Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Resultatstyringens revolution

Omlægningen og samlingen af beskæftigelsesindsatsen i kommunale jobcentre er blevet fulgt op med en styringsmæssig revolution. Nu styrer ministerium og kommuner efter resultat og effekt, og alle deler fakta på www.jobindsats.dk

Bo Smith, departementschef i Beskæftigelsesministeriet.

 

Departementschefen fortæller, at ministeriet er i gang med at analysere på muligheden for at overføre styringsfilosofien fra beskæftigelsesområdet til arbejdsskadeområdet, a-kasse-området og Arbejdstilsynet, fordi det er så oplagt at lade de gode ideer til virkemidler brede sig, så snart nogen opnår gode resultater.

Danmarks beskæftigelsespolitiske indsats har de seneste år været gennem en stor strukturrefom, som har samlet indsatsen på 98 kommunale jobcentre. 18 milliarder kr. i årlige bevillinger er overført til kommunerne til dette politikområde, og statslige, regionale og kommunale ressourcer er "flyttet sammen" på jobcentrene. Tidligere lå indsatsen for a-kasseforsikrede i AF-regi, mens de ikke-forsikrede var kommunernes opgave.

Entydige fakta
Denne meget store reorganisering er blevet fulgt op af en styringsmæssig forenkling og enstrengethed. Desuden har hele sektoren fået en online-formidling af en meget lang række nøgletal, hvor det enkelte jobcenter kan sammenligne sin indsats med naboer eller beslægtede kommuner. Portalen hedder jobindsats.dk, og den giver selvfølgelig især god information om de politisk, højest prioriterede resultatmål.

-På det beskæftigelsespolitiske område skal mange forskellige parter og forvaltningsniveauer arbejde sammen. Det første, der kan gå galt, er, at man ikke taler om det samme, siger Bo Smith. Det er derfor vigtigt, at de politiske mål er enkle og klare, og at man diskuterer på et entydigt faktagrundlag. Det er nogle af de afgørende forudsætninger for at få succes med resultatstyring, siger departementschefen, som vurderer, at ministeriet er langt på begge områder, og at den store investering i Jobindsats-portalen nu viser sig meget produktiv. 

Resultatstyring vinder frem
Beskæftigelsesministeriets hovedopgave er at sikre alle den kortest mulige vej til at komme i arbejde. Ministerens tre klart udmeldte mål i år er, at arbejdskraftreserven skal nedbringes, færre personer skal være syge mere end 26 uger og færre unge skal modtage offentlige ydelser.

-En klar og simpel politisk melding giver forvaltningen noget at arbejde med, og vi kan bruge det til at prioritere efter, siger Bo Smith. Han konstaterer, at resultatstyringen vinder frem som styringsform sammen med incitamentsstyring, som indebærer, at kommunerne belønnes økonomisk for at få mennesker i gang og væk fra offentlig forsørgelse. Omvendt er produktionsstyring af fx antal samtaler og virksomhedsbesøg i klar tilbagegang. Regelstyring eksisterer fortsat, fordi love og bekendtgørelser spiller en væsentlig rolle på beskæftigelsesområdet, men reglerne skal så vidt muligt forenkles.

-Når vi sætter metodevalget frit ude i jobcentrene, er det vigtigt, at man kan benchmarke sin egen indsats. Portalen jobindsats.dk er et kvantespring i retningen af at effektivisere. Når man ved, at noget er effektivt, så bruger man den erfaring til noget. Generelt får vi nu langt mere evidensbaseret beskæftigelsespolitisk indsats, siger Bo Smith. 

Informationskløft er lukket
Fire regioner overvåger og diskuterer med de kommunale jobcentre. Dialogen mellem disse to niveauer i forvaltningen er nu præget af alle de faktuelle detaljer i jobindsats.dk, og det ændrer samtalens karakter. Fakta om nabokommunens nye ideer kan direkte virke inspirerende. Tidligere var aktuelle tal om beskæftigelsesområdet forbeholdt mennesker, som havde dygtige it-folk omkring sig, og det ville alligevel være et mangelfuldt billede, som den enkelte kommune var i stand til at tegne.

-Hvis man skal svinge sig højt op, så kan man sige, at der var et demokratisk underskud. Nu har vi lukket informationskløften, siger Bo Smith.

Han konstaterer, at portalen nu bruges effektivt og ofte, og at de friske og entydige online-data har effekt ude i landets kommuner og jobcentre. Gennemsigtigheden og den ensartede rapportering måned for måned får mange positive ord med på vejen, men sådan har det ikke altid været:

-Vi har erfaret, at til enhver måling i jobindsats.dk, findes der en modstander. Hvis vi var gået efter mindste modstands princip, var portalen blevet meget smal. I udviklingsfasen hørte vi ofte, at noget ikke kunne, burde eller skulle måles, at det er målt forkert og at man hellere skulle måle noget andet.

-Vi har lyttet meget og lært meget, men vi har også tilstræbt at være resistente over for defensive ønsker om mindre gennemsigtighed. Vi er gået den anden vej, og vi har valgt at vise så meget som muligt og skabe maksimal gennemsigtighed. Og nu mærker vi, at opbakningen til portalen hele tiden stiger, siger Bo Smith.

Fakta om www.jobindsats.dk

Portalen sætter stort set tal på alt, hvad der er værd at vide om borgere, som er i den erhvervsaktive alder, og som modtager overførselsindkomster. Brugerne kan selv sammenstykke rapporter og tabeller med de ønskede data – f.eks. kan et jobcenter sammenligne sine egne resultater med jobcentre andre steder i landet. Men politikere, journalister, fagforbund, arbejdsgiverorganisationer, statslige embedsmænd og almindelige borgere er også velkomne til at kigge med.  Jobindsats.dk indeholder information om forsikrede ledige, kontant- og starthjælpsmodtagere, borgere på introduktionsydelse, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension eller i fleksjob.

Data dannes via automatiserede rutiner, så portalen rummer de mest aktuelle informationer. Brugerne arbejder i en front-end udviklet i java, som kommunikerer med de underliggende funktioner i software fra SAS Institute. Overbliksrapporter med tekst, tabeller og grafer kommer i Word-format og henter data fra op til 20 kuber af data. Data i Jobindsats.dk kommer fra mange forskellige kilder bl.a. de kommunale økonomi- og sagsbehandlingssystemer, Amanda og fra Danmarks Statistik. Alle data findes i forvejen, men portalen samler dem for første gang. 


Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Beskæftigelsesministeriet - Resultatstyring

Udfordring:
Manglende sammenligningsgrundlag og gennemsigtighed i data om overførselsindkomster, på tværs af jobcentre og kommuner.
Løsning:
www.jobindsats.dk hvor alle kan bygge deres egne rapporter, og hvor kommuner og jobcentre nemt kan sammenligne sig med hinanden.
Fordele:
Gennemsigtighed og ensartet rapportering. Indsigten i data bliver brugt aktivt i både jobcentre og kommunerne.
Citat:

Det første, der kan gå galt, er, at man ikke taler om det samme. Det er derfor vigtigt, at de politiske mål er enkle og klare, og at man diskuterer på et entydigt faktagrundlag. Det er nogle af de afgørende forudsætninger for at få succes med resultatstyring.

Bo Smith

Departementschef