Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

BRFbank styrker sin risikostyring

Masser af nye produkter og nye kontaktpunkter med kunderne giver BRFbank bedre risikostyring. Ny viden i banken giver også fordele for BRFkredit.

Etableringen af BRFbank i 1995 gav BRFkredit mulighed for at formidle realkreditlån uden brug af andre banker som lånegaranter. Siden har banken udviklet sig kraftigt og tilbyder nu en række produkter, som ikke kun vedrører ejendomme. Banken har Dankort, netbank, MasterCard, forbrugslån, snart også billån og muligvis på længere sigt pension og værdipapirhandel. BRFbank kan med andre ord være komplet bank for sine kunder, og den har oven i købet evnen til at konkurrere på pris, fordi den ikke har filialer. Salg, service og rådgivning foregår via kundecenteret i BRFkredit. Banken har selv 50 medarbejdere, mens 300 kundevendte rådgivere i BRFkredit har både kredit og bank på visitkortet, og de udgør bankens distributionskanal. Udviklingen kræver bedre risikostyring.

 - I takt med at vi bliver en full-service bank, får vi en række nye kontaktpunkter til kunderne. Vi får viden om kundernes adfærd fra de mange forskellige kontakter. Den viden bruger vi til bedre risikostyring via en skarpere klassificering af kunderne, siger kredit- og porteføljechef Ulrik Raft fra BRFbank.

Full-service giver indsigt
- I takt med at vi bliver en full-service bank, får vi en række nye kontaktpunkter til kunderne. Vi får viden om kundernes adfærd fra de mange forskellige kontakter. Den viden bruger vi til bedre risikostyring via en skarpere klassificering af kunderne, siger kredit- og porteføljechef Ulrik Raft fra BRFbank.

It-projektet bag den nye risikoklassificering skete i stærkt samarbejde med BRFkredit og konsulenter fra SAS Institute. Personsammenfald og indarbejdede samarbejdsrelationer mellem SAS Institute og BRFkredit gav en hurtig og effektiv proces. SAS-konsulenterne udviklede den nye model for risikoklassificering, men i en overgangsperiode bruger BRFbank både den gamle og nye model samtidig. Begge modeller opdeler kunderne efter Finanstilsynets terminologi for risikoklasser, men den nye model er mere dynamisk, henter viden fra mange forskellige kilder og giver mere end et øjebliksbillede. F.eks. er størrelse og længde på et overtræk på en lønkonto en indikator, der indgår i risikoklassificeringen af en kunde. Desuden tager klassificeringen højde for formue, gæld, husstandens størrelse, geografi, boligtype, belåningsgrad og andre relevante parametre.

Early warning
- Vi styrker risikostyringen af forretningsmæssige årsager, men vi sikrer samtidig, at vi står godt i forhold til kravene fra Finanstilsynet, siger Ulrik Raft. - Jo flere produkter kunden har hos os, jo mere komplekst bliver billedet af risikoen. Nu står vi med fundamentet for en fremtidssikker risikostyring, og vi har gang i indsamlingen af data til en mulig Basel II-godkendelse et godt stykke ude i fremtiden.

BRFbank har den fulde frihed til ikke at tilbyde service til en realkreditkunde i koncernen, men det er klart, at kundesammenfaldet med BRFkredit er stort. Derfor har bedre risikostyring i banken også en positiv effekt på BRFkredit. Realkreditbelåningen må ikke overstige 80% af ejendomsværdien, men banken låner måske kunden til den sidste finansiering. Banken mærker derfor en presset kunde før realkreditinstituttet, og BRFbank kan så at sige udgøre en early warning for BRFkredit.

- Den typiske realkreditkunde betaler sine rater fire gange om året. Det foregår relativt automatisk, og realkreditforretningen får ikke det store indblik i kundens situation. I banken har vi et mere facetteret og aktuelt billede af kunden. Det er klart, at vi som koncern får en potentiel fordel af denne viden også i realkreditforretningen, siger Ulrik Raft.       

Erfaring gav hurtighed
Selve udviklingsarbejdet er sket i et fint samarbejde mellem BRFkredit, BRFbank og SAS Institute, som byder ind med dansk og international erfaring. Konkret trak projektet på erfaringen fra BRFkredits Basel II-projekt. BRFkredit har mere avancerede modeller og klassificering, som er nødvendig for at opnå EU's Basel II-godkendelse til at afvige fra den standardiserede solvensmodel. Koncernen har et omfattende samarbejde med SAS Institute på en lang række områder, herunder risikostyring.

- Vi udviklede den nye risikoklassificering hurtigt og effektivt, fordi SAS-konsulenterne mødte med den nødvendige erfaring og baggrundsviden, siger Ulrik Raft. 

På lidt længere sigt vil BRFbank bruge den forbedrede risikostyring til at optimere sin kundekontakt. Klassificeringen skal slå igennem i en kreditscore af kunderne, og banken vil bruge den nye viden til at tiltrække de rigtige kunder f.eks. med tilbud og optimeret prissætning.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

BRFbank - Risikostyring

Udfordring:
Mere komplekse kunderelationer med mange produkter involveret giver behov for bedre risikostyring.
Løsning:
Dynamisk og udvidet risikoklassificering af kunderne udviklet af erfarne konsulenter fra SAS Institute i samarbejde med BRF.
Fordele:
Fremtidssikker risikoklassificering giver forretningsmæssige fordele gennem bedre risikostyring. BRFbank fungerer som early warning og leverer kundeviden til BRFkredit.