Nyhedsbreve / Artikler

Hans Jørn Refsgaard

Sygehus Lillebælts dataildsjæl Hans Jørn Refsgaard spænder over både teknik og projektledelse. Han bruger SAS® til at gennemtrevle sundhedssektorens store datamængder og skabe informationsløsninger, der gør en forskel. 

  

Hans Jørn Refsgaard er oprindeligt kontoruddannet. I løbet af 90'erne fandt han sin rette hylde som SAS- og informationsspecialist, og han har siden da været involveret i mange spændende projekter. Privat er han gift og har to voksne døtre.

Hans Jørn Refsgaard tror på, at det er nødvendigt at tage chancer og nogle gange falde igennem, hvis man vil opnå noget. Og så insisterer han på, at output skal være så simpelt og brugervenligt, at folk kan forstå det. "Kunsten er at få noget kompliceret til at se let ud", siger han. "Brugeren ser f.eks. bare tre nøgletal, men i virkeligheden ligger der et stort stykke arbejde bag".

Noget tyder på, at det er en god opskrift på succes.

I gang med SAS®-programmering
Arbejdet med data startede i Ribe Amt i 1994, hvor Hans Jørn gik i gang med Base SAS og blev grebet af de muligheder, arbejdet med statistik og grunddata åbnede op for. Han tog kurser og er sidenhen blevet en dygtig SAS-programmør – ikke mindst gennem videnoverførsel fra de SAS-konsulenter, han har samarbejdet med igennem årene.

WebLIS blev en succes
Hos Vejle Amt var han nogle år senere en af nøglepersonerne bag det SAS-baserede ledelsesinformationssystem WebLIS. Dette system har med sine nemt overskuelige sider med "ledelsesoverblik" dannet præcedens for flere regioners nuværende informationsløsninger til sygehusdrift.

Sundhedssektoren står hjertet nærmest
Efter kommunalreformen i 2005 var han en tur omkring opbygning af ledelsesinformationssystem i Vejle Kommune, men som 54-årig er han i dag tilbage i sundhedssektoren, som hjertet trods alt banker mest for.

Som økonomisk konsulent hos Sygehus Lillebælt bliver hans evne til at grave guld ud af data brugt i spændende projekter, der eksempelvis skal 

  • sikre bedre kvalitet i patientdata og diagnosticering
  • bidrage til effektiv drift af de fem sygehuse i Sygehus Lillebælt-enheden
  • sikre, at sygehusene opfylder kravene i den danske kvalitetsmodel

Spænder over både programmering og projektledelse
Hans Jørn er en lidt atypisk profil, idet hans kompetencer spænder hele vejen fra det tekniske til det organisatoriske. I det daglige fungerer han som både teknisk ressource og udadvendt brobygger til brugere og andre interessenter.

De to roller går for ham fint i spænd, da han via sine SAS-opgaver bevarer fornemmelsen for de data, der står til rådighed. Faren er dog, at han bliver involveret i alt og derfor kan blive en flaskehals. Han arbejder derfor løbende på at overføre viden til kolleger.

Rikke.Orberg@sdk.sas.com

Læs også referencehistorien om journalaudits hos Sygehus Lillebælt