Asiakkaat /

SAS Finland
Tekniikantie 14
PL 85
FIN-02151 ESPOO
Puh: +358-9-5255 71
Fax: +358-9-5255 7200
www.sas.com/fi

Asiakkaat

Tulostin-ystävällinenTulostin-ystävällinen

Asiakkaat

 

Yhtenäisyyttä valtion it:hen

Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolla on käynnissä kokonaisarkkitehtuurin kehittämishanke, jota tukevassa FEAR-projektissa SAS on mukana seitsemän muun keskeisen it-toimittajan joukossa. Kokonaisarkkitehtuurilla pyritään parantamaan ja yhtenäistämään valtion kansalaisille tarjoamia palveluja, lisäämään hallinnonalojen yhteistyötä sekä ratkaisujen yhteensopivuutta ja uudelleenkäyttöä, vähentämään toiminnan päällekkäisyyksiä ja säästämään kustannuksia. Hankkeessa ei ole kyse vain valtiohallinnon it:n kehittämisestä, sillä kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation prosessien, yksiköiden, ihmisten ja järjestelmien tulisi toimia kokonaisuutena.


"Kun toiminta on muuttunut verkostoituneeksi, pitää ottaa huomioon laajempia kokonaisuuksia, ja siitä seuraa yhteentoimivuusongelma", Heikkilä toteaa.

Kokonaisarkkitehtuurin avulla järjestelmät ja toiminnot pyritään hänen mukaansa saamaan yhteentoimiviksi niin, että niitä ohjaavat asiakkaiden eli kansalaisten ja yritysten tarpeet. Samaan aikaan tavoitteena on myös tehostaa toimintaa valtion tuottavuusohjelman vaatimusten mukaisesti.
FEAR-projektin kansainvälisessä vertailututkimuksessa on todettu, että kokonaisarkkitehtuuria on toteutettu eri maissa hyvinkin eri tavalla. Edelläkävijöihin lukeutuvat USA, Tanska, Kanada ja Viro.
Suomessa valtion kokonaisarkkitehtuuri on vasta luonnosasteella. Pilottihankkeita on toteutettu Valtiokonttorissa ja Tiehallinnossa. Hankkeen etenemiseksi kaivataan nyt Heikkilän mielestä suunnan ja tavoitteiden asettamista valtion poliittiselta ja virkamiesjohdolta.

"Nyt tarvitaan sitä kaupungin isäntää, joka sanoo, minkälaisia palveluja asukkaille aiotaan tarjota ja missä järjestyksessä niitä ryhdytään rakentamaan", hän jatkaa kaupunkivertauskuvaansa.

Keskittymällä tänä vuonna muun muassa juuri kokonaisarkkitehtuurin vaikuttavuuden ja hyötyjen arviointiin FEARprojekti pyrkii osaltaan aktivoimaan valtionhallinnon johtoportaan osallisuutta hankkeeseen.
Kun on nähty, minkälaisissa siiloissa valtionhallinto toimii, on Heikkilän mukaan alkanut paljastua myös business intelligence -typpisten järjestelmien merkitys valtion kokonaisarkkitehtuurissa.

"Tietoa joudutaan nykyisin yhdistelemään käsin eri järjestelmistä, ja tieto tulee liian myöhään käyttöön. Lisäksi tieto pitäisi pystyä muuntamaan eri käyttäjäryhmien prosessien ja tarpeiden mukaiseksi", hän sanoo.

SASilta vahva tuki

SAS on ollut alusta asti mukana FEARprojektissa it-toimittajan ominaisuudessa ja pitää hyvin myönteisenä, että valtionhallinnossa viedään nyt systemaattisesti eteenpäin kokonaisarkkitehtuuria.

"Tuemme avoimia rajapintoja ja avoimia arkkitehtuureja ja olemme sen vuoksi myös tukemassa kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojektia. SASin analyyttiset ja BI-ratkaisut ovat tärkeä osa kokonaisarkkitehtuuria ja auttavat hallintokuntia ennakoimaan ja optimoimaan toimintaansa asiakaspalvelun kehittämiseksi", toteaa Veijo Kuosmanen, Manager, Customer and Sales Support.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

FEAR-projektin johtajan professori Jukka Heikkilän mukaan valtion tietojärjestelmiä on rakennettu kuin yksittäisiä rakennuksia kunkin hallinnonalan omien tarpeiden pohjalta. On syntynyt irrallisten ja erillisten talojen joukko, joka ei muodosta yhtenäisesti toimivaa ja ennen muuta asukkaidensa tarpeita palvelevaa kaupunkikokonaisuutta.

Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan tutkimusinstituutin FEAR-projekti

Liiketoimintahaaste:
Parantaa ja yhtenäistää valtion kansalaisille tarjoamia palveluja, lisätä hallinnonalojen yhteistyötä sekä ratkaisujen yhteensopivuutta ja uudelleenkäyttöä, vähentää toiminnan päällekkäisyyksiä ja säästää kustannuksia.
Ratkaisut:
Valtionhalllinnon kokonaisarkkitehtuurin yhtenäistäminen. SAS yksi FEAR-projektin it-toimittajista.

Kun toiminta on muuttunut verkostoituneeksi, pitää ottaa huomioon laajempia kokonaisuuksia, ja siitä seuraa yhteentoimivuusongelma

Jukka Heikkilä, professori, FEAR-projektin johtaja

Lue lisää: