SAS-konsulenter / Planlægning / Uddannelsesplan

Uddannelsesplan

Læg en uddannelsesplan allerede tidligt i projektet, så du sikrer, at dine medarbejdere er klar til at løfte opgaven allerede, når projektet går live. De to workshops hænger indholdsmæssigt sammen.

  • SAS-inspirationsworkshop for hands on-nøglepersoner
    SAS Business Analytics Framework indeholder applikationer til alle typer af brugere i jeres virksomhed. Vi gennemgår sammen med jer, hvordan disse hænger sammen via en gennemgående case. Derved vil I få forståelse for, hvilke opgaver man løser med hvilke SAS-applikationer, og ikke mindst, hvordan de hænger sammen.

  • Afklaring af SAS-roller og uddannelsesplan
    Vi giver jer på denne workshop indsigt i de 8-10 standardroller, der findes i ethvert implementeringsforløb. Dette hjælper jer til at finde den rette arbejdsfordeling i jeres virksomhed og at vælge det rette uddannelsesforløb til jeres medarbejdere.

Klik i figuren for at navigere videre til andre projektfaser