Koulutus / AsiakaskohtaiSET KOULUTUSPALVELUT

Asiakaskohtaiset koulutuspalvelut

Koulutustarvekartoitus (veloitukseton)

Kartoituksen päätavoitteena on selvittää organisaatiosi henkilöstön tämän hetkinen SAS-osaamistaso ja ennen kaikkea peilata sitä haluttuun tavoitetasoon. Kartoituksessa käydään läpi tulevaisuuden suunnitelmia ja strategioita SAS-käyttöön liittyen. Näin löydetään ne osa-alueet, joissa osaamista pitää syventää tai laajentaa uusille alueille. Koulutustarvekartoituksen pohjalta on mahdollista rakentaa roolipohjainen koulutussuunnitelma toimenpide ehdotuksineen. Koulutustarvekartoitus on veloitukseton palvelu ja sen kesto vaihtelee parista tunnista pariin päivään.

Koulutussuunnitelma (veloitukseton)

Koulutustarvekartoituksen tuloksena syntyvä koulutussuunnitelma pitää sisällään toimenpiteet, joiden avulla päästään haluttuun SAS-osaamisen tasoon tavoiteajassa. Suunnitelman avulla on myös mahdollista varmistaa organisaation nykyinen SAS-osaamistaso esimerkiksi henkilöiden jäädessä eläkkeelle tai vaihtaessa työnantajaa. Koulutussuunnitelma koostuu yleensä:

  • roolipohjaisista SAS-koulutuspoluista
  • aikatauluehdotuksesta
  • vakio- ja/tai mittatilauskursseista

Suunnitelmassa voi olla mukana myös ryhmässä oppimista täydentäviä ja syventäviä itseopiskelukursseja ja/tai SAS-kirjallisuussuosituksia. Koulutussuunnitelman laadinta koulutustarvekartoituksen yhteydessä on veloitukseton palvelu.

Asiakaskohtaiset mittatilauskurssit

Kun sinulla on pienryhmä (5-10) henkilöitä, joiden kouluttaminen yhtaikaisesti on mahdollista, niin silloin kannattaa hankkia kustannustehokas, asiakaskohtainen mittatilauskurssi. Voimme pitää kurssin samalla kurssimateriaalilla kuin vastaavan yleisen luokkakurssin tai räätälöidä kurssin sisältöä vastaamaan oppimistavoitteitanne. Asiakaskohtaisia kursseja pidetään asiakkaan tiloissa tai SASin koulutuskeskuksessa (Innopoli 2, Otaniemi Espoo). Asiakaskohtaiset kurssit ovat oiva väline sitouttaa ihmisiä yhteiseen tekemiseen ja jakaa organisaation omaa tietoa ohi kurssimateriaalien.

OmaOpe-palvelu

OmaOpe on palvelu, jossa saat SASin kouluttajan vaikka omalle työpisteellesi auttamaan SAS-välineiden käytössä. Jos tiedät, mitä pitäisi tehdä, OmaOpe vastaa kysymykseen "miten teen?". Voit edistää omaa projektiasi tai tehtävääsi SAS-ammattilaisen avulla. Osallistujamäärä on maksimissaan viisi henkilöä. Mahdolliset materiaalikulut laskutetaan erikseen. OmaOpe-palvelun minimikesto on puoli päivää.

Kysy lisää ja pyydä tarjous:  juha.jokinen@sas.com tai riikka.tiittanen@sas.com tai koulutus@sas.com