Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Dataanalyse bekæmper svind

Avanceret dataanalyse hjælper Dansk Supermarked med at minimere svind og tab. For nyligt talte en analytiker fra Dansk Supermarked på en stor international data mining-konference i USA.

  
Jakob Riis, analytiker i Dansk Supermarkeds afdeling for intern revision. 

Logisk og fremadrettet
-Dataanalyse er en smartere måde at finde mistænkelig adfærd på. Den er mere logisk og mere fremadrettet end traditionelle metoder. Vi har kun været i gang i et lille år, så vi kan blive meget dygtigere, men vi betragter projektet som en succes, sagde analytiker Jakob Riis, da vi fangede ham efter præsentationen på M2010. Dataanalysen kan pege på områder, transaktioner eller personer, som skal undersøges nærmere, og det giver indsatsen mod svind større effektivitet.

Dataanalysen giver god mening, når man eksempelvis skal betale 6,3 millioner fakturaer om året. Dansk Supermarked har ganske enkelt undersøgt, om det eksakt samme beløb er betalt flere gange til den samme leverandør. Det gav en opfølgningsliste, og i flere tilfælde kunne Dansk Supermarked eliminere fejl og få pengene retur. Men dataanalysen har flere andre dimensioner hos virksomheden bag kæderne Netto, Bilka, Føtex og Salling.

Avanceret analyse
-Indtil videre arbejder vi med at bekæmpe svind i forskellige dimensioner. Vi bekæmper svindel med bedre og synlig intern kontrol, opklaring og forebyggelse. Desuden minimerer vi svind ved f.eks. at korrigere forkerte fakturabetalinger, siger Jakob Riis.

I praksis udvikler man datamodeller og bruger metoder som logistisk regression, decision tree- og cluster-analyse. Selv om det er avanceret og svært at forstå for udenforstående, er metoden dog også meget jordnær. Dansk Supermarked udfører analyser alene med det formål konkret at kunne handle og derved minimere svind.

En af de vigtigste datakilder er kasselinjerne i butikkerne, hvor Dansk Supermarked registrerer mange millioner transaktioner. 20.000 medarbejdere betjener kasserne og en lille brøkdel af disse medarbejdere snyder med vilje. Dataanalysen hjælper Dansk Supermarked med at finde den særlige, afvigende adfærd, som butikken ønsker at stoppe.

-Snyd forekommer typisk sammen med visse mønstre i adfærden. Når vi kigger efter disse mønstre, bliver vi hurtigere og bedre til at tage fat om problemerne, siger Jakob Riis.

Mange forkerte registreringer, kasseåbninger uden registrerede betalinger eller mange returbetalinger for tilbageleverede varer, er blandt de særlige adfærdsmønstre, som Dansk Supermarked kigger på. Dansk Supermarked skelner mellem fejl og bevidst svindel. Den hurtige indsats kan således være med til at stoppe både ubevidste fejl, og nogle få medarbejdere, som er på vej ud i en kriminel løbebane.

Finder mønstre
-Heldigvis er det sådan, at langt de fleste medarbejdere kan og vil gøre det rigtige. Nogen mangler måske instruktion eller viden og laver derfor fejl. Dem kan vi hjælpe med en hurtig opfølgning, information og uddannelse.

Der er også nogen få, som snyder helt bevidst, og dem vil vi finde, afskedige og retsforfølge, siger Jakob Riis.

Gennem grupperinger og diverse andre analyser har Dansk Supermarked haft held til at finde flere af de mønstre, der hænger sammen med svindel, og så kan man langt nemmere sætte de nødvendige undersøgelser i gang og finde mulige svindlere.

-Vi har ikke en model af disse sammenhænge, så vi kan forudsige svindel. Vi arbejder med 'predictive modelling' og vi håber, at vi på længere sigt bliver bedre til at forudsige svindlen, siger Jakob Riis.

I praksis har Intern Revision opbygget sit eget data warehouse, hvor data fra butikkerne bliver lagt op til analyse. Det hele er et sammenhængende SAS®-miljø, hvor værktøjer som SAS Enterprise Guide® og SAS Data Intergration Studio er en vigtig del af hverdagen for Jakob Riis. Han opfatter disse softwareløsninger som nemme at bruge. Tidligere måtte de interne revisorer vente til efter månedsskiftet med at gennemføre datakontrol. Nu kan afdelingen frit og på egen hånd gennemføre analyserne, og det sker hurtigere og med højere kvalitet, end når man skal rekvirere den fra en udenforstående. Via en Internet-portal har Intern Revision også mulighed for at uploade standardrapporter til ledelsen i de enkelte varehuse. Desuden arbejder Dansk Supermarked konkret på andre avancerede analyser, som skal styrke virksomhedens drift og salg. 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Dansk Supermarked - Bekæmpelse af svind

Udfordring:
Muligheden for at bruge de store datamængder til at finde mønstre i svind og dermed effektivisere bekæmpelsen af tab
Løsning:
Analytikere i Dansk Supermarkeds afdeling for Intern Revision benytter et SAS-miljø med avancerede værktøjer til at finde mønstre i data
Fordele:
Mange eksempler på vellykkede analyser med direkte positive resultater
Citat:

Dataanalyse er en smartere måde at finde mistænkelig adfærd på. Den er mere logisk og mere fremadrettet end traditionelle metoder.

Jakob Riis

Analytiker