Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Atava sætter turbo på TIA

Atava er kendt for at gå nye veje - både når det gælder online-forsikring og på it-feltet. Nu kobler Atava en analytisk motor på sin TIA-platform, og opnår dermed fuld indsigt i alle dimensioner af forretningen.

Da Atava i 2008 åbnede ballet for online-forsikring på det danske marked, skete det med en skarpt skåret forretningsmodel. Al kommunikation skulle foregå online på kundernes præmisser, produkterne skulle være få og overskuelige - det samme skulle gælde forsikringsbetingelserne.

Gennemsigtighed i forretningen via nøgletal og rapporter
Mens det er lykkes for Atava at etablere stor gennemsigtighed i interfacet til kunderne, har det knebet med indsigten i systemerne bagved. Derfor sætter Atava nu analytisk turbo på sit kernesystem fra TIA, som skal geares til at levere de nøgletal og rapporter som er nødvendige for at drive en sund forretning.

- Vi er i fuld gang med at implementere SAS® Intelligence for TIA, som giver os nogle helt nye muligheder for at kryds-køre data, og se sammenhænge i forskellige områder af forretningen. Hidtil har vi brugt mavefornemmelser, når vi skulle forstå baggrunden for peaks eller nedgange i en porteføljerapport i en måned, men fremover kan vi bryde porteføljen ned og få faktuelt-baserede svar på hvad der driver udviklingen, forklarer Martin Jeppsson, direktør i Atava.

Fire opstartsområder: Portefølje, skade, salg og underwriting
SAS Intelligence for TIA bliver det centrale værktøj for ledelsen, analytikere og aktuarer i Atava, som fremover nemt kan trække standard- og ad hoc-rapporter, baseret på data fra TIA. Foreløbig er rapporterne fokuseret inden for fire centrale områder – portefølje, skade, salg og underwriting.

- Det er helt centralt for os at have faktuelt-baseret indsigt i disse områder af forretningen. Vi skal til enhver tid forbedre vores muligheder for at analysere lønsomheden på vores produkter, hvor mange skader vi har haft, hvor stor vores reserve til dækning af fremtidige skader skal være, osv. Denne indsigt er afgørende for vores risikostyring, men det kræver et analytisk lag ovenpå TIA at gøre den tilgængelig, siger Martin Jeppsson.

Brugervenligt, grafisk overblik
Alle rapporter og nøgletal er tilgængelige i en portal, som giver et brugervenligt, grafisk overblik over hvordan de forskellige forretningsområder udvikler sig. Adgangen til portalen er rollebaseret, så ledelsen i Atava kan få det hurtige overblik over de enkelte områder (brudt ned på KPI'er), mens analytikerne har adgang til drill down, kuber og gruppering af data, og kan analysere på rapporternes resultater.

Med SAS får Atava en standardløsning, som udvikler sig selv og vokser sammen med forretningen. Implementeringen af SAS-løsningen sker i et 4-faseforløb, hvor første fase afsluttes i løbet af den næste måned. Hele løsningen forventes færdigimplementeret i sommeren 2010, men vil kunne udbygges af Atavas egen udviklingsafdeling, i takt med at nye behov opstår.

Om Atava
Atava er en del af RSA Scandinavia, tidligere Codan Trygg-Hansa. Atava blev lanceret i Danmark i 2008, og henvender sig til de 20-40-årige der bor i storbyen og enten er single eller i parforhold, men uden børn. Atava er det første online forsikringskoncept på det danske marked. Svenskerne har kunnet handle online-forsikring fra Atava siden juli 2007. SAS Intelligence for TIA SAS Intelligence for TIA er en standardløsning, udviklet i et tæt samarbejde med TIA og en række forsikringsselskaber. Løsningen kobler et analytisk lag til TIA-kernesystemet og udtrækker rapporter og nøgletal fra alle dimensioner af forretningen, så det bliver muligt at vurdere de operationelle, finansielle og markedsmæssige aspekter af en aktivitet.

 

"TIA er mange forsikringsselskabers foretrukne kernesystem, men det er også et system som giver anledning til hovedbrud. At hente og analysere data fra systemet er en kompleks affære, og derfor må mange aktuarer og analytikere undvære de rapporter og nøgletal som er en selvfølge andre steder i den finansielle sektor".

Martin Jeppsson, direktør i Atava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Atava - Analytisk turbo på TIA

Udfordring:

Atava ønsker mere gennemsigtighed i de bagvedliggende systemer, så forretningsbeslutninger kan tages på et faktuelt grundlag.

Løsning:

SAS® Intelligence for TIA trækker essentielle rapporter og nøgletal ud af forsikringsselskabets kernesystem TIA. Informationen præsenteres via en brugervenlig, rollebaseret webportal. 

Fordele:
Atava opnår med løsningen indsigt, som er afgørende for deres risikostyring. De får blandt andet mulighed for at analysere lønsomheden på produkter, antal skader, reserve til dækning af fremtidige skader, osv.
Citat:

TIA er mange forsikringsselskabers foretrukne kernesystem, men det er også et system som giver anledning til hovedbrud. At hente og analysere data fra systemet er en kompleks affære, og derfor må mange aktuarer og analytikere undvære de rapporter og nøgletal som er en selvfølge andre steder i den finansielle sektor.

Martin Jeppsson,

direktør i Atava