SAS-konsulenter / Rådgivning & Analyse / Foranalyser og specifikationer

Foranalyser og specifikationer

Det gode forarbejde med foranalyser og specifikationer betaler sig senere i projektet. Benyt dig af vores ekspertise inden for arkitektur, dataanalyse, systemdesign og dataprofilering til at komme rigtigt fra start.

Se eksempler på, hvordan SAS-konsulenterne kan hjælpe dig i foranalysefasen.

 • Foranalyse (rådgivningsforløb) 
  Hvordan giver din nye løsning forretningsmæssig værdi, hvilket indhold skal den have, og hvordan implementeres den i din organisation? Skab det rette beslutningsgrundlag i samarbejde med SAS Institutes eksperter. Rådgivningsforløbet afdækker forretningsbehov, indhold, teknisk afklaring og leveranceplan.

 • Udarbejdelse af kravspecifikation
  Undgå dyre ændringsanmodninger og unødig implementering. Vores SAS-konsulenter har kompetencer til at hjælpe dig sikkert i mål, når du skal udarbejde dine kravspecifikationer inden for dataintegration, datakvalitet, performance, brugertilfredshed m.m.

 • Udarbejdelse af systemspecifikation 
  Reducer dine helpdesk-omkostninger ved at sikre systemrobusthed og brugertilfredshed. SAS-konsulenter kan hjælpe dig med systemspecifikationer, som sikrer, at funktionaliteten matcher krav, brugerønsker og it-arkitektur.

 • Dataanalyse og -profilering                      
  SAS Institute kan hjælpe dig med at få klarhed over, hvad dine data kan give dig svar på - og hvad de ikke kan. Få et overblik over indholdet af dine data og deres anvendelsesmuligheder fra begyndelsen. Det sikrer dig en god start på projektet og en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

 • Analyse af optimeringspotentiale  
  Brug avanceret analyse til at optimere din virksomheds performance inden for lagerstyring, transport- og ruteplanlægning, bemandings- og skemaplanlægning, marketingplanlægning osv. Denne analyse viser dig, om der er et økonomisk grundlag for at komme videre med projektet. Vi baserer analysen på din virksomheds egne tal og finder et optimalt scenarie for et udvalgt segment af varer, vagter, personer, kørsler, sengepladser, kampagner, eller hvad der nu måtte være emnet for optimering. Resultaterne danner grundlag for en økonomisk værdiberegning.

 • Justering af dine nuværende forecasts
  SAS Institute tilbyder en analyse, der viser, om din virksomheds nuværende forecasts kan forbedres via mere avancerede metoder. Analysen baseres på virksomhedens egne tal og resultaterne vil danne grundlag for en økonomisk værdiberegning.
  Demand-driven forecasting (relaterede SAS-løsninger)

Klik i figuren for at navigere til andre projektfaser.