Nyheder / artikler

SAS® Risk Management for Insurance

Ny end-to-end-løsning til risikostyring giver svar på nogle af forsikringsbranchens vigtige udfordringer: Beregning af Solvency II-standardkapitalkravet, udvikling af interne modeller samt sporbarhed og gennemsigtighed i information. I denne artikel får du en introduktion til løsningens fire moduler.

Fordele med RMfI:

 • Beregner Solvency II-standardkapitalkravet
 • Understøtter udvikling af interne modeller
 • Giver gennemsigtighed og sporbarhed
Baggrund
Solvency II står for døren, og Finanstilsynet øger sin kontrol og overvågning. Det øgede pres betyder, at forsikringsselskabets ledelse og bestyrelse skal kunne forstå og reagere på de risici, som virksomheden står overfor.

Selskaberne skal kunne beregne det ønskede kapitalkrav og har brug for, at der er gennemsigtighed og sporbarhed i deres information.

SAS® Risk Management for Insurance beregner Solvency II-kapitalkravet
I december 2009 lancerede SAS Institute en ny løsning til forsikringsselskaber: Risk Management for Insurance (RMfI). Løsningen beregner Solvency II-standardkapitalkravet og kan håndtere både skadesforsikringsselskaber og L&P-forsikringsselskaber.

Udvikling af interne modeller
RMfI-løsningen kan fungere som en platform for udvikling af interne metoder, hvis man ønsker at anvende mere avancerede metoder til beregning af kapitalkravet.

RMfI er en åben løsning, som muliggør integration med andre værktøjer, som evt. allerede er taget i brug hos selskaberne.

End-to-end-løsning
Løsningen er, hvad man med et godt it-ord kalder "End-to-End". Det betyder for det første, at løsningen har alle de jobs, der skal til for at hente data fra forsikringsselskabets kildesystemer. Det betyder også, at løsningen kan tilrettelægge og strukturere data, således at Risk Engine (løsningens risikostyringsmotor) kan beregne kapitalkravet og derefter foretage rollebaseret rapportering til de forskellige interessenter – både internt og eksternt (Finanstilsynet).

RMfI er prækonfigureret med forskellige finansielle instrumenter på aktivsiden samt forskellige forsikringskontrakter på passivsiden.

Fire moduler
RMfI dækker over fire moduler:

 1. SAS® Market Risk Management for Insurance
 2. SAS® Risk Management for P&C Insurance
 3. SAS® Risk Management for Life Insurance
 4. SAS® Firmwide Risk Management for Insurance

De tre første moduler svarer til basis-SCR-moduler i Solvency II-beregningen. Modul nummer fire er det modul, der beregner SCR ud fra Oprisk-bidraget og de fire Basis SCR-moduler. I alle moduler er der indbygget sporbarhed og gennemsigtighed samt modelstyring og versionering. Nedenfor gennemgås hvert enkelt modul.

Modul 1: Markedsrisiko
I (1) markedsriskmodulet beregnes BSCR for markedsrisiko. Modulet er prækonfigureret med følgende finansielle instrumenter og tilhørende prismetoder:

 • Obligationer
 • Aktier
 • Swaps
 • Swaptions, caps og floors
 • Ejendomme
 • Optioner på underliggende aktiver som aktier, rente og valuta

I det tilfælde, at forsikringsselskabet har andre finansielle instrumenter end ovenstående, kan modulet integrere til eksterne optionsbiblioteker så som Scanrate, Fincad og FEA.
Modulet giver mulighed for at foretage de regulative stress tests af NAV (Net Value of asset minus liability) mht. risikofaktorerne rente, aktiekurser, valuta, ejendomme etc. samt ad hoc-analyse som:

 • Sensitivitetsberegninger (ændre de regulative stress tests)
 • Monte Carlo-simulering og historisk simulation
 • Value at Risk-beregninger
 • Scenario-generatorer for risikofaktorer

 

Ad hoc-analyse, modelstyring og versionskontrol: 

Skærmbillede: Ad-hoc analyse- modelstyring og versionskontrol

Udvikling af scenario-generatorer:
Skærmbillede: Udvikling af scenario-generatorer.


Modul 2: Skadesrisiko
Modulet til beregning af skadesrisiko (2) beregnes basis-SCR-kapitalkravet for præmie-/reserverisiko samt kapitalkravet for katastroferisiko. Desuden er der flere metoder til reserveberegning indbygget, bl.a.:

 • Chain ladder
 • Link Ratio
 • Bornhuetter-Ferguson
 • Cape Cod

I modulet er de sædvanlige SAS-procedurer (STAT/ETS®) til rådighed, så der er mulighed for at udvide de eksisterende metoder eller bygge nye (f.eks. Munich Chain Ladder-metoden).

Mulighed for at udvikle og bygge videre på eksisterende modeller og metoder:
Skærmbillede: Udbygning af eksisterende modeller og metoder


Modul 3: Livsforsikringsrisiko
I (3) livsforsikringsriskmodulet beregner basiskapitalkravet ud fra en stress test af NAV mht. følgende risikofaktorer:

 • Mortality
 • Longevity
 • Disability
 • Lapse
 • Expense
 • Revision

Modulet er prækonfigureret med følgende forsikringskontrakter:

 • Dødsfaldsdækning og oplevelsesforsikring
 • Unit-Linked-produkter
 • Livrenter

For hvert produkt beregnes yderligere bl.a.:

 • Projektion af fremtidige forventet Cash Flows
 • Nutidsværdi af fremtidige forventet Cash Flows
 • Reserver 
 • Net Profit Cash Flows

 

Dødelighedskurve:
Skærmbillede:Dødelighedskurve


Modul 4: Firmwide risk

I (4) Firmwide risk-modulet beregnes SCR og MCR samt Oprisk-bidraget. Firmwide risk-modulet er typisk der, hvor ledelsen går ind og ser resultatet af Solvency II (eller QIS4 eller QIS5). I modulet er det muligt selv at danne rapporter og foretage simple følsomhedsanalyser. Visionen for dette modul er, at det i fremtiden skal være muligt at foretage mere avancerede former for risikoaggregering.

Bestyrelse og ledelsesrapportering mht. Solvency II:
Skærmbillede: Bestyrelses- og ledelsesrapportering mht. Solvency IIHar det interesse for din virksomhed?
Kontakt Søren Johansen, hvis du vil høre mere om SAS® Risk Management for Insurance.