Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenligPDF PDF

Referencer

 

Fokus på indkøbsoptimering bærer frugt

Odense Kommunes mål om at spare 206 mio. på indkøbsbudgettet inden 2013 ser ud til at blive realiseret før deadline, og udbudsafdelingen forventer at kunne spare yderligere 93 mio. inden 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen har i høj grad båret frugt, og kommunen kan via løbende opfølgning konstatere, at besparelserne indtil videre lever op til 2013-målsætningen.
 
Udgifter til måtter reduceret med 60%
Med sine mange institutioner, 11.000 leverandører og et årligt indkøbsbudget på 2,7 mia. for varer og tjenesteydelser er Odense Kommune ikke nogen lille butik. Udbudsafdelingen bruger SAS Indkøbsanalyse til hurtigt at danne sig et overblik over, hvad der reelt set bliver købt og af hvem, og på den baggrund optimere indkøbene.

Eksempelvis er udgifterne til vask og leje af måtter blevet reduceret med over 60%. Odense Kommune kunne opnå de nye skarpe priser, fordi de havde nøjagtig viden om det historiske indkøb på området og dermed kunne reducere sortimentsbredden væsentligt. 

Dataanalyse bidrager i flere faser
-Vi har indtil videre især kunnet bruge SAS Indkøbsanalyse til at kvalificere vores udbud bedre i foranalysen, men vi ser også et stort potentiale i at bruge systemet til at følge op på, om vores kontrakter efterfølgende leverer den værdi, de skal, fortæller indkøbs- og udbudschef Kim Døsing Sørensen

-De første gevinster er realiseret ved at centralisere indkøbene, ved at gøre sortimentet smallere og ved at præcisere, hvilke varenumre og mængder, det reelt handler om, så leverandøren også har mulighed for at blive skarpere, uddyber controller Rikke Iversen.

Hun pointerer, at arbejdet med at finde indkøbsbesparelser er blevet mere kompliceret, efterhånden som projektet er skredet frem. Efterhånden som flere kommuner arbejder målrettet med at effektivisere deres indkøb, bliver det mere og mere interessant at sammenligne resultater, så der kan optimeres yderligere ud fra best practice. 

Strategiske indkøb på vej
Efter realiseringen af de første besparelser har kommunen sat sig for at spare yderligere 93 mio. inden 2015. Disse gevinster skal efter planen bl.a. hentes via bedre kontraktstyring og såkaldte strategiske indkøb.

-Med strategiske indkøb bevæger vi os ud over regulære indkøb af varer og tjenesteydelser, siger Kim Døsing Sørensen. Vi ser på helhedsløsninger, som også kan medføre omorganiseringer internt. På den måde bliver indkøb og organisationsudvikling kædet tæt sammen.

Download printvenlig version (PDF)

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Odense Kommune - Indkøbsanalyse

Udfordring:
Ambitiøse effektiviseringsmål på indkøbsområdet i en stor organisation, hvor decentrale indkøb længe har været praksis. 
Løsning:
SAS Indkøbsanalyse leverer et hurtigt og detaljeret overblik over organisationens indkøb, hvilket danner baggrund for optimering. Systemet kan også bidrage til at sikre, at kontrakterne efterfølgende overholdes.
Fordele:
Odense Kommune har via dataanalyse og oprustning på medarbejdersiden kunnet realisere store besparelser på indkøb.
Produkter:
SAS Indkøbsanalyse
Citat:

-Vi har indtil videre især kunnet bruge SAS Indkøbsanalyse til at kvalificere vores udbud bedre i foranalysen, men vi ser også et stort potentiale i at bruge systemet til at følge op på, om vores kontrakter efterfølgende leverer den værdi, de skal.

Kim Døsing Sørensen

Indkøbs- og udbudschef