Asiakkaat / Ratkaisut

RSS Asiakastarinat RSS-syötteinä

Asiakkaat

= Asiakastarina

Asiakassuhteiden hallinta: General

  • A-lehdetA-lehdet on siirtänyt jo useita vuosia markkinoinnin automatisointiin käyttämänsä SAS-ratkaisun Teradatan tietokannan päälle. Työnteko on tämän ansiosta nopeutunut ja kokonaisuuden hallinta helpottunut.
  • ElisaElisa Oyj kehittää määrätietoisesti asiakassuuntautuneisuuttaan ja pyrkii ottamaan sen huomioon kaikessa toiminnassaan. Strategiaan kuuluu myös asiakasarvon kasvattaminen, jota varten yhtiö on muun muassa ottamassa nyt käyttöön SASin kampanjanhallintaratkaisun.
  • VeikkausRahapeliyhtiö Veikkaus parantaa web-analytiikkansa käytettävyyttä uudella SAS-ratkaisulla. Sen avulla Veikkaus lisää ymmärrystään verkkoasiakkaista, seuraa ja parantaa markkinointinsa tehokkuutta sekä kehittää muun muassa digitaalisen kanavansa käytettävyyttä.
  • Veikkaus OyVeikkaus otti kuluvan vuoden alussa käyttöön uudet SASpohjaiset ratkaisut, joiden avulla se parantaa asiakasymmärrystään ja kehittää kohdennettua asiakasviestintäänsä. Takana oli innostava kolmen osapuolen yhteinen projekti, jossa Veikkauksen asiakkuusstrategiasta kummunneet tarpeet muotoutuivat bisneskäyttäjien nyt ylistämiksi ratkaisuiksi ja eläväksi osaksi Veikkauksen jokapäiväistä toimintaa.

Asiakassuhteiden hallinta: Markkinoinnin automatisointi

  • A-lehdetA-lehdet on siirtänyt suoramarkkinoinnin asiakasvalinnat yhteen ympäristöön, jotta yhtiö saisi paremman kokonaiskuvan asiakkaistaan ja pystyisi kehittämään entistä asiakaslähtöisempää kontaktointia.

Taloustiedustelu: Talousraportointi/suunnittelu

  • KelaToimintolaskenta on nostanut osaltaan kustannustietoisuutta ja parantanut kustannusten hallintaa Kelan organisaatiossa. Laskenta on tuottanut myös tärkeää tietoa rahoitusuudistusten ja investointien pohjaksi.
  • Stora Enso Fine Paperstannus- ja kannattavuuslaskentaratkaisu on noussut tärkeäksi osaksi Stora Enso Fine Paperin johtamisjärjestelmää. Sillä on merkittävä rooli strategisessa päätöksenteossa ja liiketoiminnan ohjauksessa. Nyt samaa ratkaisua ollaan ottamassa käyttöön myös metsäjätin Newsprint & Book Paper ja Magazine Paper -liiketoiminta-alueilla.
  • TeliaSoneraUusi toimintolaskentaratkaisu on TeliaSonera Finlandin Broadband Services -liiketoiminta-alueella liiketoiminnan ohjauksen pääväline. Sen avulla tuotetaan muun muassa eri tulosyksiköiden uudenlaiset dynaamiset tuloslaskelmat vanhanaikaisen kustannuspaikkaperusteisen laskennan sijasta.