Asiakkaat /

SAS Finland
Tekniikantie 14
PL 85
FIN-02151 ESPOO
Puh: +358-9-5255 71
Fax: +358-9-5255 7200
www.sas.com/fi

Asiakkaat

Tulostin-ystävällinenTulostin-ystävällinen

Asiakkaat

 

SAS strategisen johtamisen apuna Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on käytetty SASia opetuksessa ja tutkimuksessa jo vuodesta 1986. Viime vuonna yliopisto otti SASin myös johtamisen apuvälineeksi ja toteutti tuloskorttinsa SAS® Strategic Performance Management (SPM) -ratkaisulla.

Yliopiston hallitus päätti vuonna 2001, että yliopiston strategisen johtamisen viitekehyksenä ryhdytään käyttämään Balanced Scorecard -mallia. Tuloskorttimittaristo tehtiin ensivaiheessa Excelin avulla.

"Se ei lähtenyt missään vaiheessa elämään eikä siitä tullut koskaan realiteettia. Tuloskortti jäi huomattavan abstraktiksi ilman sopivaa toteutusvälinettä", Arto Muhli yliopiston tietohallinnosta kertoo.

Yliopiston johto asettikin vuonna 2003 työryhmän etsimään sopivampaa apuvälinettä tuloskortin toteuttamiseen. Tutustuttuaan kaikkiin varteenotettaviin vaihtoehtoihin muun muassa toimittajien järjestämien demojen kautta työryhmä päätyi suosittelemaan SPM:ia.

"SAS järjesti workshopin, jossa työryhmän jäsenet tekivät yhdessä päivässä yhden tuloskortin suurelta osin valmiiksi ihan tyhjästä. Mitään tietokantayhteyksiä ei toki silloin määritelty, vaan tiedot syötettiin käsin järjestelmään", Muhli sanoo.

Tuloskortit on tehty laitos-, tiedekunta- ja yliopistotasolle, ja niitä on kaikkiaan 61 kappaletta, joista jokaisessa on 20 mittaria. Neljä näkökulmaa ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, resurssit ja talous, uudistuminen ja työkyky sekä prosessit ja rakenteet.

Valtiovarainministeriö on kehittänyt valtionhallinnon tuloskortiksi Tulosprisman, joka sekin voidaan Muhlin mukaan toteuttaa helposti SPM:n avulla, sillä se ei ole sidottu vain tietyn viitekehyksen mukaiseen toteutukseen.

Selainkäyttöinen tuloskortti avautuu ensin yliopistotasolla, mistä käyttäjät voivat porautua tiedekunta- ja laitostason tietoihin. Järjestelmää saavat käyttää kaikki yliopiston henkilökunnan jäsenet.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Ensi syksynä Oulun yliopisto ottaa käyttöön SPM:n uuden version, joka tarjoaa Arto Muhlin mukaan hyviä mahdollisuuksia tuloskortin edelleen kehittämiseen.

Oulun yliopisto

Liiketoimintahaaste:
Oulun yliopiston tulee raportoida valtionhallinnon käyttämän tulosprismakehyksen vaatimalla tavalla. Asetettuihin tavoitteisiin tähtäävien toimenpiteiden mittaaminen on kuitenkin hankalaa, koska kehys ei määrittele selkeää raportointimallia.
Ratkaisut:
SASin tuloskorttiratkaisu pohjaa tulosprisman rakenteeseen jankäsitteistöön, ja täydentää sitä soveltuvin osin Balanced Scorecard -menetelmällä.
Hyödyt:
Strategian toetuttumisen seuranta tehostuu ja kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus helpottuu.

Lue lisää: