). Esimerkiksi rikollisuuden torjuntaan, riskienhallintaan ja tehokkaampien lääkkeiden kehittämiseen tarkoitettujen pilvipalveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi muuta liikevaihtoa nopeammin. SAS Instituten liikevaihto on kasvanut jo 38 peräkkäisenä vuonna. Yhtiö investoi 25 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Liikevaihdon kasvussa merkittävin tekijä oli visuaalisen analytiikan vahva kysyntä. Kaikkiaan ratkaisua käyttää jo yli 1500 organisaatiota maailmanlaajuisesti.

"SAS® Visual Analytics nopeuttaa liiketoiminnan mahdollisuuksien ja riskien tunnistamista. Loppuvuotta kohden kasvanut kysyntä näkyi myös Pohjoismaissa, joissa visuaalista analytiikkaa toimitettiin vuoden 2013 aikana yli 150 asiakkaalle", sanoo SAS Institute Oy:n toimitusjohtaja Johan Sandell.

"Tiedon merkitys organisaatioissa kasvaa jatkuvasti. Valtavien tietomassojen hyödyntäminen liiketoiminnan tukena ei ole mahdollista ilman tehokasta analytiikkaa. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme pystyneet toimittamaan uutta mullistavaa teknologiaa, joka antaa asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää heidän käytössään olevia tietoja entistä tehokkaammin", SAS Instituten pääjohtaja Jim Goodnight sanoo.

Maailmanlaajuisesti eniten kasvoivat väärinkäytösten estämisen ja ennalta ehkäisevän turvallisuustyön ratkaisut, 44 prosenttia. Pilvipalveluiden kysyntä kasvoi 20 prosenttia ja teollisuuden toimialoista energiasektori 18 prosenttia, terveydenhuolto 17 prosenttia ja rahoitusmarkkinoiden ratkaisut 16 prosenttia.

Kasvu jatkuu vuonna 2014

SAS Institute ennakoi liikevaihdon kasvun jatkuvan myös kuluvana vuonna. Visuaalisen analytiikan lisäksi erityisesti tiedonhallinnan ratkaisuille odotetaan lisäkysyntään. Organisaatioilla on kasvava määrä dataa, jonka analysoinnissa ja hyödyntämisessä liiketoimintaa hyödyttäväksi tiedoksi on suuria haasteita. SAS Institute pystyy vastaamaan näihin haasteisiin ja tulee julkaisemaan vuoden 2014 aikana toimialakohtaisia ratkaisuja eri teollisuudenalojen tarpeisiin.

SAS Institute

SAS Institute auttaa asiakkaitaan hyödyntämään analytiikkaa liiketoiminnan johtamisessa ja organisaation eri toimintojen päivittäisen työn tehostamisessa. SAS tuntee analytiikan. Markkinajohtajuus liiketoiminta-analytiikassa pohjautuu 38 vuoden kokemukseen ja määrätietoiseen tuotekehitykseen. Konsernin katkeamaton vuosittainen liikevaihdon kasvu perustuu kykyymme kuunnella asiakkaiden tarpeita ja ratkaista niitä. Vahvuutemme syntyy edistyksellisten ohjelmistojen lisäksi osaavasta henkilöstöstä.

www.sas.com tai maakohtaiset sivustot: www.sas.com/finland, www.sas.com/denmark, www.sas.com/norway, www.sas.com/sweden ja www.sas.com/estonia

Lisää

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

SASin lehdistökontaktit Suomessa: