Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

DONG Energy holder balancen

 
-Vi har kørt en række test på historiske data og prøvet parallelle forecast inden, vi tog SAS systemet i drift, og det rammer imponerende tæt på virkeligheden, fortæller energimarkedschef Mikael Gynther, KE Marked A/S.
Elkraft har netop godkendt Københavns Energi (nu DONG Energy) som balancepartner. Fremover skal det københavnske energiselskab forudsige det næste døgns forbrug af el time for time. Balancen mellem forbrug og indkøbt el afspejles direkte på bundlinjen, for rammes der ved siden af, bliver det en dyr affære og i værste tilfælde er forsyningssikkerheden truet.

Det liberaliserede el-marked er en særdeles udfordrende balancekunst for de danske energiselskaber. El handles i dag på et frit marked som et produkt på linje med æbler og gulerødder, men el kan ikke gemmes på lager, det skal ideelt bruges i samme sekund, som det produceres ellers går overproduktionen op i røg. For hvis der ikke er balance mellem produktion og forbrug, så kan nettet overbelastes, og i værste fald er forsyningssikkerheden truet.

Heldigvis er det yderst sjældent, at der er store strømsvigt i Danmark. Men når det sker, som i september 2003 hvor hele Østdanmark gik i sort sammen med Sydsverige, så giver det genlyd. Dengang var fejlen et udfald på et svensk værk i Oscarshamn, der kombineret med et nedbrud i en koblingsstation, forårsagede et strømsvigt af dimensioner, fordi produktionen blev mindre end forbruget.

Til dagligt holder Danmark dog balancen. I Østdanmark er det Elkraft System, der overordnet sikrer elforsyningen. Elkraft har 16 balanceansvarlige partnere, der hver eneste dag hele året har ansvaret for at rapportere planlagt produktion og forbrug af el samt produktion af vindmøllestrøm ind til Elkraft. Det sker i form af en plan, der viser forventet strømforbrug og produceret el time for time i det kommende døgn.

Økonomisk incitament
-Der er altid balance i planen, det vil der være, for ingen balancepartner får lov til at melde andet end lige netop det forbrug, der matcher deres indkøb af el, fortæller markedschef Lene Sonne, Elkraft System. I praksis har Elkraft dog nogle håndtag at skrue på, hvis forbrug og produktion ikke udvikler sig som forudsagt.

Elkraft har ansvaret for at holde spændingen stabil og overvåger forbruget døgnet rundt. Hvis der opstår ubalancer, fordi de balanceansvarlige samlet set bruger mindre el end meddelt, køber Elkraft overkudsstrømmen og gensælger den eller sørger om nødvendigt for, at et kraftværk, som Elkraft i forvejen har en aftale med, skruer produktionen ned på vågeblus. Eller kraftværket kan på anmodning skrue op for produktionen af el, hvis der forbruges mere strøm end ventet.

-Vi er meget afhængige af at vores balanceansvarliges forudsigelser rammer tæt på mål, så det kræver en del at få balanceansvar. Vi bruger økonomiske incitamenter til at få dem til at ramme så præcist som muligt. Det koster i princippet balancepartnerne ekstra, både hvis de bruger mere eller mindre end det, de har forudsagt, pointerer Lene Sonne.

Styr på variationerne
Den kontante afregning kommer til balancepartneren, når regnskabet gøres op. For Elkraft kontrollerer og måler på timebasis, om der er ramt rigtigt i driftsdøgnet, og enhver afvigelse tikker ind på den ene eller anden måde ind på regningen.

Den nyeste balancepartner er Københavns Energi, der den 1. marts 2004 gik i luften med et splinternyt avanceret SAS system til forudsigelse af elforbruget hos alle deres kunder på Sjælland.

-Vi har kørt en række test på historiske data og prøvet parallelle forecast inden, vi tog SAS systemet i drift, og det rammer imponerende tæt på virkeligheden, fortæller energimarkedschef Mikael Gynther, KE Marked A/S.

Men inden da blev der brugt tid på at udarbejde en fleksibel model, der kan tage højde for næsten alting. Grundmodellen er baseret på historiske data om elforbruget, men der suppleres løbende med nye input om bevægelser i kundemassen og vejret. Ligesom nye events let kan tilføjes beregningsmodellen, når der f.eks. er skæve helligdage, landskampe, kulturnat, kronprinsebryllup og utallige andre af de parametre, der påvirker energiforbruget.

På slaget syv
Forbruget har selv under normale forhold store udsving indenfor det enkelte døgn. Der er et lavt forbrug om natten, og det er tydeligt at se på forbruget af strøm, når kunderne står op klokken syv, tænder lys, hører morgennyheder og sætter vand over til kaffe.

Kort efter går kunderne på arbejde og slukker lyset i hjemmene nogenlunde synkront med at virksomhederne tænder lys, computere og kopimaskiner og gør klar til dagens produktion. I dagtimerne er der et konstant højt forbrug, der daler en anelse sidst på eftermiddagen, når virksomhederne drosler ned. Men det stiger igen klokken atten – når "Disney toppen", som Københavns Energi har døbt fænomenet, viser sig som et lille opsving på forbrugskurven – når fjernsynene tændes, musikken spiller og der laves mad og spilles computerspil i de små hjem.

Hurtigt tjent hjem
Københavns Energi anvender SAS teknologi til demand forecasting (dvs. forudsigelser om elforbruget). Investeringen er tjent hjem på kort tid, fordi det nye forecasting system er både bedre og billigere end tidligere, hvor KE Marked A/S købte forecasting-ydelserne eksternt.

-Der er en stor gevinst for os i at gøre det selv. Vi forventer, at udgifterne i forbindelse med de præcise forudsigelser kan blive reduceret med op til 50 procent. Så der er tale om betragtelige besparelser, siger Mikael Gynther. Københavns Energi håndterer på årsbasis op mod tre tera watt timer svarende til tre mia. kwh. Det er omkring 10 procent af Danmarks årlige elforbrug.

Han er dog især tilfreds med, at investeringsudgifterne til løsningen kun kostede omkring en fjerdedel af, hvad energiselskabet oprindeligt forventede, da de besluttede sig for at gå efter en state of the art løsning.

-Det her en solstrålehistorie om et særdeles professionelt projekt. Det var færdigt til tiden. Det er fleksibelt og har et stort kommercielt potentiale, ligesom det giver os nogle strategiske muligheder, som vi ikke har haft før. Samtidig styrker det forsyningssikkerheden. Det er kort sagt alt, hvad vi har håbet på, siger energimarkedschef Mikael Gynther, Københavns Energi.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

DONG Energy - Forecasting

Udfordring:
At insource arbejdet med at forudsige elforbruget time for time døgnet igennem med størst mulig præcision.
Løsning:
SAS® Forecasting bruger historiske data til at forudse forbruget, så produktionen kan indrettes så præcist som muligt.
Fordele:
Investeringen er tjent hjem på meget kort tid i forhold til outsourcing af opgaven, og løsningen rammer ekstremt præcist.
Citat:

Det her er et særdeles professionelt projekt, som giver os nogle strategiske muligheder, vi ikke har haft før. Samtidig styrker det forsyningssikkerheden. Det er kort sagt alt, hvad vi har håbet på.

Mikael Gynther

energimarkedschef, Københavns Energi

Læs mere:

Løsninger: