Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

DLR Kredit vil være på forkant

 
- Rating er faktisk meget opdragende, det er det rene benchmarking, for det kræver, at vi hele tiden holder os ajour, og at vi kan dokumentere alt, mener Thomas Brock-Jacobsen.

DLR Kredit styrker risikostyringen med automatiseret kreditvurdering for at opnå gennemsigtighed i forretningen og skarpere priser til kunderne.

DLR Kredit har travlt. Forretningsudviklingen går stærkt, og det er en solid men diskret succes, der har til huse i hjertet af København. Skønt udlånet er steget betragteligt og nye forretningsområder kommet til siden årtusindeskiftet, har væksten ikke betydet større tab.

- Vi har en stabil vækst og er gode til at kreditvurdere. Vi har også stor gavn af det tætte samarbejde med de omkring 116 lokale og regionale pengeinstitutter, der sælger vores produkter, fortæller Thomas Brock-Jacobsen, cheføkonom, DLR.

DLR besluttede i 2005 at automatisere risikostyringen med en investering i SAS Credit Scoring for Banking, der sikrer hurtig ekspeditionstid, ensartet kreditvurdering, automatiseret dokumentation og fast rapportering af kreditrisici.

Med automatiseret kreditscoring og -overvågning af de forskellige kundegrupper får DLR altid et samlet opdateret overblik over udviklingen i de forskellige kundeporteføljer. DLR kan dermed nemmere vurdere hensættelser og hurtigere iværksætte eventuelle justeringer.

Understøtter nye forretningsområder
- Da vi gik i gang med kreditscoringsprojektet, inviterede vi SAS til at udarbejde en foranalyse, hvor SAS vurderede vores data og forretning samt involverede alle afdelingsledere, IT og revision i projektet. SAS foreslog en faseopdeling, og første trin var at få fundamentet på plads i form af at opbygge et centralt datawarehouse. Derefter skulle vi udvikle en "scoremodel" til automatiseret kreditvurdering af kundegrupperne, fortæller Thomas Brock-Jacobsen.
 
DLR har lang historik og erfaring med udlån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, men siden årtusindeskiftet, hvor DLR blev ligestillet med andre realkreditinstitutter, har DLR udvidet forretningsområdet. Nu ydes også lån til private boligudlejningsejendomme, private andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, almene boliger samt industriejendomme, ubebyggede grunde m.v.

Alle, der bevæger sig ind på nye forretningsområder, ved at en hurtig og solid kreditvurdering af kunderne er grundlaget for succes. Her er en automatiseret kreditvurdering guld værd. Et andet vigtigt punkt er automatiseret overvågning af udviklingen i de eksisterende kundeporteføljer. Kunder er nemlig aldrig statiske. Det er set andre steder end i Matador, at ellers solide kunder kan udvikle sig til dårlige betalere.

Aha-oplevelse
- Da vi fik vores data warehouse op at køre, fik vi den første aha-oplevelse, da SAS Credit Scoring for Banking kunne kreditvurdere alle vores fuldtids- og deltidsjordbrugskunder automatisk. Vi har selv været med til at udvikle vores "Landbrugsscoremodeller", så det var spændende at se, hvor præcist den fungerede. Vi er ikke færdige med at automatisere kreditvurderingen af alle kundegrupper endnu, men vi ser frem til, at vi får automatiseret alle områder, siger Thomas Brock-Jacobsen

Kreditscoringsmodellerne er ligesom designet af data warehouset udviklet af DLR og SAS i fællesskab, mens SAS alene har stået for arkitektur og opbygning af data warehouset. SAS har en konsulent udstationeret hos DLR under implementeringen af løsningen, der sker i et tæt samarbejde.

- Vi synes, vi har fået en virkelig god løsning, som vi fortsat kan udvikle på. Vi er også glade for den trinvise implementering. Landsbrugsscoremodellerne er et godt eksempel på at fælles udvikling er en styrke, for det kræver viden fra begge parter at få den optimale model.

Processen er vigtig
- Processen krævede flere kræfter og mere tid end forventet. Vi lærte f.eks., at det er uhyre vigtigt at få forankret den forretningsmæssige viden, så den ikke går tabt, hvis medarbejdere skifter job. Vi oplevede en åben dialog med SAS om udfordringerne, og her er det vigtigt, at ingen af parterne lægger fingrene imellem, for ellers får man ikke løst problemerne på den rigtige måde. Man skal være lydhøre overfor hinanden for at få den bedste løsning, understreger Thomas Brock-Jacobsen.

- DLR er ambitiøse i forhold til Basel II. På længere sigt vil vi gerne godkendes på avanceret niveau som IRB-institut, så vi kan regne på variabler og selv beregne behovet for egenkapitaldækning. Men her og nu handler det om at få vores model til automatisk kreditvurdering fintunet.

 - Som udgangspunkt har vi en god portefølje med garantier fra vores ejerkreds. Det giver en ekstra bonitet i udlånene. Med SAS Credit Scoring for Banking er vi fremtidssikrede og det bliver f.eks. nemmere for os i givet fald at gå ind på nye forretningsområder, fordi vi hurtigere og sikrere kan kreditvurdere nye kunder. Det, at vi over tid kan indbygge mere erfaring og viden i modellerne, betyder at vi bliver bedre. En øget risikostyring er også med til at gøre os Basel II-parate, siger Thomas Brock-Jacobsen.

Kvalitetsstempel
DLR, herunder it-afdelingen, har en samarbejdsaftale med et andet realkreditinstitut. Aftalen indebærer, at DLR stiller ekspertise til rådighed på en lang række områder.

- Vi ser det som et kvalitetsstempel og er stolte af, at DLR er valgt til at løfte de administrative opgaver for et andet realkreditinstitut, siger Thomas Brock-Jacobsen. 
Når talen falder på international rating har DLR også grund til stolthed.

- DLR bliver rated af Moody's Investors Service, og DLR's obligationer har karakteren Aa1, medens ratingen af DLR som institut er A1. Det er vi bestemt tilfredse med, men alligevel vil vi gerne gøre det endnu bedre, for bedre internationale ratings giver os endnu mere fordelagtige lån på de internationale finansmarkeder. Det betyder igen, at vi kan give vores kunder skarpere priser og dermed gøre vores udlån endnu mere attraktive. Her håber vi, at øget og dokumenteret risikostyring og på længere sigt en Basel II-godkendelse på IRB-niveau vil styrke vores ratings yderligere, siger Thomas Brock-Jacobsen med et smil.
- Rating er faktisk meget opdragende. Det er det rene benchmarking, for det kræver, at vi hele tiden holder os ajour, og at vi kan dokumentere alt. Man føler jo, at man er til eksamen hver gang, og det er basalt set sundt, mener Thomas Brock-Jacobsen.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

DLR Kredit - Credit Scoring

Udfordring:
At automatisere risikostyringen og skabe hurtig ekspeditionstid, ensartet kreditvurdering, automatiseret dokumentation og fast rapportering af kreditrisici.
Løsning:
SAS® Credit Scoring for Banking kan kreditvurdere alle kundetyper automatisk og præcist.
Fordele:
Hurtig og solid kreditvurdering giver mulighed for ekspansion til nye forretningsområder, mens automatiseret overvågning af den eksisterende kundeportefølje sikrer soliditeten.
Om DLR Kredit:
DLR blev stiftet i 1960 som Dansk Landbrugs Realkreditfond og havde frem til årtusindeskiftet eget lovgrundlag, der begrænsede udlånsaktiviteterne til belåning af landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme. Men i år 2000 blev DLR lovgivningsmæssigt ligestillet med de øvrige realkreditinstitutter. I 2001 blev DLR omdannet til aktieselskab, med en ejerkreds af regionale og lokale pengeinstitutter, så selskabet nu er repræsenteret i omkring 1200 filialer på landsplan.
Citat:

Vi synes, vi har fået en virkelig god løsning, som vi fortsat kan udvikle på. Vi er også glade for den trinvise implementering. Landbrugs-scoremodellerne er et godt eksempel på at fælles udvikling er en styrke, for det kræver viden fra begge parter at få den optimale model.

Thomas Brock-Jacobsen

cheføkonom