Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Vidensdeling gør Ferring lean

Ferring satser massivt på vidensdeling og bruger offshoring strategisk til at forkorte time-to-market. Den internationale medicinalvirksomhed driver en lean organisation, hvor overblik, ressourceoptimering og sikkerhed går hånd i hånd.

 


"Vi er en lille medicinalvirksomhed, som har sikret sig en stærk position ved at holde et konstant fokus på effektivisering og ressourceanvendelse. Vi anvender vidensdeling til at drive en lean organisation, som leverer hurtige resultater med fuld datakontrol."
Silvana Cappi, Executive Director, Global Biometrics i Ferring.

Fundamentet i denne forretningsmodel er SAS Drug Development (SDD), der udgør den fælles infrastruktur for virksomhedens forskere, analytikere og statistikere. Ferrings medicinske teams gennemfører de globale kliniske studier i samarbejde med sygehusene. De understøttes af Ferrings Global Biometrics-afdeling, der varetager hele data- og statistiksiden og herunder sikrer, at alle studier opfylder de tunge lovgivningsmæssige krav, der er til branchen. Mængden af data er enorm, og evnen til at bruge data intelligent uden at miste kontrol er Ferrings måske allervigtigste konkurrenceparameter. 

Fra måneder til dage
-Vidensdeling er helt afgørende for, at vi som en af de mindre spillere kan ligge i førerfeltet på forskningssiden og i udviklingen af nye produkter. Vi er i en branche med ekstremt pres på time-to-market og stramme myndighedskrav. Derfor skal vi både være effektive og holde et meget højt sikkerhedsniveau. SDD er en transparent løsning, der gør det muligt at følge studiedata fra start til slut og spore eventuelle ændringer ned i mindste detalje. På den måde understøtter SAS-løsningen Ferrings målsætning om at have fuld datakontrol og bakker samtidig op om vores vidensdelingsstrategi. -I én og samme løsning har vi et stærk compliance-værktøj og et fundament for at udnytte den enorme viden, vores datagrundlag indeholder, siger Silvana Cappi, Executive Director, Global Biometrics i Ferring.

-Forudsætningen for, at vi kan reducere time-to-market, er, at vi har systemer, der giver overblik og adgang til information, så vi hurtigt kan træffe beslutninger. Vi har opnået markante tidsbesparelser i den elektroniske databearbejdning, der tidligere kunne tage måneder, men nu er nede på få dage. I dag kan vi levere de vigtigste resultater fra et studie en uge, efter vi har fået de sidste data, og inden for to uger have en fuldstændig rapport klar. Effektiviseringer af denne karakter har stor betydning for, at Ferring kan imødekomme sine meget ambitiøse deadlines, forklarer Silvana Cappi.

Offshoring i nyt perspektiv
Ferring driver en lean organisation med konstant fokus på optimering af ressourceforbruget. Derfor har virksomheden for nyligt barberet samarbejdet med CRO'er (contract research organisations) ned til det minimale og etableret en Global Biometrics-afdeling i Indien. Dette strategiskifte har skubbet yderligere til effektiviteten og konverteret en stor administrativ byrde til værdiskabende arbejde. Ferring var havnet i en situation, hvor tidsforbruget til at kontrollere og konvertere løsningerne fra de eksterne CRO'er beslaglagde det meste af Global Biometrics' tid, så gevinsten ved at outsource var stort set væk. På sigt var løsningen uanvendelig, og derfor samler Ferring nu al outsourcing i det indiske selskab.

Offshoring er ikke ukendt i medicinalbranchen, men typisk er det konkrete projekter, der lægges ud i offshoring. Ferring har valgt en anden model med en virtuel organisation, hvor de 12 eksperter i dataanalyse, statistik og programmering på kontoret i New Delhi arbejder simultant med kollegaerne i Ørestaden – i samme miljø, system og efter de samme procedurer. Denne gruppe bliver endnu større i 2011.

Virtuel organisation
-Offshoring-strategien er en direkte forlængelse af vores vidensdelingsstrategi. Den infrastruktur, vi har etableret, gør det muligt at skabe en sand virtuel model for Global Biometrics, hvor vi udvikler agilt for den traditionelt faseopdelte metode, hvor du først gør opgaven færdig, så kontrollerer og til sidst fejlretter. Det er en væsentlig konkurrenceparameter for os, fordi det er den mest effektive måde at minimere ressourceforbruget og sikre et effektivt output, siger Silvana Cappi.

-SDD-infrastrukturen skaber et væsentligt smidigere workflow for vores medarbejdere, uanset hvor de befinder sig. Dertil kommer, at de kan bygge databaser, som på en standardiseret måde samler data om hvert enkelt produkt og gør dem tilgængelige for den globale organisation, hvilket er endnu en tidsbesparende faktor.

Smart genbrug
Standardisering er et nøgleord i Ferring. Ved at standardisere kan virksomheden identificere de elementer, der går igen på tværs af studierne, som f.eks. demografiske data og sikkerhedsdata, og dermed undgå at opfinde den dybe tallerken flere gange.

-Med SDD kan vi opbygge biblioteker med de standardprogrammer, vi anvender i studierne, hvilket er en stor fordel i forhold til vores offshoring-strategi. Senest har vi implementeret CDISC, men der kommer løbende nye standarder, som indbygges i løsningen. På det punkt er medicinalbranchen særdeles dynamisk, og derfor er det vigtigt at vælge sin systemleverandør med omhu. Vi har et tæt samarbejde med SAS, som strækker sig over mange år. Den indflydelse og kontinuitet, der er opbygget i vores samarbejdsrelation, har stor betydning for, at vi som den lille i branchen kan konkurrere så effektivt, siger Silvana Cappi.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Ferring - Forskningsdata

Udfordring:
At konkurrere effektivt i et felt, hvor datamængderne er massive og hvor time-to-market og stram lovgivning stiller krav om både hastighed og grundighed. Ferring har begrænsede medarbejderressourcer og skal agere intelligent og innovativt for at få en plads på banen.
Løsning:
Med SAS® Drug Development har Ferring er en transparent løsning, der gør det muligt at følge studiedata fra start til slut og spore eventuelle ændringer ned i mindste detalje. Løsningen bruges sammen med SAS Foundation, som kører på Windows XP.
Fordele:

Et smidigere og hurtigere workflow, hvilket betyder, at resultaterne kan leveres væsentlig hurtigere end før. Løsningen understøtter Ferrings videndelingsstrategi og krav til datakontrol, ligesom standardisering af data og programmer giver muligheder for genbrug og effektiviseringer.

Citat:

Forudsætningen for, at vi kan reducere time-to-market, er, at vi har systemer, der giver overblik og adgang til information, så vi hurtigt kan træffe beslutninger. Vi har opnået markante tidsbesparelser i den elektroniske databearbejdning.

Silvana Cappi

Executive Director, Global Biometrics