RATKAISUT / Health Care Solutions

Kohti parempaa terveydenhoitoa ja suurempaa tehokkuutta

Pohjoismaissa terveydenhoitopalveluiden tarjoajat työskentelevät lujasti hoidon laadun parantamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Tietoa syntyy ja kerätään valtavia määriä, ja viranomaiset kannustavat alan toimijoita jakamaan ja digitalisoimaan sitä tulosten parantamiseksi.

Mutta miten analytiikka auttaa tässä prosessissa? Tiedonhallinta on ratkaisevan tärkeää. Sen avulla varmistetaan tiedon laatu ja sen jakamisen älykkäät rakenteet. Kun tiedonhallinnan perusta on kunnossa, analytiikkaohjelmistoilla voidaan ensin murskata kaikki olennainen tietoaineisto ja sen jälkeen tunnistaa aiemmin piilossa ollut tieto tilastollisten menetelmien avulla.

Analyysit tuottavat arvokasta faktoihin perustuvaa aineistoa: 

  • Tehokkuuden parantamiseen ja kustannusten pienentämiseen
  • Laadun parantamiseen ja potilasturvallisuuden kehittämiseen

 

 


 
Räätälöityjä ratkaisuja pohjoismaisille terveydenhoitopalveluiden tarjoajille

Tällä hetkellä SAS auttaa neljää kymmenestä pohjoismaisesta terveydenhoitopalveluiden tarjoajasta ja maksajaorganisaatiosta. Monet niistä hyödyntävät jo SAS®'in ratkaisuja budjetoinnin, suunnittelun ja hallinnan tiedon kehittämiseksi. Kliinisen tiedon analyysin ja kliinisten ja hallinnollisten analyysien tulosten yhdistämisen merkitys on alettu ymmärtää vasta hiljattain. Ensimmäiset askeleet niiden hyödyntämiseksi on jo otettu.

Olemme keskittäneet osaamisemme pohjoismaiseen Nordic Center of Excellence for Health Care -osaamiskeskukseen, jotta voisimme tarjota parasta mahdollista palvelua. Hyödynnämme kansainvälistä kokemustamme, mutta myös räätälöimme ratkaisuja alueellisiin tarpeisiin. Tulokset ovat olleet lupaavia.

Kannattaa olla yhteydessä tiimiimme tai tutustua alempana oleviin ratkaisusivustoihin ja case-tapauksiin!


Tarkat diagnoosikoodit EMR:ssä
Vahvista sähköisten potilasasiakirjojen (Electronic Medical Record, EMR) koodit automaattisesti raportoinnin ja potilasturvallisuuden parantamiseksi.
SAS® Automated Diagnostic Coding

 

Haittavaikutusten parannettu tunnistaminen
Sairaalahenkilökunta voi parantaa potilasturvallisuutta tunnistamalla automaattisesti kaikki mahdolliset haittavaikutukset.
SAS® Trigger Analytics

 

Potilastietoturva ja EMR
Analytiikka auttaa IT-hallinnon ja tiedonhallinnan henkilöstöä noudattamaan lainsäädäntöä tunnistamalla automaattisesti potilasrekistereiden mahdollisen luvattoman käytön.
SAS® Log Analytics

 

Tehokkuutta ennakoivalla hoidolla
Analytiikan avulla julkiset laitokset ja sairaalat voivat kohdentaa ennakoivan hoidon aloitteita mahdollisimman tehokkaasti.
SAS® Health and Condition Management

 

Vähemmän uusintakäyntejä
Noin joka kahdeksas potilas tarvitsee uusintakäynnin 30 päivän kuluessa kotiuttamisestaan. Ennakoiva analytiikka tarjoaa keinon arvioida täsmällisemmin potilaiden uusintahoidon tarvetta, kohdistaa ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet oikein ja siten vähentää uusintakäyntien määrää.
SAS® Readmission Analytics  

 
Lisätietoa SASin terveydenhuoltoratkaisuista

 


SAS® Data Management
SAS® Data Quality 

 


SAS® Visual Analytics

 


SAS® Performance Management
SAS® Healthcare Cost Analysis