Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenligPDF PDF

Referencer

 

Grundfos' intelligente kvalitetsledelse

Ét begrebsapparat og al information på én portal er nøglen til globaliseret mangfoldighed i  kvalitetsarbejdet hos pumpegiganten i Bjerringbro.  Koncernens lille kvalitetsorganisation bruger en fælles it-portal med indiskutable fakta til at drive 83 datterselskaber over hele kloden frem mod bedre kvalitet. Det virker!

  
– Viljen til at løfte kvaliteten finder vi hos alle medarbejdere, og derfor er vi gået fra ”push” til ”pull” i vores kommunikation med selskaberne. Lederne rundt omkring i selskaberne efterspørger selv fakta og ideer til kvalitetsforbedring, siger kvalitetsdirektør Torben Brændgaard fra Grundfos (T.H.). Sammen med funktionschef Dan Petersen fra Group Quality (T.V) står han bag en portal, der rummer alle fakta om kvalitet i Grundfos. SAS Institute er samarbejdspartner på projektet

Hvordan styrer en firemandsgruppe i koncernen den samlede kvalitet, når produktionen og 18.000 medarbejdere er spredt over hele verden, når man ønsker at tilpasse sig lokale markeder i sin produktudvikling? Og når de økonomiske konjunkturer samtidig kræver, at opgaven bliver løst med færre ressourcer?

Svarene har man tilsyneladende fundet i Bjerringbro, for selvom kompleksiteten i Grundfos-pumperne gennemsnitligt fordobles hvert femte år, er den interne kassation faldet fra seks procent midt i 80'erne til 0,5 procent i dag. Elektronik og automatik er ofte en del af pumpen, og det muliggør langt flere fejl, som Grundfos dæmmer op for med en massiv indsats for kvaliteten. Returneringer fra markedet reduceres alligevel med 20-30 pct. hver femte år og er nu nede på 0,58 pct. Kvalitet ligger i forvejen i kernen af virksomhedens identitet hos verdens førende pumpeproducent, der årligt har en omsætning på over 19 mia. kr. og leverer over 16 millioner pumper.

– Vi har lært meget i de seneste år, og vi er blevet langt skarpere, siger kvalitetsdirektør Torben Brændgaard fra Grundfos. –Viljen til at løfte kvaliteten finder vi hos alle medarbejderne, og derfor er vi gået fra "push" til "pull" i vores kommunikation med selskaberne. Lederne rundt omkring i selskaberne efterspørger selv fakta og ideer til kvalitetsforbedring.

– Hvis et selskab ligger i koncernens top 5 på kvalitet, kan man mærke stoltheden hos ledelsen. Og hvis et selskab ligger i bund 5, så får opgaven tilført nye ressourcer og mere opmærksomhed. Det er rigeligt med motivation til at skabe efterspørgsel på vores fakta og på best practice, siger Torben Brændgaard.

Koncernens fokus udmønter sig i den sammenhængende it-løsning Quality Information System (QIS), som er et data warehouse og en kvalitetsportal baseret på SAS® Enterprise Intelligence Platform.

Global involvering afløser central styring
Koncernens kvalitetsgruppe ved nu, at den ikke kan tage ansvar for den faktiske kvalitet, fordi den hviler på samspillet mellem mange mennesker i udvikling, produktion, salg og distribution. Og denne skarphed præger nu samspillet med selskaberne i koncernen:

– Vi kan ikke tage ansvaret for, hvor mange pumper der returneres under vores garantiordning, men vi kan hjælpe koncernen med at blive dygtigere. Denne skarphed om rolle og ansvar er vigtig. Vi tror mere på forandringsledelse end på styring, siger Torben Brændgaard.

– Vi kan ikke ændre kvaliteten alene. Vi skal involvere selskaberne for alvor, og vi skal være ekstremt præcise, supplerer funktionschef Dan Petersen fra Group Quality i Grundfos.

Selve portalen leverer viden til koncernledelsen, selskabsledelserne, sælgerne, serviceorganisationen, udviklingsfunktionen og produktionsfolkene, og portalen har over 1000 brugere fordelt på et større antal forskellige interessentgrupper.  Hvert kvartal leverer kvalitetsdirektøren en kvalitetsrapport med hårde fakta fra QIS-portalen til 90 ledere i datterselskaber og koncernledelse.

– SAS Institutes konsulenter forstår vores måde at arbejde på. De er med til at sikre, at interessenterne til portalen får den viden, de skal bruge, siger Dan Petersen. – Og selvom vi er serviceorienterede overfor datterselskaberne, så holder vi knivskarpt fat i vores prioriteringer. På et område som datakvalitet er vi helt kompromisløse. Den skal bare være i orden, ellers fungerer portalen ikke efter hensigten.

Skarpheden i kvalitetsgruppen viser sig i kvartalsmæssige omprioriteringer. Hver tredje måned bliver prioriteringer endevendt og genopfrisket, og kun opgaver, som andre i koncernen vil have løst, får lov at trække ressourcer.

Hvad fører til fejl?
På det seneste er Grundfos begyndt at lede efter tidlige indikatorer på svigtende kvalitet. Koncernen ønsker at finde og undersøge adfærd, der fører til fejl. På den måde kan et uheldigt forløb rettes op, før det viser sig som dårlig kvalitet ude hos en kunde. Også dette arbejde understøttes af en SAS-løsning.

Et andet fokusområde er de regionale kvalitetskoordinatorer, som ved meget om tilbagemeldinger fra markedet og klager fra kunderne:

– Lige nu fokuserer vi på bedre samarbejde med de regionale kvalitetskoordinatorer, fordi vi ved, at vi har forbedringspotentiale. Det primære mål er at få bedre fat i kundens oplevelser gennem valide markedsdata. Desuden skal de være skarpere til at registrere fejl. Hvis vi ikke registrerer fejl præcist, kan vi ikke reagere rigtigt, og vi mister muligheden for at lære, siger Torben Brændgaard.

Holistisk tilgang
Gennem ét fælles begrebsapparat og en entydig definition i it-systemerne kan man langt bedre arbejde sammen og sikre beslutninger af høj kvalitet. Det intelligente samspil mellem centrale rammer og lokalt engagement er nøglen til flotte kvalitetsresultater.

– Vi vil gerne nedbryde ledelsesmæssige og it-mæssige siloer, hvor data ikke bliver nyttiggjort i et bredt perspektiv, siger Dan Petersen. – Portalen samler data på tværs og giver et samlet og entydigt billede af kvaliteten.

It-mæssigt løses opgaven af SAS-software, der gennem metadata definerer og styrer data for derefter automatisk at stille dem til rådighed for en hastigt voksende global målgruppe i selskaberne og i koncernledelsen. Dataene kommer fra SAP og fra en lang række databaser og kvalitetssystemer, og de bliver loadet hurtigt og automatisk op på portalen. QIS-portalen er leveret af Grundfos' enhed for business intelligence i samarbejde med SAS Institute.

– Vi taler selv om et paradigmeskift, fordi vi griber hele området holistisk an i én samlet datamodel. De klare termer, rapporteringer og standarder giver os mulighed for at tale sammen på tværs af sprog, nationalitet, kompetencer og organisatorisk placering, siger Dan Petersen.

– SAS-folkene er vi helt trygge ved, og vi har et godt samarbejde. Vi ser SAS Institute som en konstruktiv samarbejdspartner, der vil forstå sammenhængene. SAS-folkene kommer med den samme holitiske tilgang som os, og de kan sagtens forstå, at der er mange interesser og mange måder at bruge informationen på.

Netop det ledelsesmæssige skift er kernen, og det understøttes i dette tilfælde af en vidensløsning på højt niveau. Derfor vil kvalitetsdirektøren ikke sætte en konkret økonomisk værdi på løsningen, og han svarer i stedet igen med en masse spørgsmål:

– Hvad er værdien af at spare tid og handle hurtigt på et validt beslutningsgrundlag? Hvad er værdien af, at ledelsesmøder ikke drukner i en debat om fakta? Hvad er værdien af en hurtig advarsel, hvis vi har et problem på et delmarked?

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Grundfos - Kvalitetsledelse

Udfordring:
En firemandsgruppe i koncernen skulle styre den samlede kvalitet. Med produktionen og 18.000 medarbejdere spredt over hele verden, betød dette en stor udfordring. Især fordi man også ønskede at tilpasse sig lokale markeder i sin produktudvikling og når de økonomiske konjunkturer samtidig krævede, at opgaven blev løst med færre ressourcer
Løsning:
En QIS-portal giver overblik over alle kvalitetsdata, databaser og systemer i hele koncernen. Brugerne sidder overalt i koncernens 83 selskaber, og får både transparens i rapporteringen og opnår mulighed for at skræddersy egne rapporter på de tilgængelige data. Portalen understøtter bl.a. arbejdet med kvalitets-KPI'er samt analyse af fejl og større problemer relateret til et produkt
Fordele:
Selvom kompleksiteten i Grundfos-pumperne gennemsnitligt fordobles hvert femte år, er den interne kassation faldet fra 6% midt i 80'erne til 0,5% i dag. Elektronik og automatik er ofte en del af pumpen, og det muliggør langt flere fejl, som Grundfos dæmmer op for med en massiv indsats for kvaliteten. Returneringer fra markedet reduceres alligevel med 20-30% hver femte år og er nu nede på 0,58%