Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenligPDF PDF

Referencer

 

Kriminalforsorgens analytiske økonomistyring

Avanceret ABC-model giver Kriminalforsorgen ny indsigt i ressourceforbrug, omkostninger og effekten af fængselsvæsenets forskellige aktiviteter

Når en institution reducerer antallet af pladser, følger omkostningerne så med ned? Hvilke fængsler er gode til at finde besparelsen? Hvad koster det at tilbyde specialpladser til kvinder, stærke fanger og andre særlige grupper? Indsatte kan arbejde med håndværk, produktion eller landbrug, men hvad koster det at tilbyde det enkelte erhverv?

Vicedirektør Ole Hansen

Ole Hansen, Vicedirektør i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Rækken af gode spørgsmål er lang, og svarene kommer i en lind strøm. En stort anlagt ABC-løsning (activity-based costing) i Direktoratet for Kriminalforsorgen analyserer sammenhængene mellem ressourceforbrug og den producerede effekt. Det økonomiske overblik er ellers ikke helt nemt at etablere i et direktorat, som omfatter 100 forskellige institutioner, 4.000 indsatte, 5.000 ansatte og som har et budget på tre mia. kr. ABC-løsningen er en omfattende satsning med forankring i direktoratets ledelse.

"Vi vil gerne drive Kriminalforsorgen så effektivt som muligt, og derfor valgte vi at investere tid, penge og tankevirksomhed i et ABC-projekt. Nu rapporterer vi eksempelvis de samlede omkostninger i forhold til direktoratets hovedopgaver i årsrapporten", siger vicedirektør Ole Hansen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.
"Vi lægger stor vægt på at leve op til kravene fra Finansministeriet og Rigsrevisionen, og ABC giver rigelig detaljeringsgrad til at leve op til disse eksterne krav til vores regnskab. Men først og fremmest styrker projektet økonomistyringen hos os selv og ude i institutionerne".

888 mio. til støtte og motivation
Hovedidéen med ABC-systemet, som bygger på SAS Institutes ABM-løsning, er at fordele samtlige omkostninger – ikke mindst lønnen – ud på de objekter, som man ønsker at måle og styre. På den måde får man eksempelvis det reelle billede af, hvad det koster at have en person i fodlænke, arresthus eller lukket fængsel. (Se faktaboks om ABC-priser pr. fangedag). Direktoratet kunne i den seneste årsrapport også forklare, at 972 mio. kr. gik til "kontrol og sikkerhed" og 888 mio. kr. gik til "støtte og motivation". (Kilde: Årsrapport 2009, side 35, se www.kriminalforsorgen.dk/publikationer). ABC-systemet fordeler omkostninger på hovedaktiviteter og viser f.eks. omkostninger til en ydelse på tværs af institutioner og viser enhedsomkostninger på en ydelse på den enkelte institution.

”ABC-projektet handler om styring, organisation og proces. Selve it-løsningen er i virkeligheden den mindste del af projektet, for det er modellen og etableringen af de rigtige  sammenhænge i data, som krævede langt mest arbejde af os og SAS-konsulenterne”, forklarer chefkonsulent Peter Schultz-Nielsen fra Kriminalforsorgens ressourcestyringskontor, der har ansvar for budget, økonomistyring, kapacitetsplanlægning og belægning. Kontoret styrer også Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed.

ABC i forhandlingen
Direktoratet indgår rammekontrakter med statsfængsler og arresthuse, som har en selvstændig ledelse og stor autonomi. Den nye viden om økonomien fra ABC-systemet indgår i de årlige kontraktforhandlinger med fængselsinspektørerne og institutionernes økonomifunktioner.

"Vi har både en tilsynsrolle og en rolle som leverandør af værktøj til økonomistyring til institutionerne. Generelt giver vi en stor frihedsgrad, og vi kigger hellere på helheder end på hårde tal. ABC-systemet indgår i dialogen med institutionerne, for den nye viden kan give et nyt fokus og måske pege på mulige forbedringer", siger Peter Schultz-Nielsen, som peger på, at systemet giver mulighed for at sammenligne institutioner og dermed skærpe best practice i Kriminalforsorgen.

Chefkonsulent Peter Schultz Nielsen
Peter Schultz-Nielsen, Chefkonsulent i Kriminalforsorgen

Det nye ved ABC-systemet er, at omkostninger til f.eks. bygninger og løn, som udgør 75 pct. af udgiften i Kriminalforsorgen, bliver synlig i økonomistyringen. Systemet giver også direktoratet mulighed for at leve op til statens omkostningsreform, fordi ABC-tallene har den ønskede detaljeringsgrad og helhedstænkning indbygget i sig.

Pilotprojekt med succes
Kriminalforsorgens system opstod via et pilotprojekt i samarbejde med SAS Institute. Et tidligere konsulentforløb med PA Consulting afklarede behovet for ABC-tænkningen, og valget faldt på SAS Institute, fordi SAS-løsningen fra dag et levede op til alle krav i kravspecifikationen.

"SAS Institutes konsulenter leverede en hurtig prototype på en uge, og den levede op til kravspecifikationen. Det var en meget klar måde at overbevise os på kontoret og vores direktion om, at SAS-folkene kunne løse opgaven", siger Peter Schultz-Nielsen.

Udviklingsarbejdet skete som et projekt med stor inddragelse af institutionerne, for at sikre at ABC-systemet også var relevant fra deres synspunkt. Medarbejderne på ressourcestyringskontoret arbejdede derefter sammen med konsulenterne fra SAS Institute om at bygge modellen. Arbejdet handlede om at ”mappe” samtlige omkostninger, som de står i økonomisystemet NaviStat, op i  ABM-løsningen. Et stort arbejde.

"Vi havde nogle dygtige og myreflittige konsulenter fra SAS Institute. Vi er ellers ikke specielt vilde med konsulenter, men SAS-folkene vinder ved nærmere bekendtskab", siger Peter Schultz-Nielsen. Han oplever SAS Institute som en professionel partner og glæder sig over, at SAS-folkene har viden at byde ind med og ikke kun kender egne it-værktøjer.

Nu har Kriminalforsorgen planer om at udvikle ABC-løsningen, så den får større anvendelighed og måske flere brugere. Løbende opstår der ideer til analyser og nøgletal, som direktoratet kan opbygge med ABC.

I Kriminalforsorgens seneste årsrapport blev ABC-systemet bl.a. brugt til at rapportere prisen pr. fangedag i forskellige typer anbringelse. Det er især overraskende, at en pensionsplads eller en åben plads ligger på samme omkostningsniveau som en plads i fængsel. 

Kriminalforsorgen og kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde
Kriminalforsorgen sikrer, at domstolenes domme bliver ført ud i livet og bidrager til samfundets sikkerhed og sikrer den dømtes rettigheder og senere muligheder. Kriminalforsorgen har ansvar for landets arrester, fængsler og tilsyn med lovovertrædere med andre domme end frihedsberøvende domme. Kriminalforsorgen har på en given dag i året ansvar for omkring 12.400 mennesker, cirka 4.400 i fængsler, arrester og pensioner og 8.000 i forskellige former for tilsyn. Kriminalforsorgens grundlæggende værdi er "Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde". Værdien repræsenterer, hvordan opgaven bliver løst, når den løses bedst, og den indeholder de to sidestillede led af Kriminalforsorgens hovedopgave: På den ene side hensynet til kontrol og sikkerhed, på den anden side støtte og motivation.

Læs hele historien om Kriminalforsorgens analytiske økonomistyring.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Kriminalforsorgen - økonomistyring

Udfordring:
At kende de reelle sammenhænge mellem ressourceforbruget og "produktionen" af pladser i det danske fængselsvæsen
Løsning:
SAS Institutes ABM-løsning er en model for sammenhængene, som henter data fra økonomisystemet NaviStat
Fordele:
Ny indsigt i økonomien og mulighed for at gennemføre en lang række analyser