Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Socialministeriets netværk løfter SAS-kompetencen

Uformelt netværk blandt medarbejdere i Socialministeriet formidler erfaringer med at skabe "aktuelt bedste viden" med SAS. Netværket lever nu på fjerde år.

Socialministeriet er stor bruger af SAS-baserede vidensløsninger. "Koncernen anvender i stor udstrækning SAS til statistik, analyse og driftsopgaver på social- og boligområdet. SAS anvendes i dag både i departementet, Ankestyrelsen, Servicestyrelsen og SFI". Sådan hedder det i ministeriets interne "Handlingsplan for bedre brug af aktuelt bedste viden". En række af koncernens konkrete opgaver løses ved hjælp af software fra SAS Institute – f.eks. udbetaling af 120 mia. kr. til kommunerne på social- og beskæftigelses-området. Derfor er tværgående koordinering af it en logisk funktion i koncernen til at håndtere vejen fra data til viden.

 

 

Vi kan understøtte ministeriets beslutninger bedre, hvis vi optimerer og koordinerer vores dataanvendelse. Vores mål er en mere samlet infrastruktur til at generere viden, siger kontorchef Lise Nielsen fra kontoret for boligøkonomi i Socialministeriets departement.

Personligt netværk
Netværket er en succes og kører nu på sit fjerde år. Det repræsenterer samarbejde på tværs i ministeriets vidensproduktion. Mange af ministeriets 300 medarbejdere arbejder med SAS-løsninger og cirka 25 er decideret specialister. Netværket er en kærkommen lejlighed til at udveksle erfaring. Tre-fire årlige møder med et program rundt omkring på koncernens adresser er den ”formelle” ramme, men det helt afgørende er opbygning af det personlige netværk, som giver adgang til at trække på andres erfaring.  Nogle af arrangementerne er rettet mod en bredere kreds for bl.a. at give inspiration og ideer til nye anvendelser af SAS. Andre er alene rettet mod specialisterne.

Vi opdagede, at andre dele af koncernen og andre kontorer i departementet ligner os.  Alle har vi disse vigtige små ”lommer” af SAS-eksperter, og vi kan gøre deres job sjovere og få mere værdi ud af SAS-investeringen, hvis de udveksler erfaring, siger Lise Nielsen. Selv er hun lic. polit., og selv om hun kender SAS Institutes software ligger det uden for hendes kompetenceområde at give SAS-folkene teknisk medspil og modspil.

Strategi for hjemløse
Ministeriet har gode eksempler på det værdifulde i at udvikle datasamarbejdet i koncernen. Samarbejdet har en teknisk dimension, men i sin kerne drejer det sig om at skaffe de bedst mulige fakta på den mest effektive måde. Da ministeriet arbejdede med strategi over for hjemløse, var kombinationen af departementets spørgeskemadata, SFI’s tælling af hjemløse og Ankestyrelsens data om bo-tilbud vigtig for analyserne. Dette samarbejde blev muligt, fordi analytikerne talte sammen på tværs og på den måde styrkede opgaveløsningen. 

Vores opgave handler om at udvikle og styrke ministeriets politik. Det sker gennem en række udgivelser og faste årlige indspil til f.eks. finansloven. Men det sker også ad hoc som støtte til den politiske proces, når ministeren skal svare på spørgsmål. Vi skal levere den aktuelt bedste viden og levere den bedst mulige analyse inden for givne rammer. Det er oplagt at tænke SAS-værktøjerne ind i forhold til denne hovedopgave. Ministerbetjening og beslutningsgrundlag styrkes med omhyggelig og kritisk brug af data, siger Lise Nielsen.

Virtuel SAS-organisation
Hun er formand for ministeriets styregruppe vedrørende brug af SAS Institutes løsninger, og hun ser et stort potentiale i en samlet prioritering og modernisering af vidensproduktionen i ministeriet. Ministeriet har på kontraktplan en samlet koncernaftale med SAS Institute. Brugen, kulturen og processerne omkring brugen af vidensløsningerne er dog lagt i netværket og i de specialistgrupper, der er opstået efter dets oprettelse. Med Lise Nielsens ord er der opstået en "virtuel organisation på SAS-området".

Styrken ved frivillige netværk blandt medarbejdere er et højt engagement og en klar nytteværdi set fra hver enkelt deltagers synspunkt. Omvendt har vi som koncern et potentiale at realisere. Vi kan se på vidensproduktionen i et bredere perspektiv, og vi kan understøtte beslutningerne bedre, hvis vi optimerer på tværs. Vi kan gå efter en samlet infrastruktur til at generere viden. Og her kan SAS Institute sikkert komme ind som en vigtig brik i puslespillet, siger Lise Nielsen.

Value for money
Netværket giver deltagerne mulighed for at udveksle hård viden om funktioner og opgraderinger. Dette vidensløft hos den enkelte medarbejder er helt sikkert værdifuldt. Netværket fungerer som leverandør af tips og tricks og af kollegiale skulderklap for god og til tider innovativ udnyttelse af SAS-værktøjer. Det er – sammen med SAS Institutes mange arrangementer, herunder internationale brugerkonferencer – med til at fastholde SAS-specialisterne og skabe et stimulerende miljø for dem. Men Lise Nielsen ser et langt større perspektiv for koncernen. 

Vidensproduktion og faktabaserede beslutningsgrundlag er et meget vigtigt fokusområde i ministeriet. Derfor er det helt oplagt at se samlet på SAS-anvendelsen og sikre at vores politikker og processer giver os mest mulig value for money. Vi kan helt sikkert anvende nye dele af SAS-platformen med fordel, og vi kan blive endnu bedre til at automatisere og effektivisere vejen fra data til viden, slutter kontorchefen.


 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Socialministeriet- Vidensløsninger

Udfordring:
Organisatorisk adskilte "lommer" af SAS-eksperter rundt om i Socialministeriets koncern rummer uudnyttede ressourcer.
Løsning:
Netværk med officielle møder tre-fire gange om året styrker et personligt netværk og løfter ministeriets SAS-kompetence. Netværket er grobund for yderligere samarbejde.
Fordele:
Ministeriet fastholder dygtige SAS-folk. "Virtuel" SAS-organisation antyder ministeriets samlede potentiale for at understøtte vidensproduktionen som koncern.