Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Visualisering giver én version af sandheden om landets sociale ydelser

Socialstyrelsen har på bare 8 dage revitaliseret databanken, som på deres hjemmeside leverer overblik over sociale tilbud. Med brug af den nyeste SAS-teknologi til datavisualisering er brugerne sikret et bedre og hurtigere output.

Socialstyrelsen har overvundet kompleksiteten i den danske socialsektor ved at indsamle og visualisere oplysninger om alle de ydelser, der er tilgængelige for borgerne. Brugere kan få adgang til interaktive visualiseringer og geografiske kort. Systemet drives af SAS® Visual Analytics-software.

Databanken har mange målgrupper og mange anvendelsesmuligheder, herunder:

  • Alle sagsbehandlere har adgang til én informationskilde for alle behandlingstilbud og behandlingsinstitutioner i landet, så de nemt kan finde det rigtige tilbud til en klient.
  • Fagfolk på social- og sundhedsområdet har en entydig database, som dokumenterer resultaterne af alle behandlingsformer og -faciliteter i forbindelse med misbrugsbehandling.
  • Socialarbejdere kan få adgang til oplysninger om eksperter og forskere, som beskæftiger sig med socialt dårligt stillede børn og unge, og alt dette på ét sted.
  • Borgere og journalister kan blive bedre informeret om behandlingstilbud og -faciliteter i nærheden.

Disse er blot nogle af de vigtige målsætninger med den nye databank.

Hårde arbejdsbetingelser
At skabe forbedret velfærd og opnå en styrket effekt af sociale tilbud i en tid med skrumpende budgetter er de hårde arbejdsbetingelser. Stigende krav om sociale ydelser gør arbejdet endnu mere vanskeligt – og hertil kommer, at socialsektoren er en yderst kompleks størrelse. Kommunerne leverer næsten alle sociale ydelser og de administrerer også selvejende institutioner med socialarbejdere og fagfolk, der er tæt på borgerne og klienterne. Vejen fra politisk lovgivning til reelle resultater og hjælp til børn, misbrugere og handicappede er ikke ligetil.

Visualisering
"Viden til gavn" er Socialstyrelsens motto, som også indebærer en målsætning om at gavne samfundet gennem data og forskning. Styrelsens opgave er at styrke danske kommuners sociale indsats for børn, handicappede, ældre samt de socialt dårligt stillede, og sikre, at dette arbejde lykkes. Socialstyrelsen, som er en del af Socialministeriet, tilstræber, at social indgriben er baseret på viden om, hvad der virker. Derfor er databanken på hjemmesiden yderst logisk opbygget og er en vigtig komponent for styrelsens vidensformidling til ministerier, organisationer, kommuner, konsulenter og alle andre med interesse for dansk socialpolitik.

I 2013 begyndte styrelsen med at bruge SAS Visual Analytics til databanken, og det første tydelige resultat er en hurtigere formidling af fakta. -Vi ønsker at frigive vores data, så brugerne uden for styrelsen også har adgang til at bearbejde data og derved skabe ny indsigt, siger styrelsens BI-arkitekt Allan Vestergaard. Med SAS Visual Analytics kan vi levere data og værktøjer til brugerne, så de kan arbejde direkte med vores databank, selvom de fysisk er placeret et andet sted.

Vidensportaler 
Socialstyrelsen indsamler data i en række vidensportaler, som andre grupper – herunder kommuner og institutioner – derefter opdaterer med deres data. For eksempel leverer tilbudsportalen kvalitative og kvantitative data og praktisk information om 5.000 udbydere af sociale ydelser. Disse omfatter plejeboliger, døgninstitutioner og behandlingssteder. Sagsbehandlerne i kommunerne leder her efter relevante behandlingstilbud til deres klienter – i relation til diagnose, geografisk beliggenhed eller pris. Andre datakilder omfatter databasen for narkotikamisbrug og vidensportalen for socialt udsatte børn og unge. Data fra disse portaler placeres i et data warehouse og bruges som basis for en hurtig visuel præsentation af fakta for offentligheden.

Fælles sprog 
Socialstyrelsens ledere ved, at der er mange forskellige perspektiver på metoder, kvalitet og god praksis inden for sociale ydelser. Derfor har de arbejdet ihærdigt på at skabe et fælles sprog gennem fakta. Taxonomien er baseret på begreber, der er defineret af World Health Organization-standarder og samspil med fagfolk og eksperter. Desuden er standarderne under konstant udvikling for at afspejle virkeligheden.

Fordi man ved, at brugerne af informationen er meget forskellige, har styrelsen besluttet at differentiere den måde, oplysningerne formidles til dem på. Nogle brugere ønsker at kunne tilpasse og videreudvikle rapporter og de har en række muligheder for at gøre dette. Ekspertbrugerne kan sågar skræddersy den måde, de undersøger og visualiserer data på – efter deres behov. SAS Visual Analytics er et godt værktøj til dette formål.

Gennemført på 8 dage
-Vores output er blevet hurtigere og mere aktuelt og på den måde bidrager teknologien til at løse vores primære opgave, siger Allan Vestergaard. Det tog præcis otte dage fra det øjeblik, hvor hardwaredelen var på plads, til vi havde udviklet og offentliggjort den første rapport på vores hjemmeside. Vi installerede og konfigurerede SAS Visual Analytics og påbegyndte direkte arbejdet med vores data. Det var en stor succes. Det var nøjagtig den hurtighed, vi havde brug for.

Styrelsen planlægger at udvide databanken med flere datafelter og flere rapporter, så man bliver i stand til at fremlægge fakta og viden for forskere, journalister og interessegrupper og dermed bidrage til en vidensbaseret socialpolitik til gavn for borgerne.

Datavisualisering på to måder
SAS Visual Analytics vender den klassiske datamarttilgang i forbindelse med datadesign til brug for rapportering på hovedet. Fordi aggregeringer og analytiske rutiner nu sker in-memory, er der flere datadesignmuligheder, der tager alle typer af data i betragtning. Tag for eksempel en sag fra den offentlige sektor, hvor forskellige instanser bruger en eller anden form for data warehouse til at organisere deres data i fakta og dimensioner. SAS kan benyttes til at kombinere disse tabeller, tilføje mere sigende kolonnenavne, tilføje formater og generere en tabel, som er optimeret til analytisk udforskning og ad hoc-rapportering.

Alternativt kan data importeres direkte til et lokallager, så man kan flytte dem til et lokalt regneark på SAS-serveren og herefter arbejde med visuel udforskning af data med få klik.

 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Socialstyrelsen

Udfordring:
At sikre en styrket effekt af sociale tilbud i en tid med skrumpende budgetter.
Løsning:
At samkøre og visualisere alle informationer om behandlingstilbud i en webbaseret applikation, så fagfolk har bedre muligheder for at matche klienter og behandlingstilbud samt for resultatopfølgning. Samtidig får offentligheden også bedre mulighed for indblik . 
Citat:

Det var nøjagtig den hurtighed, vi havde brug for… Det tog præcis otte dage fra det øjeblik, hvor hardwaredelen var på plads, til vi havde udviklet og offentliggjort den første rapport på vores hjemmeside. Det var en stor succes.

Allan Vestergaard

BI-arkitekt, Socialstyrelsen