Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Det betaler sig at træffe de rigtige beslutninger

Liberaliseringen af gasmarkedet i 2004 satte en helt ny dagsorden for DONG Energy. Den danske energigigant har taget skiftet fra beskyttet nationalt monopol til konkurrencedygtig spiller på det internationale gasmarked i stiv arm og driver i dag en mønsterforretning ved hjælp af avanceret analyse og prisstyringsmodeller.

  

  Torben Frøberg, manager, DONG Energy

Danske DONG Energy er ét af de energiselskaber, der har klaret transformationen fra monopol til markedsspiller bedst. DONG Energy leverer i dag ikke kun gas til hjemmemarkedet, men også til det tyske, hollandske og engelske marked, og virksomheden er permanent til stede på de virtuelle gasbørser, som ligger rundt omkring i Europa. Her køber og sælger selskabets tradere gas på samme måde, som aktier handles i London og New York, og de er helt afhængige af indsigt og overblik for at træffe de rigtige beslutninger.

- Vi bruger SAS/OR® til at skabe et præcist overblik over, hvordan vi skal sammensætte og bruge vores gasportefølje. Løsningen sikrer, at alle beslutninger er baseret på fakta og analytisk indsigt, og det giver os en stor træfsikkerhed både i forhold til økonomi og forsyningspligt, når vi planlægger, siger Torben Frøberg, som er leder af den afdeling, der udvikler optimeringsmodeller i DONG Energy, og fortsætter:

- Der er rigtig god økonomi i modellen, fordi den er med til at sikre, at vi gør det rigtige hver gang.


Fra porteføljestyring til økonomisk værdiskabelse

- At være energileverandør stiller nogle ganske særlige krav i dag. Tidligere fik vi al gas fra DUC og skulle kun levere til ét marked. I dag har vi forsyningspligt på tre markeder og skal til enhver tid garantere, at der er varme i radiatorerne, også selvom det sætter ind med en uforudset isvinter. Samtidig skal vi tjene penge på den gas, vi køber og sælger på det frie marked. Vi har på få år omstillet vores styringsgrundlag fra gammeldags porteføljestyring til økonomisk værdiskabelse. Det kræver en helt anden måde at optimere beregningsmodellerne på, siger Torben Frøberg.

  

 

- Den gas, vi køber hos DUC i dag, har betydning for, hvor meget gas vi må købe i morgen og resten af året. Der er en øvre grænse for, hvor meget vi må aftage, men også en minimumsgrænse, der skal overholdes. Vi er forpligtet til at købe en vis mængde, da gas er et biprodukt af olie, så DUC er afhængig af at afsætte gassen til os, forklarer Torben Frøberg.

 
Bull's eye

DONG Energy anvender også SAS til kapacitetsplanlægning, som er en anden væsentlig optimeringsparameter i energisektoren. Dels er kapacitet i gasrørene en ultimativ forudsætning for, at energiselskaberne kan levere gassen, dels er kapacitet en betydelig omkostning.

- Kapacitet er et område, hvor vi virkelig kan brænde fingrene, hvis vi estimerer forkert. Booker vi for lidt, kan vi ikke overholde vores forsyningspligt, og booker vi for meget, slår det direkte igennem på bundlinjen. Vi kan ikke bare udnytte overkapaciteten til at øge leverancerne, da alle mængder er aftalt på forhånd, så vi skal ramme plet hver gang. Det kan vi i kraft af SAS, siger Torben Frøberg.

Alene i 2008 købte DONG Energy lagerkapacitet til 500 millioner m3 gas svarende til 300.000 husholdningers årsforbrug. 


Datamodellering i superligaen

OR-modeller er i dag standard i energisektoren, men de færreste leverandører arbejder med så kompleks en model som DONG Energy. Mængden og forskelligheden af data, der lægges ind i SAS er et særsyn og siger noget om løsningens kapacitet og fleksibilitet. Dataene omfatter alt fra prisdata, historiske data og forventede priser på børserne til forecasts på, hvor meget kunderne vil aftage, vejrscenarier, lageroplysninger og hvor meget kapacitet, der er booket. Kort sagt data om alle de parametre, som har indflydelse på DONG Energys købs- og salgsmuligheder.

- Alle data, hvad enten de er interne, eller vi henter dem eksternt, ligger i separate modeller og samkøres, analyseres og beregnes i SAS. Det er et utrolig fleksibelt system, som er nemt at udvide, når der kommer nye måder at handle på, nye børser og nye markeder, siger Torben Frøberg.


Værdi på kort og langt sigt

DONG Energy har anvendt SAS siden 2004. Markedsliberaliseringen affødte beslutningen, som blev højaktuel, da selskabet skulle tage stilling til, om man skulle bygge en rørledning til Holland eller ej. Rørledningen blev bygget, og i dag har DONG Energy sin egen forbindelse til Holland og leverer gas til 100.000 slutbrugere – et antal som udvides fra 2011, når en ny terminal ved Rotterdam står klar. Derudover er DONG Energy medejer af Stadtwerke Lübeck, en pendant til danske HNG, og leverer gas til en stor del af Nordtyskland.

Kun omkring 25% af den gas, DONG Energy solgte i 2008, gik til det danske marked. Resten blev solgt i Europa, hvoraf 30%. blev solgt i frit salg på gasbørserne. SAS-løsningen leverer det beslutningsgrundlag, DONG Energys tradere anvender, når de handler på børsen. Det er typisk langsigtede kontrakter med aftaler om køb og salg ud i tiden.

- SAS beregner en produktionsplan hver måned, som brydes ned i aktiviteter, herunder hvor meget vi skal handle på børserne i den kommende periode, for at få forsyningssikkerhed og økonomi til at gå op i en højere enhed, forklarer Torben Frøberg.

- Fremover vil vi også bruge SAS på den korte bane til at skifte strategi, hvis det f.eks. viser sig, at det pludselig bedre kan betale sig at sælge til Belgien frem for Holland. I dag er modellen primært en planlægningsmodel, der kigger langt ud i tid. Vi arbejder på at udvide den, så den også kan bruges på den korte bane og herved blive et nyttigt værktøj for traderne. Vi har en fornemmelse af, at vi overser nogle muligheder, og derfor vil køre den analytiske indsigt, vi får via SAS, i stilling også på dette felt.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

DONG Energy - Beslutninger

Udfordring:
Energiselskaberne skal omstille sig til at konkurrere frit på det internationale marked efter liberaliseringen i 2004 
Løsning:
SAS bruges til at skabe et præcist overblik over, hvordan gasporteføljen skal optimeres, så både forsyningssikkerheden og den økonomiske gevinst hele tiden sikres. 
Fordele:
Et træfsikkert og fleksibelt system, som er nemt at udvide.