Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Danske Bank

Strategen og "bankmaskinen"

Danske Bank og SAS Institute samarbejder inden for rammerne af en fireårig central samarbejdsaftale om software og konsulentydelser.
Danske Bank bruger ét sæt af processer, én it-platform og én organisation til at understøtte flere brands. Stordriftsfordelene batter på bundlinjen i det lange løb, men den centralistiske model har også omkostninger, fortæller strategen bag platformen.

På visitkortet står der Executive Vice President & CIO, og han sidder som souschef i Danske Banks Koncernservice Center, der omfatter 4000 medarbejdere i Danmark samt 700 i udlandet. Koncernservice har ansvar for hele koncernens produktion, administration og udvikling. Peter Trier Schleidt har bl.a. ansvaret for 1100 mennesker i it-udvikling, der udvikler og vedligeholder it-systemerne, som er et af flere lag i Danske Banks platform. Peter Trier Schleidts mantra er effektivitet. Hvor andre i koncernen skal sørge for branding og kundekontakt, så er Koncernservicecentret dedikeret til at udvikle, innovere, drive og smøre "maskinen" nedenunder.

-I finanssektoren er pris et vigtigt element i konkurrencen. Den bedste "bankmaskine" er 100 pct. automatiseret, og den er skalerbar. Det betyder, at man kan genbruge og udnytte maskinen i takt med opkøb eller ekspansion, og en dobbelt så stor bank behøver absolut ikke at have en dobbelt så stor omkostning til sin platform. It udgør nu 15 pct. af koncernens samlede omkostninger, og den investering forrenter vi bedst ved at lade "maskinen" køre så mange transaktioner som muligt, siger underdirektør Peter Trier Schleidt fra Danske Bank.

-Vi søger altid at investere til gavn for hele koncernen. Vi har f.eks. indarbejdet en SAS® baseret løsning til Anti Money Laundering i vores norske bank (Fokus Bank) for at møde de skrappe og tidlige norske krav på området, men vi sikrer os, at it-løsningen og erfaringen kan bruges og genbruges i hele koncernen. Pointen er, at al bankvirksomhed er fuldstændig digital. Derfor skaber det konkurrenceevne at optimere værdien af alle investeringer i såvel it-systemer som i den samlede platform, siger Peter Trier Schleidt. 

 
Samarbejdet mellem Danske Bank og SAS Institute omfatter SAS® Intelligence Platform. Mange af koncernens videnløsninger er baseret på SAS®, som er installeret på over 1500 arbejdspladser, og som bliver brugt i både Danica, Realkredit Danmark, BG Bank og bankerne i Norge, Sverige, Irland og Nordirland. Et trecifret antal ekspertanalytikere i banken benytter de mest avancerede analytiske funktioner i SAS’ software. Danske Bank benytter også færdige løsninger fra SAS Institute.
 

Excellent stordrift
Schleidt er hurtig til at understrege, at selv om banker konkurrerer om evnen til at digitalisere og automatisere, så er effektivitet ikke nok. Bankens vision "en platform – excellent brands" udtrykker fint det dobbelte hensyn i Danske Bank-koncernen. Danmarks største bank møder konkurrence fra både mindre danske lokalbanker og fra internationale banker, og på begge flanker spiller "maskinen" en rolle.

-Stordriftsfordelene er en vigtig brik i konkurrencen med mindre banker. På den internationale scene giver det en fordel at være godt ledet og meget klar i sine prioriteringer. Vi er i disse år mere effektive og har lavere produktionsomkostninger end vores udenlandske konkurrenter, siger Peter Trier Schleidt.

Fordelen ved én platform er, at det er nemt at integrere nye banker. Når et opkøb er gennemført, opnår koncernen lavere omkostninger med det samme. Alle i koncernen opnår omgående en veletableret best practice, og Danske Bank har med integrationen af to irlandske banker netop dokumenteret platformens effektivitet. Peter Trier Schleidt vurderer selv, at strategien om én platform også har ulemper:

-Mens vi integrerer en ny bank, har vi en naturlig udfordring med samtidigt at skalere udviklingsorganisationen til også at kunne udvikle platformen til resten af koncernen.

Intelligence på platformen
Danske Bank knuser transaktioner i maskinen og opnår videngevinster ved hjælp af platformen. Et stringent datagrundlag giver mulighed for at bruge platformen til at understøtte beslutningsprocesser og til kunderådgivning. Koncernen opdeler brugerne i forskellige roller og tildeler dem værktøjer til at løse deres opgaver.

Den stærke styringsplatform har medført, at Danske Bank er i stand til at automatisere store dele af vigtige, men tunge processer - som kredit- og risikoprocesserne.

-Vi har fortsat behov for, at koncernens analytikere kan gå ind og vende og dreje vores data, som de har behov for. Analytikerne behøver særligt avancerede værktøjer, så de kan bevæge sig frit rundt i datagrundlaget, siger Peter Trier Schleidt.    

Bankrådgiverne er en anden stor og meget afgørende brugergruppe i forhold til bankens informationer, fordi den menneskelige kontakt er afgørende for kundens oplevelse af banken.

-Som rådgiver er det guld værd at have et samlet overblik over kundens samlede engagement, sager og kontakthistorik i ét kompakt skærmbillede, siger Peter Trier Schleidt. -I forhold til automatisk at håndtere signaler fra kunderne har vi dog betalt nogle lærepenge. Vi startede med for mange signaler. Det var for voldsomt. Så er det bedre med færre signaler, som faktisk bliver brugt.

-Vi skal være knivskarpe, siger Peter Trier Schleidt, og et besøg hos strategen bag ”bankmaskinen” efterlader ikke tvivl om, at han vil gøre sit yderste for at raffinere platformen – også selv om den allerede klarer sig fint i international konkurrence. Han har ikke svært ved at finde behovene: Når en kunde f.eks. udstationeres i et andet land for sit firma, skal man i dag have et engagement med en ny bank i det pågældende land. Men hvorfor ikke bare tilbyde, at kunden fortsætter sit engagement og blot også tilbydes servicering i det nye land – med lokal netbank, kreditkort m.v.? Der er mange flere eksempler på, at ”bankmaskinen” altid kan blive endnu bedre.     

 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Danske Bank - Én platform

Udfordring:
Konstant at videreudvikle én skalérbar it-platform, som kan understøtte mange brands og lette koncernens fortsatte ekspansion.
Løsning:
En flerårig central samarbejdsaftale med SAS om software og konsulentydelser ligger bag visionen "en platform – excellent brands".
Fordele:
Kunderådgiverne får ét samlet billede af kundens aktiviteter og kan rådgive på det bredest mulige grundlag.
Citat:

Vi har fortsat behov for, at koncernens analytikere kan gå ind og vende og dreje vores data, som de har behov for. Analytikerne behøver særligt avancerede værktøjer, så de kan bevæge sig frit rundt i datagrundlaget

Peter Trier Schleidt

Executive Vice President & CIO

Læs mere:

Løsninger: