Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Fakta til glæde og til gavn

Aktuel viden om økonomien fra dag til dag er en vigtig del af ledelsen hos Danske Spil. Direktøren H.C. Madsen starter dagen med det dugfriske overblik, og alle medarbejdere kan kigge med på intranettet.

"Vi skal være hurtige. Danske Spil er en del af detailhandlen, og derfor skal vi følge vores salg og vores økonomi fra dag til dag med den samme puls, som man finder ude i butikkerne. Det er selve virksomhedens sanseapparat – en slags GPS – som fortæller os præcist, hvor vi befinder os. Kun hvis man har disse fakta på plads kan man træffe gode beslutninger".

Så klart beskriver adm. dir. H.C. Madsen fra Danske Spil rationalet bag Danske Spils vidensløsninger. Han starter selv dagen på portalen, hvor friske og konsoliderede nøgletal altid er tilgængelige i en SAS-løsning, hvis primære datakilde er økonomisystemet. Rapporterne er tilpasset ledere og andre brugere, og de viser på dagsbasis, ugebasis eller månedsbasis en lang række centrale tal om salg, omsætning og omkostninger fordelt over tid, produkter og geografi.

Dugfrisk kig i bakspejlet
"Det er vigtigt at vide, hvordan virksomheden kører rundt, og jeg håber da at disse fakta sætter dagsorden blandt mine kolleger. Et dugfrisk overblik "i bakspejlet" er altså helt uvurdérligt, hvis man vil styre ordentligt", fortsætter H.C. Madsen.

"Jeg er ikke enig, når nogen siger, at bakspejlet er værdiløst. Men selvfølgelig skal man også se fremad. Data mining og avanceret statistisk analyse kan finde trends, når man analyserer en historisk udvikling".

"Tidligere så man ofte, at økonomiafdelingen lå inde med en masse data. I den forstand er der sket en revolution, for nu er denne viden ude i organisationen. Hos os er økonomifolkene formidlere. De faciliterer, at andre forretningsansvarlige kan hjælpe sig selv med fakta. Nu skal ingen pløje sig igennem tommetykke rapporter og lange lister på papir. Det er klart, at når det bliver rigtigt svært, så er man nødt til at tale med Allan", siger H.C. Madsens med henvisning til Danske Spils CFO Allan Wahlstrøm.

Til glæde og til gavn
Danskerne spiller årligt for over 11 mia. kr, og de bakker op om Danske Spil, fordi overskuddet fra spillelysten går tilbage til idrætten og til en række gode formål – f.eks. at hjælpe ludomaner ud af et misbrug. To gange om året leverer Danske Spil omtrent tre kvart milliard tilbage til gavnlige formål.

Svagere konjunkturer, delvis liberalisering af spillemarkedet og ændringer i detailhandelsmønstrene sætter omsætningen under pres. Den er stagnerende eller let aftagende, og Danske Spil arbejder metodisk på at fastholde og udvikle sin toplinje. Svarene ligger bl.a. i at bidrage til en fair konkurrence, udvikle spilletilbud til discountbutikkerne og hele tiden finde på nye spil, som spillelystne danskerne kan glæde sig over. På de interne linjer er god ledelse og god ledelsesinformation vigtig for at drive virksomheden så effektivt som muligt, og det sætter dagsordenen for CFO Allan Wahlstrøm og hans team i økonomiafdelingen.  

Økonomi som sparringspartner
"Hele tankesættet bag vores samarbejde med SAS Institute er, at vi ser økonomiafdelingen som en sparringspartner. Vi er bredt orienterede generalister, mens de markedsansvarlige - eksempelvis for Lotto og store talspil - har en dyb specialviden på deres forretningsområde", siger CFO Allan Wahlstrøm.

"Vi står på mål for kvaliteten af data om den økonomiske virkelighed, og for at vi leverer helt korrekt information. Der skal ikke være tvivl om fakta, og økonomiafdelingen skal levere totalt pålidelige økonomiske data. Samtidig stiller vi op til at sparre med markedschefer og direktion, hvis der skal graves et spadestik dybere i konsekvensen af tallene".
 
Samarbejdet med SAS Institute begyndte i 2005 med udgangspunkt i budgetprocessen. Nu har SAS FM udviklet sig til en komplet overbygning til alle økonomiske data hos Danske Spil. Fordelen er, at ledergruppen og andre brugere overhovedet ikke skal se økonomisystemet, som i stedet udelukkende håndteres af økonomiafdelingens regnskabskyndige medarbejdere.

Entydige data
"Tidligere havde vi forskellige tal, der føg rundt i organisationen, og det kunne koste værdifuld ledertid at diskutere sandheden. Den situation er nu helt væk, og det er en meget stor gevinst", siger H.C. Madsen.

Allan Wahlstrøm forklarer, at nøglen til entydigheden er at gribe opgaven an med standarder og stringens. Det betyder, at en ændring kun skal ske ét sted i datagrundlaget, og så skal ændringen ellers "slå igennem" i alle afledte rapporter og sammenhænge, hvor data indgår.

Blandt de 16 medarbejdere i økonomiafdelingen vokser behovet for kompetencen til at gå ”med ud i forretningen”. Mange af de faste informationsopgaver er sat i system i et standardiseret og automatiseret flow, og derfor indgår økonomifolkene stadig oftere i forretningsmæssige problemløsninger og beslutningsprocesser. 

SAS FM hos Danske Spil
11 mia. kr i omsætning, 6,6 mia. udbetalt i præmier, 3700 forhandlere og overskud på 1,5 mia. Store tal er hverdag hos Danske Spil, som budgetterer, konsoliderer og rapporterer med løsningen SAS FM (FM står for Financial Management). Alle data forbundet med budgettet og regnskabet er tilgængelige via SAS FM, hvis data – mens de er dugfriske – ligger på intranettet i form af en stribe rapporter. SAS FM har omtrent 55 daglige brugere, og alle medarbejdere har adgang til data på portalen. I takt med brugernes ønsker kommer der flere rapporter til, og SAS-specialisterne i økonomiafdelingen står typisk for at designe dem. De fleste data kommer fra ERP-systemet Axapta, og nu kan man også bore sig fra en total i et regnskab ned til de enkelte posteringer og selve det indscannede bilag.
 

Vi kan ikke leve med langsommelighed. Danske Spil er en del af detailhandlen, og derfor skal vi følge vores salg og vores økonomi fra dag til dag med den samme puls, som man finder ude i butikkerne. Det er selve virksomhedens sanseapparat – en slags GPS – som fortæller os præcist, hvor vi befinder os. Kun hvis man har disse fakta på plads kan man træffe gode beslutninger, siger adm. direktør H.C. Madsen fra Danske Spil. 

 

 

 


Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Danske Spil - Entydige data

Udfordring:
Der var en udtalt mangel på entydige data igennem hele organisationen, hvilket betød unødvendigt stort forbrug af ledelsens tid og ressourcer på at diskutere sandheden.
Løsning:
SAS® Financial Management har udviklet sig til en komplet overbygning til alle økonomiske data hos Danske Spil. Systemet har 55 daglige brugere og gør informationerne tilgængelige tværs over organisationen.
Fordele:
Økonomisystemet håndteres nu udelukkende af regnskabskyndige medarbejdere, og ændringer i datagrundlaget et enkelt sted slår igennem alle steder.  Indførelsen af standarder og stringens sikrer entydigheden i data.
Citat:

Tidligere havde vi forskellige tal, der føg rundt i organisationen, og det kunne koste værdifuld ledertid at diskutere sandheden. Den situation er nu helt væk, og det er en meget stor gevinst.

H.C. Madsen

Adm. dir., Danske Spil