SAS-konsulenter / planlægning / Processer og organisation

Processer og organisation

Dine endelige mål i SAS-projektet bliver kun realiseret, hvis teknologi og mennnesker spiller sammen. Læg en god plan fra starten sammen med SAS Institutes forretningskonsulenter.

 • Business intelligence-prioriteringsworkshop 
  Formålet med denne workshop er at klarlægge, hvilke fokusområder der giver størst forretningsværdi, samt at afklare, hvilke afhængigheder der har indflydelse herpå. Vi skal desuden sikre, at der er fælles forståelse omkring, hvordan jeres SAS-løsning understøtter jeres organisations strategi og målsætning.

 • Introduktion til Business Intelligence Competency Center (BICC) (workshop)
  Med denne aktivitet skaber vi en grundlæggende forståelse for, hvorfor BICC er med til at sikre maksimalt udbytte af business intelligence/business analytics, samt hvilke elementer der kan og bør indgå i BICC.

 • Plan for opbygning/udvidelse af BICC (rådgivningsforløb)
  For at optimere "fra data til viden"-processen er det vigtigt at afdække funktioner og roller. Hvilke funktioner er nødvendige? Hvem har ansvar for hvad, hvorfor? Få en håndgribelig, anvendelig og pragmatisk proces etableret én gang for alle.

 • Organisatorisk forankring af din forretningsløsning (rådgivning)
  Vores konsulenter kan med udgangspunkt i SAS Institutes metodik til forankring af SAS-løsninger, samt erfaring fra lignende projekter, rådgive jer om, hvordan I sikrer jeres nye løsning den bedst mulige modtagelse i organisationen. 

 • Afklaring af projektmodel (rådgivning)  
  Vores erfarne projektledere bruger certificerede metoder, såsom traditionel PMI, PRINCE2 og agile metoder, samt løsningsspecifikke projektmetoder til industrier, såsom farma, telekommunikation og kommuner. Med dette metodeapparat i ryggen kan vi understøtte jeres valg af metode på et professionelt niveau, ligesom vi kan tilbyde at køre projektet med brug af SAS Institutes projektmetoder. Vi tilbyder hjælp til afklaring af bedste metodevalg for netop jeres SAS-projekt.

 • Opstartsworkshop for projektdeltagere
  Inden projektstart tilbyder SAS Institute, at der afholdes en workshop for projektdeltagere og projektledere, hvor metode, kommunikationsstrategi, roller, succeskritierier og projektforventninger gennemgås. Det sikrer et fælles mindset og er en nødvendig del af en succesfuld implementering.

 Læs også om Forretningssparring under punktet Rådgivning & Analyse samt punktet Projektledelse under Implementering. 

Klik i figuren for at se flere projektfaser