Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Codan

One step ahead

 
-I alle større firmaer er det forretningen, der driver it-projekterne. Men det nye er, at it-siden også er begyndt at kunne udvikle projekter, der ikke bare understøtter, men også udvider forretningen, siger Johan Agerman, privatkunde direktør i Codan Group
Hurtigere svar gavner forretningen. Det er der ingen tvivl om hos forsikringskoncernen Codan, hvor ønsket om beskæring af omkostningerne også har medført en betydelig bedre performance. I et tæt partnerskab med SAS Institute har Codan været frontløber med den nye SAS®9. "Løsningen skal hjælpe med at høste synergi i den fællesnordiske it-afdeling", fortæller Johan Agerman, der understreger, at SAS®9 har været forudsætningen for i det hele taget at gå i gang.

It-strategien i Codan er enkel. It skal skabe forudsætninger for at udvikle forretningen og påvirke bundlinjen positivt. Alle it-projekter skal igennem et nåleøje, hvor den sandsynliggjorte Return on Investment er den nøgle, der enten giver go eller stopper projektet, før det er begyndt. En simpel og effektiv leveregel i en stor og kompleks koncern.

Visionen er at blive bedst i Norden, og udgangspunktet er godt, for Codan scorer generelt højt i alle kundetilfredshedsundersøgelser.

Succesopskrift
Opskriften på at blive det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden hviler på et tilsyneladende enkelt koncept. For at skabe et godt resultat, der gør aktionærerne glade, forudsætter det gode kunder. For at få gode kunder skal en virksomhed have de rette medarbejdere, og for at fastholde gode medarbejdere kræver det gode ledere.

I Codans verden hersker et højt informationsniveau for alle interessenter, og virksomheden hylder åbenhed og gennemsigtighed.

Det at være etisk forsvarlig går uden problemer hånd i hånd med det at skabe en økonomisk gavnlig virksomhed.

Innovation og disciplin
-Vi arbejder ud fra en tese om, at medarbejderne ikke kan være innovative uden at være disciplinerede og vice versa. Vi lægger mange ressourcer i at raffinere produkterne, så de opfylder kundernes behov. Vi har f.eks. et udviklingsteam, som til stadighed har fokus på at forbedre eller skabe nye produkter, og det med stor succes. F.eks. anser kunderne det for en betydelig forbedret service, at de nu kan låne en bil, hvis deres egen bil får en skade og skal på værksted, fortæller Johan Agerman, der er privatkunde direktør i Codan Group.

Selv med et it-stempel på ryggen kan han ikke skjule sit kendskab til og begejstring for koncernens forretningsside.

-I alle større firmaer er det forretningen, der driver it-projekterne. Men det nye er, at it-siden også er begyndt at kunne udvikle projekter, der ikke bare understøtter, men også udvider forretningen, siger Johan Agerman, der påpeger, at it er blevet en funktion, der er en naturlig rygrad i forretningen. Forretningens udfordringer er derfor it-afdelingens udfordringer.

-I Codan Group er it-afdelingerne i Danmark og Sverige slået sammen i en fælles nordisk it-afdeling. Det har reduceret driftsomkostningerne med mange millioner at få stordriftsfordele. Samtidig har Codan konsolideret infrastrukturen, og resultatet er, at der er frigjort midler til at investere yderligere i forretnings-it. Men vi har stadig synergieffekter, der kan høstes, understreger Johan Agerman.

Et skridt foran
I et forsikringsmarked præget af benhård konkurrence på både pris, produkter og services bliver det hurtigt en nærkamp at øge salget samt fastholde fortjeneste og hver enkelt kunde.

-Et af midlerne til at få et forspring i forhold til konkurrenterne er blandt andet at sørge for, at de rigtige informationer kommer til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Det gør det muligt at behandle forsikringskrav og træffe forretningsmæssige beslutninger hurtigt. Alene det, at vi kan give kunderne svar med det samme, giver os en konkurrencefordel, siger Johan Agerman.

På grund af den lave rente har forsikringsselskaberne gennem de senere år været særligt pressede på den indtjening, de normalt har på afkastet af de forudbetalte forsikringspræmier mv. Det skærper behovet for omkostningsstyring på alle fronter.

Alle forsikringsselskaber har utrolig mange data, og mængden vokser lodret. Samtidig skal selskaberne servicere både kunder, medarbejdere og ledelse i lyntempo med informationer. Evnen til at reagere hurtigt er blevet en vigtig konkurrenceparameter.

Samarbejdspartnere er vigtige
-Vi stiller krav til vores it-leverandører, og for os er SAS i høj grad blevet en samarbejdspartner, vi kan sparre med, fordi de er proaktive og forstår vores forretningsmæssige udfordringer. Codan har siden 80'erne anvendt SAS® som strategisk værktøj, så vi har en lang relation, påpeger Johan Agerman.

På baggrund af det tætte partnerskab med SAS gik Codan tidligt ind i et pilotprojekt med den nye SAS®9. Målet, at sænke omkostningerne på MIPS i deres mainframe og øge performance, blev til fulde indfriet.

-Det gode ved at lave et pilotprojekt sammen med SAS har været, at de altid stillede op og hjalp med at løse problemerne i tide. Det var også væsentligt, at vi kunne have et fælles fokus på omkostninger og besparelser, siger Johan Agerman. Han sætter også pris på den gensidige forpligtelse, der er til at nå fælles mål.

Hårde benefits
It-afdelingen i Codan Group har en meget stringent holdning til Return on Investment. For hvert it-projekt skal de ansvarlige - én fra it og én med base i den forretningsmæssige del af virksomheden - sikre at de lovede hårde benefits høstes. It skal kunne ses på bundlinjen.

-Den fælles nordiske løsning bygger videre på de eksisterende data warehouse-løsninger og kompetencer men er uden bindinger til de nuværende forsikringssystemer. Løsningen skal hjælpe med at høste synergi i den fællesnordiske it-afdeling, fortæller Johan Agerman, der understreger, at SAS®9 har været forudsætningen for i det hele taget at gå i gang.

Et andet højt prioriteret ønske i Codan er en portalbaseret rapportering, der kan øge kvaliteten i beslutningsgrundlaget, men portalen er endnu ikke fast besluttet.

-Vi vil gerne kunne distribuere automatiske rapporter ud til de rigtige mennesker samt have mulighed for at genere ad hoc-rapporter efter ønske for at øge beslutningsstøtten. Selvfølgelig med digitale nøgler og et højt sikkerhedsniveau men det bliver næste skridt, siger Johan Agerman.

Tidlig identifikation
I Codan bliver intelligence vigtigere og vigtigere, fordi nem adgang til bearbejdede og forståelige data gør det muligt at træffe beslutninger, der er baserede på fakta.

Tidlige identifikationer af ændringer i markedet og i kundeadfærden er også utroligt vigtige. Her er Codan i world class. -Det skulle gerne være sådan, at når vore konkurrenter taler om, hvad der er sket, taler vi i Codan også om, hvorfor det skete, hvad der kommer til at ske, og hvad der er det bedste, der kan ske. Med SAS®9 forventer vi, at det bliver nemmere og ikke mindst hurtigere at opnå de konkurrencemæssige fordele og være one step ahead, siger Johan Agerman.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Codan - SAS®9

Udfordring:
At skabe synergi i den fællesnordiske it-afdeling, udvikle forretningen og påvirke bundlinjen positivt.
Løsning:
Et pilotprojekt med det nye SAS®9 på baggrund af et langvarigt strategisk samarbejde mellem Codan og SAS.
Fordele:
Projektet har sænket omkostningerne på MIPS i Codans mainframe, og informationer kommer til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt.
Citat:

Med SAS®9 forventer vi, at det bliver nemmere og ikke mindst hurtigere at opnå de konkurrencemæssige fordele og være one step ahead.

Johan Agerman

Group CIO

Læs mere:

Løsninger: