Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Nyt overbliksværktøj skal bidrage til bedre performance i Socialforvaltningen

Aarhus Kommune sætter med it-systemet HOPE (Helhedsorienteret Overblik På Enkeltindividniveau) ind på at forbedre afdelingsledere og rådgiveres mulighed for at overskue sager og overholde krav på det specialiserede socialområde.

Martin Bilberg, områdeleder for
Styring, Økonomi og Effekt.  

Sagsbehandlingen på området er ikke enkel. Processerne er bundet op på diverse lokalt fastsatte krav og lovkrav defineret i Serviceloven. Eksempelvis skal der inden for de første 24 timer efter en underretning foretages en vurdering af underretningen, og inden for 4 måneder skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Derudover skal rådgiveren forholde sig til sagens økonomi og de resultater, som barnet/den unge opnår som følge af kommunens indsatser.

Hjælp til at overholde krav og overskue sager
Aarhus Kommune har udviklet et nyt it-værktøj, som skal give rådgivere og afdelingsledere i Socialforvaltningens myndighedsområde for børn og unge mulighed for at se et validt og opdateret overblik over aktuelle sager. Visionen med HOPE er at levere et overblik, som kommer hele vejen rundt om sagen.

-Ud over økonomi, aktivitet og sagsbehandlingsproces har vi også resultatsiden med. Jeg tror umiddelbart ikke, at der p.t. findes andre løsninger i landet, der sammenstiller disse data på denne måde i ét skærmbillede, siger Martin Bilberg, som er områdeleder for Styring, Økonomi og Effekt på det specialiserede børneområde i Aarhus Kommune.

Det skal være intuitivt
HOPE samkører data fra sagsbehandlingssystemet, økonomisystemet, resultatdokumentationssystemet og flere andre bagvedliggende datakilder. Mens kommunen selv har tilrettelagt data, har SAS Institute stået for udviklingen af de interfaces, som afdelingsledere og rådgivere skal navigere rundt i. I udviklings- og testfasen har repræsentanter fra myndighedsområdet medvirket.

-Det er meget vigtigt, at systemet er let og intuitivt at bruge, og derfor har vi inddraget slutbrugerne undervejs. De kan selv vælge, om de vil have overblik på afdelings-, rådgiver- eller borgerniveau, og via letgenkendelige farvekoder får man hurtigt et billede af, hvad der er mest presserende, fortæller Martin Bilberg.

Bygger på SAS®-løsning til økonomisk disponering
Aarhus Kommune er allerede kommet langt med databaseret ledelse, hvilket har været med til at muliggøre HOPE-projektet, fordi HOPE trækker på allerede eksisterende data. I 2010 lancerede kommunen det SAS-baserede system DISP, som har bidraget med bedre økonomiske styringsmuligheder ved at bygge bro mellem aktivitets-/afregningssystemet og økonomisystemet. DISP har som et vigtigt redskab til budgetoverholdelse været medvirkende til, at Socialforvaltningen kunne foretage den økonomiske opbremsning, som var påkrævet 2009-2011. Se artikel fra Danske Kommuner, skrevet af Martin Bilberg.

-Det første myndighedscenter har indtil videre taget godt imod HOPE, og det bliver spændende at se, hvilke resultater vi kan skabe i den nærmeste fremtid. Hvis det går ligesom i DISP-projektet, vil den øgede synlighed være med til at sikre, at datakvaliteten styrkes markant i diverse systemer, hvilket selvsagt er vigtigt for projektets succes. Den helt afgørende succesparameter er dog, at HOPE kommer til at understøtte ledere og medarbejdere til at kunne prioritere og fokusere deres indsats og værdifulde arbejdstid på det mest oplyste grundlag, siger Martin Bilberg.

 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Aarhus Kommune - Overbliksværktøj

Udfordring:
Afdelingsledere og rådgivere på det specialiserede socialområde har en travl hverdag, hvor de skal forholde sig til mange og komplicerede sager med tilhørende deadlines og krav til kvalitet.
Løsning:
It-systemet HOPE, som via intuitive skærmbilleder giver et helhedsorienteret overblik over proces, ydelser, økonomi, effekt og lovkrav i den enkelte sag og aggregeret til flere niveauer (borger, rådgiver, afdeling, kontor, center, søjle).  
Fordele:
Forventningen er bedre performance i sagsbehandlingen, herunder bedre overholdelse af lovkrav.
Citat:

Det er meget vigtigt, at systemet er let og intuitivt at bruge, og derfor har vi inddraget slutbrugerne undervejs. De kan selv vælge, om de vil have overblik på afdelings-, rådgiver- eller borgerniveau, og via letgenkendelige farvekoder får man hurtigt et billede af, hvad der er mest presserende

Martin Bilberg