jobs / Fortrolighedserklæring

Fortrolighedserklæring

SAS Institutes datterselskaber er tilknyttet SAS Institute Inc. i Cary, USA, og er dermed del af de globale aktiviteter i koncernen. Når du arbejder for SAS, vil du også være en del af den globale SAS-koncern.

Din ansøgning samt alle relaterede informationer, som du sender til os, vil blive lagret centralt af SAS Institute Inc. i vores internationale kandidatdatabase. Denne database er placeret i USA og Canada og er dermed underlagt lovbestemmelserne i begge lande.

Sådan anvendes dine data 
De data, du indsender, er udelukkende til brug for:

  • Rekruttering og ansættelse
  • Vurdering af kvalifikationer og personlige erfaringer for at afgøre, om disse lever op til en specifik jobbeskrivelse
  • En hjælp til os, så vi kan informere dig om fremtidige ledige job
  • Opfyldelse af relevante lovkrav

Adgang til databasen gives kun til medarbejdere, som vi mener i deres job har brug for at få adgang til sådanne oplysninger for at kunne vurdere dig i forhold til en stilling i et selskab i SAS-koncernen, herunder HR- og rekrutteringschefer. Dine data kan også blive gjort tilgængelige for én eller flere tredjepartsleverandører med ansvar for vedligehold, der har brug for adgang til informationer i systemet for at kunne levere deres services. SAS kræver, at disse virksomheder værner om dine personlige data i tilstrækkelig grad, og at de ikke bruger dem til uautoriserede formål.

Datasikkerhed
Vi har både fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige informationer om dig. Medarbejderne i selskaberne i SAS-koncernen er forpligtet til at overholde SAS' databeskyttelses- og datasikkerhedsbestemmelser. Du kan finde mere information om SAS' databeskyttelses- og datasikkerhedsbestemmelser på siden www.sas.com/Privacy.html. SAS kan revidere sine databeskyttelsesbestemmelser og sikkerhedsprocedurer for beskyttelse af privatlivets fred fra tid til anden. Hvis vi laver nogen væsentlige ændringer, der berører din profil, vil vi informere dig ved at sende en mail til den primære e-mail-adresse, du har oplyst os om, eller ved at lave et synligt opslag på vores jobportal.

Efterfølgende opdatering og sletning af kandidatprofil
Du har ret til at tilgå, bekræfte og opdatere din kandidatprofil til enhver tid, og du kan til enhver tid anmode om sletning af din profil. Hvis du vil have din profil slettet fra vores database, bedes du sende en e-mail til removemytaleoprofile@sas.com med emnet "Delete from Database". Din besked skal kunne identificeres med dig og skal sendes fra samme e-mail-konto, som du har registreret dig med hos os.

Din accept
Ved at acceptere ovenstående fortrolighedserklæring (dette gøres ved at vælge "I agree" til den identiske Privacy Agreement, som er første step i den elektroniske ansøgningsproces), giver du SAS ret til at tilgå, lagre og videresende dine personlige data og eventuelle efterfølgende data, der er relateret til disse, herunder, men ikke begrænset til, informationer indhentet fra interviews, test eller referencer til SAS-koncernen som beskrevet ovenfor.

Din accept gælder dermed følgende: "Jeg har læst og forstået de ovenfornævnte bemærkninger vedrørende håndteringen af mine jobansøgningsdata og accepterer den beskrevne behandling af mine data"