Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Effektiv medicinalproduktion hos NNE Pharmaplan

NNE Pharmaplan benytter det brugervenlige JMP® som analyseværktøj til optimering af produktionsprocesser hos kunder i medicinalindustrien.

- JMP er uhyre brugervenligt. Det er enkelt at arbejde med, blandt andet fordi man ikke behøver
at kunne programmere, men blot kan anvende programmet ved hjælp af en mus.
Per Vase, NNE Pharmaplan

Analyseværktøjet til desktop, JMP®, er populært til optimering af produktionsprocesser hos virksomheder i medicinalindustrien. Ingeniørfirmaet NNE Pharmaplan har specialiseret sig i rådgivning af medicinalvirksomheder inden for blandt andet processtyring og effektivisering af produktionsforløb. NNE Pharmaplan er vokset ud af Novo Nordisk og er i dag et selvstændigt rådgivningsfirma med omkring 2000 medarbejdere på verdensplan. NNE Pharmaplan rådgiver om optimering af produktionsprocesser med udgangspunkt i Design of Experiments (DoE), som er en funktionalitet i JMP.

- I dag har vi en videnskabelig tilgang til design og optimering af produktionsprocesserne. Vi bruger JMP til at finde ud af, hvilke forsøg vi skal udføre for at finde frem til det bedst mulige design og indstillinger af produktionsudstyret, siger Per Vase fra NNE Pharmaplan.

Per Vase er uddannet fysiker og repræsenterer den videnskabelige og tekniske tilgang til processtyring i medicinalindustrien.

- Tidligere havde vi en praktisk tilgang til planlægningen med mange blindgyder, overflødige forsøg og ikke mindst forsøg, der burde have været udført, men som aldrig blev det, fordi man uden DoE og JMP ikke kunne holde overblikket, når man varierede mange faktorer på én gang. Ved hjælp af JMP bliver testfasen mere effektiv, og vi når hurtigere frem til at foretage de rigtige forsøg.

- Vi ser den videnskabelige tilgang til procesplanlægning som den rigtige vej til at opnå større effektivitet i produktionen med mere ensartet kvalitet og et mindre spild. Det handler om at undgå unødvendige omkostninger, for eksempel hvis maskiner skal udskiftes undervejs, eller man har et stort spild og dermed et stort behov for kvalitetskontrol. Produktionen er også hurtigere oppe at køre på maksimal kapacitet fra første dag, og der er et mindre behov for justeringer i indkøringsfasen, siger Per Vase.

Ensartet kvalitet kræver intelligent styring
En grundig og systematisk brainstorming mellem kunden og NNE Pharmaplan om de vigtigste aspekter af produktionen, der kan få indflydelse på kvaliteten af det færdige produkt, er også et udtryk for den videnskabelige tilgang til procesplanlægningen. Det samme gælder fastlæggelse af kvalitetsniveauet for det færdige produkt. Kvalitetskravene er skrappe i medicinalindustrien, men skal ikke være unødvendigt høje.

- Når vi har et præcist overblik over input og ønskerne til output, så kommer JMP ind i billedet. JMP er et effektivt analyseværktøj til at styre udviklingen og optimeringen af en produktion med mange variable, som er typisk for medicinalindustrien. JMP kan afdække hvilke forsøg, det giver mening at gennemføre, så vi er sikre på, at den endelige produktion bliver så optimal som mulig, siger Per Vase.

NNE Pharmaplan har specialiseret sig i rådgivning af virksomheder i medicinalindustrien inden for blandt andet processtyring og effektivisering af produktionsforløb. NNE Pharmaplan er vokset ud af Novo Nordisk og er i dag et selvstændigt rådgivningsfirma med omkring 2000 medarbejdere på verdensplan.

 
Kravene i processtyringen kan blandt andet handle om at sikre et minimum af svejsefnuller, når to plastdele skal sættes sammen ved hjælp af ultralydssvejsning, eller at sikre at plastdelene sidder rigtigt, når svejsningen er udført. Hvad sker der for eksempel, hvis man ændrer materialetykkelsen eller svejsemetoden, og hvad betyder det for de færdige produkter, hvis produktionsmængden øges? Den slags spørgsmål og ubekendte faktorer skal medicinalvirksomheden helst kende svaret på, så den kan tage højde for uhensigtsmæssigheder, inden produktionen tilrettelægges.

Ofte skal NNE Pharmaplan og medicinalvirksomheden gennem fire til seks praktiske forsøg, når en produktion tilrettelægges.

Myndighederne efterspørger "Design of Experiments" 
De amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administration (FDA), sætter pris på den videnskabelige tilgang til procesplanlægningen gennem Design of Experiments og har ved flere lejligheder opfordret medicinalindustrien til at benytte værktøjer som JMP under tilrettelægningen af et nyt produktionsforløb. Det skyldes blandt andet den effektive dokumentation af processerne, som et program som JMP også giver. Det kan populært sagt reducere dokumentationsbehovet til godkendelsen af et nyt lægemiddel eller medicinsk udstyr fra normalt omkring 10.000 sider til blot 50 sider. Og der bliver et mindre behov for de løbende kontrolbesøg fra myndighederne, når man er gået videnskabeligt til værks under produktionsplanlægningen.

- Det er spændende perspektiver for medicinalindustrien, for der er store gevinster og besparelser at hente ved at arbejde med DoE i JMP. Også selvom de måske først viser sig efter fire-fem år, siger Per Vase.

Hos NNE Pharmaplan er JMP et dagligt arbejdsredskab, og programmet findes også hos de fleste af kunderne som blandt andre Novo Nordisk, som NNE Pharmaplan rådgiver og udfører denne type konsulentarbejde for.

- JMP er uhyre brugervenligt. Det er enkelt at arbejde med, blandt andet fordi man ikke behøver at kunne programmere, men kan anvende programmet blot ved hjælp af en mus. Hjælp-funktionen i JMP er også effektiv, så det er meget hurtigt at lære at bruge, siger Per Vase.

JMP analyserer eksisterende produktion
NNE Pharmaplan mærker, at kunderne får en stigende forståelse for den videnskabelige tilgang. Det medfører, at analyser af en eksisterende produktionslinje er en efterspurgt ydelse hos NNE Pharmaplan. Og her har JMP også en nøglefunktion.

- Virksomheder har mange interessante data om deres produktion, men det er langt fra alle, der bliver brugt til at gennemføre forbedringer af produktionen. Vi lader JMP hente produktionsdata i de forskellige databaser og bruger det til at analysere os frem til, hvor vores kunde kan forbedre produktionen. Målet er ofte at undgå et stort spild og en efterfølgende omfattende og dyr kvalitetskontrol og sortering.

- Det er faktisk ret enkelt at bruge JMP til den slags, for JMP kan kommunikere med alle gængse databaser.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

NNE Pharmaplan - Procesoptimering

Udfordring:

At rådgive effektivt inden for bl.a. processtyring og effektivisering af produktionsforløb i medicinalindustrien.

Løsning:

Design of Experiments (DoE), som er en funktionalitet i JMP, der bevarer overblikket, når man i testfasen varierer mange faktorer på en gang.

Fordele:

Produktionen kommer hurtigere op at køre, og der er færre problemer og justeringer i indkøringsfasen.

Citat:

Vi ser dette værktøj som den rigtige vej til større effektivitet i produktionen med mere ensartet kvalitet og et mindre spild. Ved hjælp af JMP® bliver testfasen mere effektiv, og vi når hurtigere frem til at foretage de rigtige forsøg.

Per Vase

fysiker