Løsninger & produkter / SAS og SAP

SAS® og SAP

Styrk dine muligheder for intelligent virksomhedsledelse ved at udnytte synergien mellem to førende systemer

Ved at anvende SAS sammen med SAP opnår en række store danske industrivirksomheder som Tulip, Grundfos og Topdanmark overblik og hurtig reaktionsevne.

SAP er den førende virksomhed i ERP-kategorien og et særdeles stærkt valg til operationelle dag til dag-transaktioner. SAS kan supplere systemet med stærke taktiske og strategiske videnssystemer. Ved at lade de to systemer komplementere hinanden opnår virksomhederne en bedre udnyttelse og afkast af deres it-investeringer.

" Mange opfatter SAS og SAP som to konkurrerende systemer, men for os er der snarere tale om det modsatte. For os går de to produkter hånd i hånd, og de skaber stor værdi, idet vi bruger det bedste fra begge verdener."

—Søren Hansen

Finansøkonom

Topdanmark

Læs kundehistorien

Derfor skal du supplere dit SAP-system med SAS®

  • Få en varsling på kritiske nøgletal, så du kan sætte tidligere ind
  • Bliv klogere på din forretning via tværgående analyser af årsags- og virkningssammenhænge
  • Brug prognoser for den fremtidige udvikling til bedre flow og planlægning, f.eks. optimeret udnyttelse af lagerkapaciteten
  • Dataudtræk fra SAP foregår nemt ved hjælp af de prædefinerede interfaces fra SAS

SAS®-software til nem integration med SAP

Med SAS-systemets SAP-certificerede interfaces kan du udtrække, søge, navigere og analysere komplicerede datastrukturer fra SAP. Disse data kan anvendes til målrettet intelligence i samspil med data fra øvrige kilder.

Læs om øvrige relevante softwarekomponenter på www.sas.com:

Tag kontakt

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne sætte et møde op? Ring til os på 70 28 28 70 eller kontakt os elektronisk.